Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

Ortinwek che kisubi eng' Peetuutap Kagaigaet.

161Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, ye kingo pata meetap weeriik aeng' che po Aron, ye kingo riikyi taitap Kamuktaindet ne Toroor, 2

16.2:
Heb 6.19
koleenji, “Mwachi Aron ng'eetap komet, si ma nyoonei atkai tugul ole-tiliil oriit ne po angeet ne ki kioiye koot, eng' taitap kerwetap rireenet ne mi moinget parak; si ma me. Amu among'u eng' pooldet eng' paragutap kerwetap rireenet. 3
16.3:
Heb 9.7
Nyoonei Aron ole tiliil ak kirgit ne neran kobunji kagoochinetap tengekto, ak mengit kobunji kagoochinet ne kibeelei. 4Ingolaach ngoryeet ne kooi ne itabaanat ne po katanit, ak ingolaach sulwalisyek che po katanit, ak korategei pireneet ne po katanit ak kilaakyi chepkulet ne po katanit: chooto ngoroik che itabaanatiin. Iuni poortanyi eng' peek, si kolaachi ngoroichooto. 5Ak koget eng' tuiyetap piigap Israel kwesik aeng' kobunji kagoochinetap tengekto, ak mengit agenge kobunji kagoochinet ne kibeelei.

6“Igoitoi Aron kirgit kai, ni ko po kagoochinetap tengekto, ne nenyi ineegei, ak koyachjigei kagaigaet, ak koonnyi. 7Yeityo kokweri kwesichooto aeng', ak konde taitap Kamuktaindet ne Toroor, eng' kurgeetap emait ne kituiyechin. 8Iseri Aron parbareek agobo kwesichooto aeng'; punjin age Kamuktaindet ne Toroor, kobunjin age Asasel. 9Yeityo kogoito Aron kwesta ne kagobutyi parbaryat, kobunji Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoito koek kagoochinetap tengekto. 10Ago kwesta ne kagobutyi parbaryat ne po Asasel, kinde taitap Kamuktaindet ne Toroor kosabei, si keyai kagaigaet agobo ineendet, si keonda kwo surkwen kobunji Asasel.

11“Yeityo kogoito Aron eito ne po kagoochinetap tengekto, ne nenyi ineegei, ak koyachigei kagaigaet, ak koonnyi, ak koeny kirgooto po kagoochinetap tengekto ne nenyi ineegei. 12Ak konem tereet ne nyiitaat ng'etetyot ne punu maatap kaptisisyet ne mi taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak ko nyiitaat eunekyik nyamdutik che ng'uu ne anyiny che ki kitui komengegitu, ak koip koba koot ne po oriit, ne ki kioiye angeet. 13Indoi ineendet nyamdutik ma, eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor si kobiit kotuch iyeto ne po nyamdutik kerwetap rireenet ne mi paragutap paornateet, si ma me. 14Ak konem korotiik alak che po kirgooto, ak koisee eng' mornennyi kerwetap rireenet ole tokyingei kong'asiis; ak koisisye korotiik eng' taitap kerwetap rireenet eng' mornennyi konyil tisap.

15

16.15:
Heb 9.12
“Yeityo koeny kwesta ne po kagoochinetap tengekto, ne po piik, ak koip korotiigap kweata koba koot ne po oriit ne ki kioiye angeet, ak koyachi korotichooto kiit ne koyachi korotiik che po kirgit, ak koisee kerwetap rireenet, ak taitap kerwetap rireenet. 16Yaei anyun kagaigaet agobo ole-tiliil, amu murwoonindap piigap Israel, ak pistoennywa, agot tengekwogikwak tugul. Ak koyachi ko uu nooto emait ne kituiyechin, ne meng'iisyei kobooto icheek eng' kwenutap murwoonindanywa. 17Amat kobiit chii ne mi emait ne kituiyechin, ye wendi tisiindet ineendet si koyai kagaigaet eng' ole-tiliil, agoi komong' saang', ko kagoyachigei kagaigaet, ak koonnyi, ak tuiyet komugul ne po Israel. 18Yeityo komanda saang', kwo ole mi kaptisisyet ne mi taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak koyai kagaigaet agobo nooto; ak konam korotiik alak che po kirgit, ak che po kwesta, koilee kuinoigap kaptisisyet komoswek tugul. 19Ak koisee korotiik kaptisisyet eng' mornennyi konyil tisap, ak koanyiny, ak kotiliil koistoe murwoonindap piigap Israel.

20“Ye kagogees kagaigaetap ole-tiliil, ak emait ne kituiyechin, ak kaptisisyet, kogoito anyun kwesta ne sabei, 21ak kogonoor Aron eunekyik tuwai metitap kweata sabei, kong'aany tengekwogik tugul che po piigap Israel, ak pistoennywa tugul, kong'ururi artanooto; ak kogesenji chooto metitap kweata, ak kogoochi chiito ne kagochopkei kokweri kwo surkwen; 22ak kogesen anyun kweata tengekwogikwak tugul koba emet ole ma menyei chii, ak kounda artet kwo eng' olooto po surkwen.

23

16.23:
Ezk 44.19
“Yeityo konyo Aron agoi emait ne kituiyechin, ak koreek ngoroigap katanit che kailaagoti ineendet si kowendi ole-tiliil, ak kobagaakta eng' olooto. 24Ak kouungei eng' komosta ne tiliil, ak kolaach ngoroikyik, yeityo komong' saang', ak kogoito kagoochinennyi ne kibeelei ak kagoochinet ne kibeelei ne po piik, ak koyachigei kagaigaet ak koyachi piik. 25Peelei mwanik eng' kaptisisyet, che po kagoochinetap tengekto. 26Ak mwetei ngoroikyik ineendet ne kweryei kwesta ne punjin Asasel, ak kouungei. Ye ibata konyo nganaseet oriit. 27
16.27:
Heb 13.11
Ak keip koba saang'utap nganaseet kirgit ne po kagoochinetap tengekto, ak ng'orooryet ne po kagoochinetap tengekto che kagiip korotiikwak si keyai kagaigaet eng' ole-tiliil, ak kobeel muiywekwak eng' ma, panyeekwak ak eiyannywa. 28Mwetei ngoroikyik ineendet ne kabeelei tuguuchooto ak kouungei. Ye ibata, konyo nganaseet oriit.

29

16.29-34:
A.La 23.26-32; Kai 29.7-11
“Ak punjin koigeny kaneetisyoni eng' okweek: oming'inge eng' arawetap tisap, eng' peetuutap taman ne po arawanooto, amat oyai poisyet age tugul, ineendet ne ki sikyin kaa, anan punootyot ne mi kobootok. 30Amu kiyaiywok kagaigaet peetuunooto, kitiliilok, ak otiliiliitu anyun eng' tengekwogikwok eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 31Peetuunooto ko sabato ne po kamuung'et eng' okweek, ak oming'inigei. Niito ng'atuutyet ne po koigeny. 32Ak koyai kagaigaet tisiindet ne ki ili, ne kitoroorchin poisyetap tiliilindo, ne igeeri kwandanyi, ak kolaach ngoroigap katanit, ngoroichooto itabaanatiin, 33Yae kagaigaet agobo koot ne tiliil, kagaigaet agobo emait ne kituiyechin ak kaptisisyet, ak koyai kagaigaet agobo tisiik ak piik tugul che po tuiyet. 34Egu niito anyun ng'atuutyet ne po koigeny eng' okweek, keyai kagaigaet agobo piigap Israel konyil agenge eng' kenyiit, amu tengekwogikwak tugul.” Ki yai anyun ineendet ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

17

Ng'atuutyet agobo tiseiywek

171Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Mwachi Aron, weeriikyik ak lagok tugul che po Israel, ileenji, Ni ng'atuutyet ne kong'at Kamuktaindet ne Toroor kole, 3Chii age tugul ne po kootap Israel ne enyei kirgit, anan ne enyei aarwetap keechiir, anan ng'orooryet, eng' nganaseet, anan ne kagieng'ji saang'utap nganaseet, 4ama ket konyo kurgeetap emait ne kituiyechin, si kogoito koek kagoochinet ne igoochin Kamuktaindet ne Toroor eng' taitap kootap Kamuktaindet ne Toroor, ki ityin chiichooto korotiik. Kagotumda korotiik, ak king'etoi chiichooto eng' piikyik. 5Niito ko si kobiit koget piigap Israel tiseiywekwak che kata enyei eng' kewanin, kobwa ole mi Kamuktaindet ne Toroor, agoi kurgeetap emait ne kituiyechin, agoi ole mi tisiindet, ak koeny chooto koek tiseiywegap kagoochinoik che po kaalyeet che kigoochin Kamuktaindet ne Toroor. 6Ak koisee tisiindet korotiik kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor eng' kurgeetap emait ne kituiyechin, ak kobeel mwanik koek nyamdutyet ne anyiny eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 7Si mata koeng'ji oik tiseiywekwak kogeny, che kocham kosuboti koibegei tugul. Egu ng'olyoondoni ng'atuutyet ne po koigeny eng' icheek eng' ibinwekwak tugul.

8“Ak ileenji icheek, Chii age tugul ne po kootap Israel, anan ne po punootik che mi kobooto icheek, ne igoitoi kagoochinet ne kibeelei anan tiseiywot, 9ama ket agoi kurgeetap emait ne kituiyechin, si kobiit koeng'ji Kamuktaindet ne Toroor, king'etoi chiichooto eng' piikyik.

10

17.10:
Tau 9.4; A.La 7.26-27; 19.26; NKNg'a 12.16,23; 15.23
“Ngo am korotiik alak tugul chii age tugul ne po kootap Israel, anan ne po punootik che tebyei kobootok, ko wechei togeennyu ineendet ne amei korotiik, ak ang'etoi ineendet eng' piikyik. 11
17.11:
Heb 9.22
Amu mi saboondap poorto korotiik. Ki agoonok korotichooto oyachinegei kagaigaet eng' kaptisiisyo amu saboonwekwok. Amu korotiik che yaei kagaigaet agobo saboondo. 12Ki amwachi anyun piigap Israel amu nooto aleenji, Amat koam chii eng' okweek korotiik, amat koam agine punootyot age tugul ne mi kobootok, korotichooto.

13“Ngo par chii age tugul ne po piigap Israel, anan eng' punootik che mi kobooto icheek, tyony age tugul anan toriityon age tugul ne ki amei, kotumda korotiikyik, ak kotuge ng'ung'unyek. 14Amu korotiik ko saboondo ne po poorto komugul, ak agenge korotiik ak saboondap poorto. Nooto anyun, ki aleenji piigap Israel, Amatata oam korotiik alak tugul che po poorto age tugul, amu saboondap poorto age tugul korotiikyik. King'etoi age tugul ne amei.

15“Ak chii age tugul ne amei kiy ne kame ineegei, anan ne kabar tyong'ik kotonaton, ngo chii ne ki sikyin kaa anan punootyot, ingomwet anyun ngoroikyik, ak kouungei, ak komurwoniit agoi koimen; yeityo anyun koanyinyit. 16Ago ngo ma mwet, anan ngo ma iungei, kotebee ineendet anyun tengektanyi.”

18

Ng'atuutigap katabaanetapkei, che nyolu ak che ma nyolu eng' katunetapkei

181Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Mwachi piigap Israel leenji, Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 3Amat oyai tuguuk che kiyaei emetap Misiri, ole ki omenye, amat oyai poisyonigap emetap Kanaan, ole amutok ak amat obendate kaneetisyosyekwak. 4Oyai kirwoogutikyuk ak oriip ng'atuutikyuk, obendate chooto. Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 5

18.5:
Neh 9.29; Ezk 18.9; 20.11-13; Luk 10.28; Rom 10.5; Gal 3.12
Oriip anyun ng'atuutikyuk ak kirwoogutikyuk: amu ngo yai chiito chooto, kosabei eng' chooto. Aa Kamuktaindet ne Toroor.

6“Amat koriikyi age tugul eng' okweek tilyennyi kong'aany aach ngorinnyi. Aa Kamuktaindet ne Toroor. 7Amat ing'aany aach ngoritap kwandang'ung', oruiye ak kwondonyi, amu ineendet ko komet; amat ing'aany aach ngorinnyi. 8

18.8:
A.La 20.11; NKNg'a 22.30; 27.20
Amat ing'aany aach ngoritap osotyotap kwandang'ung'; amu nooto aach ngoritap kwandang'ung'. 9
18.9:
A.La 20.17; NKNg'a 27.22
Amat ing'aany aach ngoritap chepkomet, cheptap kwandang'ung', anan cheptap kamenng'ung', ngo ki kisikyin kaa, anan olda age. 10Amat ing'aany aach ngoritap cheptap weeriing'ung', anan cheptap cheptong'ung'; amu aach ngorinnywa ko neng'ung'. 11Amat ing'aany aach ngoritap cheptap osotyotap kwandang'ung', ne ki sichei kwandang'ung', ineendet ko chepkomet. 12
18.12-14:
A.La 20.19-20
Amat ing'aany aach ngoritap isengeng'ung'; amu ineendet ko kwondo ne neegit ne tilya, ne po kwandang'ung'. 13Amat ing'aany aach ngoritap chepkametap kamenng'ung'; amu ineendet ko kwondo ne neegit ne tilya, ne po kamenng'ung'. 14Amat ing'aany aach ngoritap ng'eetap kametap kwandang'ung', amat iriikyi osotyonnyi; amu kamenng'ung'. 15
18.15:
A.La 20.12
Amat ing'aany aach ngoritap osotyotap weeriing'ung'; amu osotyotap weeriing'ung'; amat ing'aany aach ngorinnyi. 16
18.16:
A.La 20.21
Amat ing'aany aach ngoritap imbomurtang'ung'; amu aach ngoritap ng'eetap kamenng'ung'. 17
18.17:
A.La 20.14; NKNg'a 27.23
Amat ing'aany aach ngoritap kobogoryo ak cheptonyi; amemut cheptap weeriinnyi, anan cheptap cheptonyi sip ing'aany aach ngorinnyi; amu icheeget ko tiibiik che tilyonut che neegityin; sogornateet nooto. 18Amat imutyige chepkametap osotyondeng'ung', si inyaar osotyondeng'ung', si ing'aany aach ngorinnyi, kobooto nin age kota kosabei.

19

18.19:
A.La 20.18
“Amat iriikyi kobogoryo ing'aany aach ngorinnyi, kota kotinyei murwoonindap simwekyik che po arawet. 20
18.20:
A.La 20.10
Amat oipkei ak osotyotap chiitap kokweng'ung', omurwongei ak ineendet.

21

18.21:
A.La 20.1-5
“Amegoite iyoteng'ung' ibeelji Molek, ak amereeny kainetap Kamuktaindeng'ung'. Aa Kamuktaindet ne Toroor.

22

18.22:
A.La 20.13
“Amoruiye ak muren ko uu ye ruitos chii ak osotyo; etan nooto. 23
18.23:
Kom 22.18; A.La 20.15-16; NKNg'a 27.21
Amoruiye ak tyony age tugul si imurwongei. Amat koruiyo kobogoryondo ak tyony; sogornat nooto.

24“Amat omurwongei eng' alak tugul eng' chuuto, amu ki imurwonegei chuuto tugul pororyosyek che ki aoon eng' taing'wong'. 25Ki komurwoniit emet ak aiityini tengekto amu nooto, ak ki ing'ung'da emet piikyik. 26Ago oriip anyun ng'atuutikyuk ak kirwoogutikyuk amu nooto, amat oyai age tugul eng' tuguuchu samis; agot ne ki kisikyin kaa anan ne punootyo ne mi kobootok, 27(amu ki yai piigap emoni chooto tugul samisen, che ki menyei olito keny, ak king'wanit emet), 28si ma ing'ung'dak ak okweek emet, ye omurwon, ko uu ye ki ing'ung'da pororyosyek che ki mi kotom oitu. 29Amu king'etoi eng' piikwak chii age tugul ne yaei kiy age tugul eng' tuguuchu samis. 30Oriip anyun katigonutikyuk amu nooto, si moyai age tugul eng' pitonwechu samis, che ki kiyaei kotom oitu, si momurwonegei chooto. Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]