Revised Kalenjin Bible (KAPR)
8

Kitoroori Aron ak weeriikyik koek tisiik

81Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Imut Aron ak weeriikyik, ak iip ngoroik ak mwaita ne ki ilse, ketu kirgit ne po kagoochinetap tengek ak mengichik aeng', ak iibu ateruut ne mi magatiinik che ma kinde mermereek, 3yeityo iyum tuiyet komugul eng' kurgeetap emait ne kituiyechin.” 4Ki yai Musa anyun ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor, ak ki iyumjigei tuiyet kurgeetap emait ne kituiyechin. 5Ki leenji `Musa tuiyet, “Ni ko kiit ne kogong'at Kamuktaindet ne Toroor kole keyai.”

6Ki imut `Musa Aron ak weeriikyik ak koun icheek eng' peek. 7Ki ilaakyi ineendet Aron ngoryeet ne kooi ak koratyi pireneet ak kolaakyi kora ngoryeet age ne kooi ak ephod, ak korate pireneet ephod ne ki kinap eng' ng'omnateet, ak kogige ephod mosibinooto. 8Ki ilaakyi ineendet ngoryeetap tegeet ak konde ngoryonooto Urim ak Tumim. 9Ki igonor naaryeet metitap Aron ak konde komostap togoch kiit ne tiliil ne po thahabu, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

10Yeityo konam `Musa mwaita ne ki ilse ak koiil koot kobooto tuguuk tugul che ki miitei ko, ak kotabaan. 11Ki ise mwaiata kapkorosuut konyil tisap, ak koiil kapkorosuut, tuguukyik tugul, ak taabeet kobooto kelunnyi si kotabaan tuguuchooto. 12Kiroong'ji mwaita ne ki ilse metitap Aron ak koiil si kotabaan ineendet. 13Ki imut `Musa weeriigap Aron ak kolaakyi ngoroik che kooen. Kiratyi icheek mosibisyek ak kolakyi metowekwak chepkuloik che mengeechen, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

14Kingo pata, koget kirgit ne po kagoochinetap tengekto ak ki igonoor Aron ak weeriikyik eunekwak metitap kirgooto po kagoochinetap tengekto. 15Ki eeny `Musa kirgooto ak kotaach korotiik, yeityo koile korotichooto kuinoigap kaptisisyet eng' mornennyi. Ki ianyiny kaptisisyet, ak kotumji korotiik kaptisisyet keel ak kotabaan, koyai tisiisyet agobo nooto. 16Kibut `Musa mwanik tugul che po moo ak kwambelelyet ne miitei kooet, soromok tuwai ak mwanikwak, ak kobeel chooto eng' kaptisisyet. 17Ki peel kirgit kobooto muitonyi, panyeekyik ak eiyandennyi eng' saang'utap nganaseet, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

18Ki kweri mengitap kagoochinet ne kibeelei, ak kogonoor Aron ak weeriikyik eunekwak metitap mengoto. 19Ki eeny ak koisee `Musa korotiik kaptisisyet komoswek tugul. 20Kitil `Musa mengoto kosach, yeityo kobeel metit kobooto kebeberwechooto ak mwanik. 21Ki iun eng' peek tuguugap moo ak keelyek, ak kobeel mengoto komugul eng' kaptisisyet. Ki kagoochinet nooto ne kibeelei koek nyamdutyet ne anyiny, kagoochinet ne kigoochin Kamuktaindet ne Toroor kobun maat, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

22Ki kweri mengitap aeng', mengit ne po poisyetap katabaanet ak ki igonoor Aron ak weeriikyik eunekwak metitap mengoto. 23Ki eeny `Musa mengoto ak kotaach korotiik, ak koilee walitap ititap tai ne po Aron, mornet ne oo ne po eunnyi ne po tai ak mornet ne oo ne po keldanyi ne po tai. 24Ki imut `Musa kora weeriigap Aron ak konde korotiik walitap itiikwak che po tai, morik che eecheen che po eunekwak che po tai, ak morik che eecheen che po keelyekwak che po tai. Ki ise `Musa korotiik kaptisisyet komoswek tugul. 25Kibut mwanik, konem saruryet, sunetik tugul che po moo, kwambelelyetap kooet, soromok tuwai ak mwanikwak, ak chaatit ne po komostap tai. 26Ki inem magatyat agenge ne ming'in ne ma kinde mermereek, magatyat ne ming'in ne ko ki ilee mwaita, ak magatyat agenge ne terter eng' ateruut ne po magatiinik che ma kinde mermereek ne ki miitei taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kogonoor chooto mwaita parak ak eng' chaatit parak ne po tai. 27Ki inde chooto tugul eunegap Aron ak eunegap weeriikyik, ak koongoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor koek kagoochinet ne kiongoi. 28Ki inem `Musa tuguuchooto eng' eunekwak ak koip kobeel eng' kaptisisyet eng' paragutap kagoochinet ne kibeelei. Ki ek che itabaanatiin, koek nyamdutyet ne anyiny. Ki kagoochinet kobun maat, ne kigoochin Kamuktaindet ne Toroor. 29Ki ip `Musa tagateet ak koongoi koek kagoochinet ne kiongoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki kebebertap Musa nooto eng' mengoto po poisyetap katabaanet, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

30Ki inem Musa kebebertap mwaata ki ilse ak kebebertap korotiik che ki mi kaptisisyet ak koisee Aron ak ngoroikyik, ak weeriikyik ak ngoroikwak. Ki ianyiny Aron ak ngoroikyik, weeriikyik ak ngoroikwak.

31Ki leenji `Musa Aron ak weeriikyik, “Oyoi panyeek eng' kurgeetap emait ne kituiyechin, ak oam eng' olooto kobooto magatiinik che mi ateruut ne ki kitabaanji poisyetap katabaanet, ko uu ye ki ang'at, ale, ‘Amei Aron ak weeriikyik.’ 32Obeel eng' ma panyeek ak magatiinik che kang'et. 33Momandoi eng' kurgeetap emait ne kituiyechin eng' peetuusyek tisap agoi kosulda peetuusyekwok che kitabaananenok, amu ibei peetuusyek tisap katabaaneng'wong'. 34Tuguuk che kageyai rani, ko uu nooto kagong'at Kamuktaindet ne Toroor keyai, si keyai tisiisyet agobo okweek. 35Otebee kurgeetap emait ne kituiyechin peetuusyek tisap, peet ak kemoi oriibe katigonutigap Kamuktaindet ne Toroor si mobegu amu ko uu nooto, ko kaging'ata.” 36Ki yai anyun Aron ak weeriikyik tuguuk tugul che ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor kobun Musa.

9

Kitoroorchin Aron ak weeriikyik tisiisyet

91Eng' peetuutap sisiit, koguur `Musa Aron ak weeriikyik kobooto poisyegap Israel, 2ak koleenji Aron, “Kweri kirgit ne ming'in ne libwoop koek kagoochinetap tengekto ak mengit ne libwoop koek kagoochinet ne kibeelei, ak igoite eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 3Ng'alaalji piigap Israel ileenji, ‘Okweri kwesta koek kagoochinet ne po tengekto, moita ak aarwetap keechiir che ma siirei kenyiit agenge tuwai ak ko che libwoben kobunji kagoochinet ne kibeelei, 4kirgit ak mengit kobunji kagoochinoigap kaalyeet che kienyei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kagoochinetap peek che kagiburukto mwaita amu mong'jinok Kamuktaindet ne Toroor rani.’ ”

5Kiget icheek chooto ki kang'at Musa kobwa taitap emait ne kituiyechin, ak ki pwa tuiyet komugul koriik ak kotononso eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 6Ki mwa Musa kole, “Ni kiit ne ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor kole oyai, si komong'jok liilindanyi.” 7

9.7:
Heb 7.27
Ki leenji `Musa Aron, “Ui kaptisisyet ak igoite kagoochineng'ung' ne po tengekto, kagoochineng'ung' ne kibeelei, ak iyachigei tisiisyet ak iyachi piik ak icheek. Igoite kagoochinet ne po piik ak iyai tisiisyet agobo icheek, ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor.”

8Ki wo Aron kaptisisyet ak koeeny moita ne po kagoochinetap tengekto ne nenyi. 9Ki igoochi weeriikyik ineeendet korotiik. Ki irookta mornennyi korotiik ak koiilate kuinoigap kaptisisyet, ak kotumji korotiik che ng'etunotiin kaptisisyet keel. 10Ki peel mwanik kobooto soromok, ak kwambelelyet ne mi kooet ne po kagoochinetap tengekto eng' kaptisisyet, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa. 11Ki peel eng' ma panyeek ak muito eng' saang'utap nganaseet.

12Yeityo koeeny kagoochinet ne kibeelei ak ki ip weeriikyik korotiik koba ole mi Aron, ak ki isote kaptisyet komoswek tugul. 13Ki ipchi `icheek ineendet kagoochinet ne kibeelei, kogoitoi eng' kebeberwek kobooto metit ak kobeel eng' kaptisisyet. 14Ki iun tuguugap moo ak keelyek, ak kobeel eng' paragutap kagoochinet ne kibeelei eng' kaptisisyet.

15Ki igoito kora Aron kagoochinetap piik, ak ki kweri kwesta ne po kagoochinetap tengekto ne po piik. Ki eeny ak kogoito agobo tengekto ko uu ni kabo tai. 16Ki ip kagoochinet ne kibeelei, kogoito ko uu ye ki king'at. 17Ki ip kagoochinetap peek, komugut konyi euut ak kobeel eng' kaptisisyonooto kobooto kagoochinet ne kibeelei karon agine.

18

9.18:
A.La 3.1-11
Ki eeny kirgit kobooto mengit, ak tiseiywotap kagoochinoigap kaalyeet che po piik. Ki ip weeriigap Aron korotiik kogoochi ineendet ak ki ise kaptisisyet komoswek tugul. 19Ago mwanigap kirgit ak che po mengit; che po saruryennyi, che ki ilaach moet ak soromok, ak che po kwambelelyet ne po kooet; 20ki igonoor `icheek mwanichooto tagatok, ak ki peel Aron eng' kaptisisyet. 21Ki ongoi `Aron tagatok ak chaatit ne po komostap tai koek kagoochinet ne kiongoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ye ki ng'at Musa.

22

9.22:
Kai 6.22-26
Ki iito Aron eunekyik kotokyi ole mi piik ak koberuur icheek, yeityo kochoorgei ko kagogoito kagoochinetap tengekto, kagoochinet ne kibeelei ak kagoochinoigap kaalyeet. 23Ki pa Musa ak Aron emait ne kituiyechin, yeityo komong' ak koberuur piik, ak komong'ji liilindap `Kamuktaindet ne Toroor piik tugul. 24Ak ki mong' maat kobunu taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kobeel kagoochinet ne kibeelei ak mwanik eng' kaptisisyet. Ye kingo keer piik tugul, kowokyo eng' poiboiyet, ak kobutyo kot kotiiny togoochikwak ng'wony.

10

Meetap Nadap ak Abiu

101King'etyo anyun weeriigap Aron, Nadap ak Abiu, konam chii tugul tereennyi ak konde maat oriit, yeityo konde oriit nyamdutik che kibeelei; ak ki igoito icheek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor maat ne teer ne ki ma ng'at ineendet. 2Ki mong' anyun maat ne ki pun taitap Kamuktaindet ne Toroor ak kobeel icheek, ak ki pek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 3Ki leenji Musa anyun Aron, “Ni kiit ne ki mwa Kamuktaindet ne Toroor kole,

‘Eng' icheek che riikyino

aegu ne tiliil,

ak eng' taitap piik tugul

anyooru toroornatet.’ ”

Ak ki siis Aron.

4Ki kuur anyun `Musa Mishael ak Elzaphan, weeriigap Uzziel chiitap ooreetap Aron, ak koleenji, “Obwa oriigu, osut tupchosyekwok komanda eng' ole-tiliil koba saang'utap nganaseet.” 5Ki pwa anyun pichooto ak kosut icheek, kotinyei ngoroikwak che kooen koba saang'utap nganaseet, ko uu ye ki kamwa Musa. 6Ki leenji `Musa Aron ak weeriikyik, Eleazar ak Ithamar, “Amat oyat metowekwok ak amogereer ngoroikwok, si obegu ak konereekyi ineendet tuiyet komugul. Ago ingoriiryo tupchosyekwok, koot komugul ne po Israel amu maat ne kagoyook Kamuktaindet ne Toroor. 7Amomande eng' kurgeetap emait ne kituiyechin, si obegu; amu otinye okweek mwaitap kailset ne po Kamuktaindet ne Toroor.” Ak ki yai icheek ko uu ki mwa Musa.

8Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Aron koleenji, 9“Amat iee divain anan maiyo alak tugul inyee ak weeriiguk ye obendi emait ne kituiyechin, si mobegu. Egu niito ng'atuutyet ne po agoi eng' ibinwekwok tugul. 10Obeesye anyun che itabaanatiin ak che ma itabaanatiin, che ng'woneen ak che tiliileen. 11Oneet piigap Israel ng'atuutik tugul che ki komwachi `Kamuktaindet ne Toroor icheek eng' Musa.”

12

10.12-13:
A.La 6.14-18
Ki leenji `Musa Aron ak weeriikyik che ki ng'et, Eleazar ak Ithamar, “Oip kagoochinetap peek che kang'etune kagoochinoik che kigoochin Kamuktaindet ne Toroor che kobun maat, ak oam koma kinde mermereek eng' ole neegitee kaptisisyet, amu tiliileen miising'. 13Oame eng' ole-tiliil, amu kebebertang'ung' niito ak weeriiguk, eng' kagoochinoik che punei maat che kigoochin Kamuktaindet ne Toroor, amu ki king'ata ko uu nooto. 14
10.14-15:
A.La 7.30-34
Ago omuuchi oam inyee ak weeriiguk ak tiibiiguk eng' komosta ne tiliil tagateet ne kiongoi ak chaatit ne kinamjin parak; amu kagigonnin chooto koek kebebertang'ung' ak lagoguk eng' tiseiywegap kagoochinoik che po kaalyeet eng' piigap Israel. 15Ibu `icheek chaatit ne kinamjin parak ak tagateet ne kiongoi kobooto kagoochinoik che punei maat che po mwanik ak koongoi koek kagoochinet ne kiongoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, yeityo kobunjiin ak weeriiguk koek ng'atuutyet ne wendi agoi koigeny, ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor.”

16Ki cheeng' anyun Musa miising' ng'orooryet ne po kagoochinetap tengekto, ak ki nai kole kiga kebeel! Ki nereekyi `Eleazar ak Ithamar weeriigap Aron che ki ng'et, ak koteebe icheek koleenji, 17

10.17:
A.La 6.24-26
“Amu nee si moam kagoochinetap tengekto eng' ole-tiliil? Amu tiliil miising' kot; kagogoonok ineendet nooto koip tengektap tuiyet, si koyai kagaigaet agobo icheek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 18Ko uu ye ma ki ip korotiikyik kobwa ole itabaanat oriit, kaganyol anyun oam eng' ole-tiliil oriit ko uu ye kagang'atak.” 19Ak ki leenji `Aron Musa, “Keero, kabwa rani nyoo kogoitoi kagoochinennywa ne po tengekto ak kagoochinennywa ne kibeelei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kagobwanjo anyun tugun che uu chu. Nda kagaam kagoochinetap tengekto rani, ko tos, kata myee nooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor?” 20Ak ye kingo kas Musa nooto, komyeeit eng' ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]