Revised Kalenjin Bible (KAPR)
14

Katiliiletap myanwegap mogondosaik

141Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2

14.2:
Mat 8.4; Mar 1.44; Luk 5.14; 17.14
“Egu niito ng'atuutyet ne po chiito ne tinyei mogondosaik eng' peetuut ne po katiliilennyi. Kimutyin ineendet tisiindet, 3mandoi tisiindet eng' nganaseet ak kogeer ineendet. Ngo kogosap koroitap mogondosaik eng' chiichooto komyani, 4kong'at anyun tisiindet keip toriitik aeng' che tiliileen che saptos agobo ineendet ne kitiliili, kobooto keetitap taragonik, ngoryeet ne piriir ak husop. 5Ak kong'at tisiindet kole kobar toriityon age eng' tereet ne po ng'ung'unyek, eng' paragutap peek che rootei. 6Namei tisiindet toriityon ne sabei ak keetitap taragonik, ngoryeet ne piriir ak husop, ak korooch chooto tugul kobooto toriityon ne sabei, korotiigap toriityanooto kagibar eng' paragutap peek che rootei. 7Ak koisee ineendet ne kitiliili eng' mogondosaik konyil tisap, ak komwaita kole tiliil. Yeityo kounda toriityanooto sabei kwo kewanin. 8Mwetei ngoroikyik anyun chiichooto kitiliili, ak konem suumeekyik tugul, yeityo kouungei eng' peek, ak kotiliilit. Ye ibata nooto konyo nganaseet oriit, ak kotebee saang'utap emainnyi peetuusyek tisap. 9Eng' peetuutap tisap konem suumeekyik tugul eng' metinnyi ak tamnennyi ak koroorigap koonyek. Inemu agot koroorikyik tugul, ak komwet ngoroikyik, ak kouungei, ak kotiliilit ineendet.

10“Ak konam eng' peetuut ne po sisiit aarek aeng' che mengichik che libwoben, ak aarwetap keechiir, subeendo ne libwoop, ne ma siirei kenyiit agenge, ak kebebertap somok ne po litaiyat che po peek che ng'ootiin che tambulul, koek kagoochinetap peek, che ki kiburukto mwaita, ak taabeet ne ming'in ne po mwaita. 11Igoitoi tisiindet ne itiliili ineendet, chiichooto kitiliili ak tuguuchooto, eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, eng' kurgeetap emait ne kituiyechin. 12Ak konam tisiindet mengit agenge eng' areechooto po keechiir, kogoito koek kagoochinetap chalwokto, kobooto taabeet ne ming'in ne po mwaita, koongoi tuguuchooto koek kagoochinet ne kiongoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 13Enyei anyun mengoto ming'in eng' komosta ne kieng'e kagoochinetap tengekto ak kagoochinet ne kibeelei, eng' ole-tiliil. Amu ko uu ye punjin kagoochinetap tengekto tisiindet, ko uu nooto punjin ineendet kagoochinetap chalwokto; kogoochinet nooto ne Tiliil miising' kosiir. 14Namei tisiindet korotiik alak eng' che po kagoochinetap chalwokto, ak konde walitap itit ne po tai ne po ineendet ne kitiliili, ak eng' mornet ne oo ne po eutap tai, ak eng' mornet ne oo ne po keldanyi ne po tai. 15Yeityo konem tisiindet mwanik alak che mi taabeet, ak koroong'ji rubeitap eunnyi ne po kaataam, 16ak korooch tisiindet mornennyi ne po tai mwaata mi eunnyi ne po kaataam, ak koisisye mwaata eng' mornennyi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor konyil tisap. 17Ak mwaita ne kang'etune eutap tisiindet konde walitap itit ne po tai ne po ineendet ne kitiliili, ak eng' mornet ne oo ne po eunnyi ne po tai, ak eng' mornet ne oo ne po keldanyi ne po tai, eng' paragutap korotiigap kagoochinet ne po chalwokto. 18Yeityo koroong'ji mwaita ne kang'etune euut metitap ineendet ne kitiliili, ak koyai tisiindet kagaigaet agobo ineendet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 19Igoitoi tisiindet kagoochinetap tengekto, ak koyai kagaigaet agobo ineendet ne kitiliili amu murwoonindanyi. Ye ibata koeny kagoochinet ne kibeelei, 20ak kogoito kagoochinetap peek eng' kaptisisyet, ak koyai tisiindet kagaigaet agobo ineendet, ak kotiliilit.

21“Ago ngo kibanania, amaimuuchi konyoor che yamegei ak kioto, kokweri anyun mengit agenge ne ming'in koek kagoochinet ne po chalwokto ne kiongoi, si koyai kagaigaet agobo ineendet, ak kiloit agenge ne po peek che ng'ootiin che tambulul che kagiburukto mwaita koek kagoochinetap peek, ak taabeet ne ming'in ne po mwaita. 22Ibu kora cheptugenik aeng', anan aarek aeng' che po toriitik, ko uu ye imuuchi konyoor, ak kobunji age kagoochinetap tengekto, kobunji age kagoochinet ne kibeelei. 23Ingoipchi ineendet tisiindet tuguuchooto eng' peetuut ne po sisiit, kobunji katiliilennyi, eng' kurgeetap emait ne kituiyechin, eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 24Ak konam tisiindet aarwetap keechiir ne po kagoochinetap chalwokto, ak taabeetap mwaita, ak koongoi chooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor koek kagoochinet ne kiongoi. 25Yeityo koeny arwanooto po kagoochinetap chalwokto, ak ingoip tisiindet alak eng' korotiigap kagoochinetap chalwokto, ak konde walitap itit ne po tai ne po ineendet ne kitiliili, ak eng' mornet ne oo ne po eunnyi ne po tai, ak eng' mornet ne po keldanyi ne po tai. 26Ak koroong'ji tisiindet mwanik alak rubeitap eunnyi ne po kaataam, 27ak koisisye eng' mornennyi ne po tai mwanik alak che mi eunnyi ne po kaataam konyil tisap eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 28Ak konde tisiindet mwanichooto alak che mi eunnyi, walitap ititap tai ne po ineendet ne kitiliili, ak eng' mornet ne oo ne po eunnyi ne po tai, ak eng' mornet ne oo ne po keldanyi ne po tai, eng' paragutap korotiigap kagoochinet ne po chalwokto. 29Yeityo koroong'ji tisiindet mwanik che kang'etune eunnyi, metitap ineendet ne kitiliili, si koyai kagaigaet agobo ineendet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 30Ye ibata kogoito agenge eng' cheptugenik, anan aarwet agenge ne po toriitik, ko uu ye imuuchi konyoor; 31agot ko uu ye imuuchi konyoor, kobunji age kagoochinetap tengekto, ak kobunji age kagoochinet ne kibeelei, kobooto kagoochinetap peek. Yae tisiindet kagaigaet agobo ineendet ne kitiliili eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 32Niito ng'atuutyet ne po ineendet ne miitei koroitap mogondosaik oriitinnyi, ne ma imuuchi konyoor che yamei kitiliile.”

Katiliiletap mogondosaik eng' kooriik

33Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron, koleenji, 34“Ye oit emetap Kanaan, ne agoonok kobunjook, ak ande koroitap mogondos koot age eng' emet ne punjinok, 35konyo anyun chiitap koyooto konyo komwachi tisiindet, koleenji miitei koroito koot. 36Kong'at anyun tisiindet kimaanda tuguuk tugul eng' ko, kotomo kwo ko tisiindet kogeer koroyooto, si mang'woneegitu tuguuk tugul che mi koyooto. Yeityo anyun kwo ko tisiindet kogeerot koot. 37Keerei koroito, ngot komi koroito inatusyegap koot, ak ngo mitoti kelongonik che machei ko nyalileen ak che machei ko piriireen, ak ngo lolondootin kosiir tooteet, 38komanda anyun tisiindet eng' koyooto agoi kurgat ak koger koyooto peetuusyek tisap. 39Ak konyo tisiindet kogeny eng' peetuut ne po tisap, nyoo kogeer, ak ngo keer ko tesoksei koroyooto eng' inatusyegap koot, 40kong'at anyun tisiindet, kicher koik che tinyei koroito, ak kewiirchi komosta ne ya eng' saang'utap nganaseet. 41Ng'atei ineendet keng'oing'oi koot komoswek tugul eng' koot oriit, ak kotumji pichooto taartaarik che king'oing'oe koyooto saang'utap nganaseet komosta ne ya. 42Yeityo koip koik alak, konde ole kami koik chugai, ak konam ineendet taartaarik alak, komale koot.

43“Ngo mong' koroito kogeny kotook eng' koot, ko kagoip koik koba saang', ak ko kagong'oing'oi ineendet koot, ak ko kagemal, 44konyo anyun tisiindet ko konyo kogeer, ak ngo katesak koroito eng' koot, ko mogondosaik che ng'emisyei eng' ko; ng'waan anyun koyooto. 45Ingobut koyooto, koikyik, ak keetiikyik, ak taartaarik tugul che po koyooto, ak koip chooto koba komosta ne ya eng' saang'utap nganaseet. 46Ak kogeny, ngwo chii koyooto kota ko kerat koot, kong'wanitu agoi koimen. 47Mwetei ngoroikyik ne karu koyooto ak ineendet ne kaamisye koyooto.

48“Ago ngwo ko tisiindet ak kogeer ko matesak koroito eng' koyooto ko kagemal, komwaita anyun tisiindet kole, tiliil koot, amu kagosap koot eng' koroyooto. 49Asi ki anyiny koyooto, konamei anyun ineendet toriitik aeng', keetitap taragonik, ngoryeet ne piriir ak husop. 50Parei toriityon age eng' tereetap ng'ung'unyek eng' paragutap peek che rootei, 51ak konam keetitap taragonik, husop, ngoryeet ne piriir, kobooto toriityon ne sabei, ak korooch tuguuchooto korotiigap toriityon ne kagebar, ak eng' peek che rootei, ak koisee koot konyil tisap. 52Ianyinyi anyun koot eng' korotiik che po toriityanooto, eng' peechooto rootei, eng' toriityanooto sabei, eng' keetitap taragonik, eng' husop ak eng' ngoryeet ne piriir. 53Ago ingounda anyun toriityon ne sabei kotiriren komanda eng' nganaseet kwo kewanin. Yaei anyun ko uu nooto kagaigaet agobo koot, ak kotiliilit.”

54Ni ng'atuutyet ne po koroito age tugul ne po mogondosaik, ne po kacheet, 55ne po ngoryeet ne tinyei mogondosaik, ak ne po koot, 56ole ibwansei, ole yaamaat moet ak ole ibwanat ne uu ngosyat; 57si kenae ye murwonen ak ye tiliileen. Niito ng'atuutyetap mogondosaik.

15

Murwoonindo ne pitunee tuguuk che mandoe chii

151Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron, koleenji, 2“Omwachi piigap Israel, oleenji, Ye tinyei chii kusereet eng' poortanyi, komurwoniit anyun amu kuseroonooto. 3Ak ni murwoonindanyi ne po kuseroonooto: agot ngomandoi tuguuchooto eng' poortanyi anan ngo kerak, ko murwoonindanyi nooto. 4Ng'wanitu itoogut age tugul ne rue ineendet ne tinyei kusereet, ak ko ng'wanitu kiy age tugul ne tebee. 5Ak mwetei chii age tugul ngoryennyi ne twaei itogunnyi, ak kouungei eng' peek, ak murwoniitu agoi koimen. 6Mwetei ngoroikyik, ak kouungei eng' peek ineendet ne tebee kiy age tugul ne katebee chiichooto tinyei kusereet, ak komurwoniit agoi koimen. 7Mwetei ngoroikyik ineendet ne twaei poortap chiichooto tinyei kusereet, ak kouungei eng' peek, ak komurwoniitu ineendet agoi koimen. 8Ak ngo ng'utyi ne tinyei kuseroonooto chiito ne tiliil; komwetei anyun ngoroikyik, ak kouungei eng' peek, ak komurwoniit agoi koimen. 9Ng'wanitu kiy age tugul ne ki itoi, si kotebee chiichooto tinyei kuseroonooto. 10Ago murwoniitu agoi koimen chii age tugul ne twaei kiy age tugul ne mi ole tebee. Ak mwetei ngoroikyik ineendet ne ibei tuguuchooto, ak kouungei eng' peek, ak komurwoniit agoi koimen. 11Mwetei ngoroikyik chii age tugul ne katwa nooto ne tinyei kuseroonooto, ago katomo koun eunekyik, ak kouungei, ak komurwoniit agoi koimen. 12Ak kituei tereet ne ki kiyai eng' ng'ung'unyek ne katwa chiichooto tinyei kusereet, ak kiuuni eng' peek kiit age tugul ne ki kiyae keetit.

13“Ye sap chiichooto eng' myanooto po kusereet, koiityigei peetuusyek tisap che po kaanyinyennyi, ak komwet ngoroikyik, ak koun poortanyi eng' peek che rootei, ak kotiliilit. 14Ak kocheeng'jigei eng' peetuut ne po sisiit cheptugenik aeng', anan aarek aeng' che po toriitik, ak konyo taitap Kamuktaindet ne Toroor agoi kurgeetap emait ne kituiyechin, kwo kogoochi tisiindet, 15ak kogoito tisiindet chooto kobunji age kagoochinetap tengekto, kobunji age kagoochinet ne kibeelei. Yae tisiindet kagaigaet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor agobo ineendet amu kuserennyi.

16“Ngo rwotito chii age tugul, ak komanda kesweegap iyoteet eng' poortanyi, kouungei anyun poorto tugul eng' peek, ak komurwoniit agoi koimen. 17Ak kemwet ngoryeet age tugul, ak kiuun muito age tugul, ne katiiny keswechooto, ak komurwoniit agoi koimen. 18Ak ngo tuiyogei muren ak kwony ak komaanda kesweegap iyoteet, konyolu kouungei icheek tuwai, ak komurwoniitu tuwai agoi koimen.

19“Ngo tyech ng'wony kobogoryondo, ak konai kole, kaagaa peetuunnyi ne po arawet, kotebee murwoonindanyi peetuusyek tisap; ak komurwoniit agoi koimen age tugul ne twaei ineendet. 20Ak ng'wanitu kiy age tugul ne syebei eng' murwoonindanyi, ak komurwoniit kiy age tugul ne tebee. 21Kanyool anyun komwet ngoroikyik chii age tugul ne twaei itogunnyi, ak kouungei, ak komurwoniit agoi koimen. 22Ak mwetei ngoroikyik chii age tugul ne twaei kiy age tugul ne katebee kobogoryondonooto, ak kouungei ak komurwoniit agoi koimen. 23Ngo mi tuguuchooto itoogut, anan ko eng' kiy age tugul ne kateebe kobogoryondonooto, ye katwa ineendet kioto, komurwoniitu agoi koimen. 24Ngo ruiyo chii age tugul ak kobogoryondonooto, ak kotiiny ineendet simwegap kobogoryondonooto, komurwoniitu peetuusyek tisap chiichooto, ak kong'waniit itoogut age tugul ne karue.

25“Ngo pwoonei korotiik eng' kobogoryot eng' peetuusyek che chaang' che ma eng' peetuusyek che kitabaane, anan ngo siir peetuusyek che po katabaanennyi kobwanei, ko peetuusyechooto tugul che pwoonei korotiik che po simwo eng' ineendet kogergeitu ak peetuusyek che kitabaani: murwoon ineendet. 26Kergeitu itoogut age tugul ne rue eng' peetuusyek che mang'une korotiik ak itoogutap peetuusyegap katabaanennyi. Murwoniitu kiy age tugul ne tebee ko uu murwoonindap katabaanennyi. 27Murwoniitu age tugul ne twaei tuguuchooto, ak mwetei ngoroikyik, ak kouungei, ak murwoniitu agoi koimen. 28Ago ngo kagogeskei mandaetap simwekyik, koiityigei anyun peetuusyek tisap, ak tiliiliitu ye kagobata chooto. 29Eng' peetuut ne po sisiit konamjigei cheptugenik aeng', anan aarek aeng' che po cheptugenik, ak koipchi tisiindet, agoi kurgeetap emait ne kituiyechin. 30Ak kogoito tisiindet age kobunji kagoochinetap tengekto, age kobunji kagoochinet ne kibeelei, ak koyai tisiindet kagaigaet agobo ineendet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor amu mandaetap simwekyik.

31“Ara anyun otabaani piigap Israel ko uu nooto agobo simwekwak, si ma pek kotinyei simwo, ye imurwon koonnyu ne miitei kwenunnywa.”

32Po ng'atuutyoni ineendet ne tinyei kusereet, ak ineendet ne mandoe kesweegap iyoteet, ak murwoniitu amu nooto. 33Po kora kobogoryot ne kitabaani amu simwekyik, muren ne tinyei kusereet, po muren, ak ko po kobogoryo, ak ko po ineendet ne ruitos ak kobogoryo ne ma tiliil.

16

Ortinwek che kisubi eng' Peetuutap Kagaigaet.

161Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, ye kingo pata meetap weeriik aeng' che po Aron, ye kingo riikyi taitap Kamuktaindet ne Toroor, 2

16.2:
Heb 6.19
koleenji, “Mwachi Aron ng'eetap komet, si ma nyoonei atkai tugul ole-tiliil oriit ne po angeet ne ki kioiye koot, eng' taitap kerwetap rireenet ne mi moinget parak; si ma me. Amu among'u eng' pooldet eng' paragutap kerwetap rireenet. 3
16.3:
Heb 9.7
Nyoonei Aron ole tiliil ak kirgit ne neran kobunji kagoochinetap tengekto, ak mengit kobunji kagoochinet ne kibeelei. 4Ingolaach ngoryeet ne kooi ne itabaanat ne po katanit, ak ingolaach sulwalisyek che po katanit, ak korategei pireneet ne po katanit ak kilaakyi chepkulet ne po katanit: chooto ngoroik che itabaanatiin. Iuni poortanyi eng' peek, si kolaachi ngoroichooto. 5Ak koget eng' tuiyetap piigap Israel kwesik aeng' kobunji kagoochinetap tengekto, ak mengit agenge kobunji kagoochinet ne kibeelei.

6“Igoitoi Aron kirgit kai, ni ko po kagoochinetap tengekto, ne nenyi ineegei, ak koyachjigei kagaigaet, ak koonnyi. 7Yeityo kokweri kwesichooto aeng', ak konde taitap Kamuktaindet ne Toroor, eng' kurgeetap emait ne kituiyechin. 8Iseri Aron parbareek agobo kwesichooto aeng'; punjin age Kamuktaindet ne Toroor, kobunjin age Asasel. 9Yeityo kogoito Aron kwesta ne kagobutyi parbaryat, kobunji Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoito koek kagoochinetap tengekto. 10Ago kwesta ne kagobutyi parbaryat ne po Asasel, kinde taitap Kamuktaindet ne Toroor kosabei, si keyai kagaigaet agobo ineendet, si keonda kwo surkwen kobunji Asasel.

11“Yeityo kogoito Aron eito ne po kagoochinetap tengekto, ne nenyi ineegei, ak koyachigei kagaigaet, ak koonnyi, ak koeny kirgooto po kagoochinetap tengekto ne nenyi ineegei. 12Ak konem tereet ne nyiitaat ng'etetyot ne punu maatap kaptisisyet ne mi taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak ko nyiitaat eunekyik nyamdutik che ng'uu ne anyiny che ki kitui komengegitu, ak koip koba koot ne po oriit, ne ki kioiye angeet. 13Indoi ineendet nyamdutik ma, eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor si kobiit kotuch iyeto ne po nyamdutik kerwetap rireenet ne mi paragutap paornateet, si ma me. 14Ak konem korotiik alak che po kirgooto, ak koisee eng' mornennyi kerwetap rireenet ole tokyingei kong'asiis; ak koisisye korotiik eng' taitap kerwetap rireenet eng' mornennyi konyil tisap.

15

16.15:
Heb 9.12
“Yeityo koeny kwesta ne po kagoochinetap tengekto, ne po piik, ak koip korotiigap kweata koba koot ne po oriit ne ki kioiye angeet, ak koyachi korotichooto kiit ne koyachi korotiik che po kirgit, ak koisee kerwetap rireenet, ak taitap kerwetap rireenet. 16Yaei anyun kagaigaet agobo ole-tiliil, amu murwoonindap piigap Israel, ak pistoennywa, agot tengekwogikwak tugul. Ak koyachi ko uu nooto emait ne kituiyechin, ne meng'iisyei kobooto icheek eng' kwenutap murwoonindanywa. 17Amat kobiit chii ne mi emait ne kituiyechin, ye wendi tisiindet ineendet si koyai kagaigaet eng' ole-tiliil, agoi komong' saang', ko kagoyachigei kagaigaet, ak koonnyi, ak tuiyet komugul ne po Israel. 18Yeityo komanda saang', kwo ole mi kaptisisyet ne mi taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak koyai kagaigaet agobo nooto; ak konam korotiik alak che po kirgit, ak che po kwesta, koilee kuinoigap kaptisisyet komoswek tugul. 19Ak koisee korotiik kaptisisyet eng' mornennyi konyil tisap, ak koanyiny, ak kotiliil koistoe murwoonindap piigap Israel.

20“Ye kagogees kagaigaetap ole-tiliil, ak emait ne kituiyechin, ak kaptisisyet, kogoito anyun kwesta ne sabei, 21ak kogonoor Aron eunekyik tuwai metitap kweata sabei, kong'aany tengekwogik tugul che po piigap Israel, ak pistoennywa tugul, kong'ururi artanooto; ak kogesenji chooto metitap kweata, ak kogoochi chiito ne kagochopkei kokweri kwo surkwen; 22ak kogesen anyun kweata tengekwogikwak tugul koba emet ole ma menyei chii, ak kounda artet kwo eng' olooto po surkwen.

23

16.23:
Ezk 44.19
“Yeityo konyo Aron agoi emait ne kituiyechin, ak koreek ngoroigap katanit che kailaagoti ineendet si kowendi ole-tiliil, ak kobagaakta eng' olooto. 24Ak kouungei eng' komosta ne tiliil, ak kolaach ngoroikyik, yeityo komong' saang', ak kogoito kagoochinennyi ne kibeelei ak kagoochinet ne kibeelei ne po piik, ak koyachigei kagaigaet ak koyachi piik. 25Peelei mwanik eng' kaptisisyet, che po kagoochinetap tengekto. 26Ak mwetei ngoroikyik ineendet ne kweryei kwesta ne punjin Asasel, ak kouungei. Ye ibata konyo nganaseet oriit. 27
16.27:
Heb 13.11
Ak keip koba saang'utap nganaseet kirgit ne po kagoochinetap tengekto, ak ng'orooryet ne po kagoochinetap tengekto che kagiip korotiikwak si keyai kagaigaet eng' ole-tiliil, ak kobeel muiywekwak eng' ma, panyeekwak ak eiyannywa. 28Mwetei ngoroikyik ineendet ne kabeelei tuguuchooto ak kouungei. Ye ibata, konyo nganaseet oriit.

29

16.29-34:
A.La 23.26-32; Kai 29.7-11
“Ak punjin koigeny kaneetisyoni eng' okweek: oming'inge eng' arawetap tisap, eng' peetuutap taman ne po arawanooto, amat oyai poisyet age tugul, ineendet ne ki sikyin kaa, anan punootyot ne mi kobootok. 30Amu kiyaiywok kagaigaet peetuunooto, kitiliilok, ak otiliiliitu anyun eng' tengekwogikwok eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 31Peetuunooto ko sabato ne po kamuung'et eng' okweek, ak oming'inigei. Niito ng'atuutyet ne po koigeny. 32Ak koyai kagaigaet tisiindet ne ki ili, ne kitoroorchin poisyetap tiliilindo, ne igeeri kwandanyi, ak kolaach ngoroigap katanit, ngoroichooto itabaanatiin, 33Yae kagaigaet agobo koot ne tiliil, kagaigaet agobo emait ne kituiyechin ak kaptisisyet, ak koyai kagaigaet agobo tisiik ak piik tugul che po tuiyet. 34Egu niito anyun ng'atuutyet ne po koigeny eng' okweek, keyai kagaigaet agobo piigap Israel konyil agenge eng' kenyiit, amu tengekwogikwak tugul.” Ki yai anyun ineendet ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]