Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Ibinwegap keny che po ooreetap Jeso

(Luk 3:23-38)

11Kaarooretap ooreetap Jeso Kristo, weeriitap Daudi, weeriitap Abraham.

2Ki sich `Abraham Isak,

kosich `Isak Jakobo,

kosich `Jakobo Judah ak che tupcho.

3Ki sich `Judah Phares ak Zara eng' Tamar,

kosich `Phares Hesron,

kosich `Hesron Ram.

4Ki sich `Ram Aminadab,

kosich `Aminadab Naasson,

kosich `Naasson Salmon.

5Ki sich `Salmon Boaz eng' Rahab,

kosich `Boaz Obed eng' Ruth,

kosich `Obed Jesse,

6kosich `Jesse Laitoryat Daudi.

Ki sich `Daudi Solomon eng' chepyoset ne ki po Uriah,

7kosich `Solomon Rehoboam,

kosich `Rehoboam Abijah,

kosich `Abijah Asa.

8Ki sich `Asa Jehoshaphat,

kosich `Jehoshaphat Joram,

kosich `Joram Uzziah.

9Ki sich `Uzziah Jotham,

kosich `Jotham Ahaz,

kosich `Ahaz Hezekiah.

10Ki sich `Hezekiah Manasseh,

kosich `Manasseh Ammon,

kosich `Ammon Josiah.

11

1.11:
2Lai 24.14-15; 2A.Pet 36.10; Jer 27.20
Ki sich `Josiah Jekoniah ak che tupcho, eng' egosyek che ki kagimut piik koba Babilon.

12Kingo kagimut koba Babilon,

kosich `Jekoniah Shealtiel,

kosich `Shealtiel Zerubabel.

13Ki sich `Zerubabel Abiud,

kosich `Abiud Eliakim,

kosich `Eliakim Asor.

14Ki sich `Asor Zadok,

kosich `Zadok Akim,

kosich `Akim Eliud.

15Ki sich `Eliud Eleazar,

kosich `Eleazar Matan,

kosich `Matan Jakobo.

16Ki sich `Jakobo Joseph manong'otyotap Maria ne kisich Jeso ne kiguure Kristo.

17Ki ek ibinwek tugul taman ak ang'wan kobooch Abraham agoi Daudi; ak kobooch Daudi agoi kamutet ne ki kimut piik koba Babilon ko ki ek ibinwek taman ak ang'wan; ak kobooch ngap kimut piik koba Babilon agoi Kristo ko ki ek ibinwek taman ak ang'wan.

Sigeetap Jeso

(Luk 2:1-7)

18

1.18:
Luk 1.27
Ki uu ni sigeetap Jeso Kristo: Ye kingo kagogosyin Joseph kotungei ak Maria kametap Jeso, kotomo kotuiyo, kotook keele managaat ineendet eng' Kabuuset ne Tiliil. 19Amu ki chii ne po imanda Joseph sandennyi, kotet Joseph kobagaakta Maria eng' ung'oot amu ki ma mach koteweer eng' taitap piik. 20Ago ye kingo ta kobwaati tuguuchu, ogeero, ki mong'ji ineendet malaikaiyatap Kiptaiyat eng' karwotitoet kole, “Joseph weeriitap Daudi, ameiywei imutyigei Maria koek osotyondeng'ung' amu managaat ineendet eng' Kabuuset ne Tiliil. 21
1.21:
Luk 1.31
Tuun sichei ineendet weeriit ak iguure kainennyi Jeso, amu ineendet ne tuun saru piikyik eng' tengekwogikwak.”

22Koyaak tuguuchu tugul si kobiit kosulda ne ki kamwa Kiptaiyat eng' maotyot kole,

23

1.23:
Isa 7.14
“Ogeero, manachi pergeiyat ak kosich weeriit,

ak keguure kainennyi Immanuel,”

ne ye kiweech ko ni, “Mi Kamuktaindet kobootech.”

24Ki ng'eet Joseph eng' rwondonyi ak koyai ko uu ye ki kang'at malaikaiyatap Kiptaiyat, ak ki imutyigei koek osotyonnyi 25

1.25:
Luk 2.21
nga ma riikyi ineendet kot kosich weeriit, ak koguuree kainennyi Jeso.

2

Piik che Ng'oomen

21Ak ye kingo kagesich Jeso eng' Bethlehem ne po Judea eng' peetuusyek che po laitoryat Herod, ogeero, ki pwa Jerusalem piik che ng'oomen kobunu kong'asiis, 2koteeboti kole, “Mi ano ineendet laitoryatap Yahudik ne ko ki sich? Kogigeer kecheiyandennyi eng' kong'asiis, ak kagibwa kilasu ineendet.”

3Ye kingo kas nooto laitoryat Herod, koaragen kobooto Jerusalem komugul. 4Ki kuur `ineendet tisiik che eecheen tugul ak siriik che po piik ak koteepse ole ki kisikyin Kristo. 5Ki wolji koleenji, “Ki kisikyi Bethlehem ne po Judah ko uu ye kisir maotyot kole,

6

2.6:
Mik 5.1
‘Ak inyee Bethlehem, emetap Judah,

ma ii ming'in miising' eng' kandoigap Judah,

amu mong'unenen pounindet,

ne tuun egu mestowotap piikyuk Israel.’ ”

7Ki kuur anyun Herod eng' ung'oot piik che ng'oomen si kogine kasarta ne kitaagu kecheiyat. 8Ki iyookto anyun koba Bethlehem ak ki leenji, “Oba ocheeng' komyee lakweet ne ming'in, ak ye kaonyooru ineendet, obwa omwaiwo si anyo alas ineendet.”

9Kingo kagogas ng'aleegap laitoryat, koba pandanywa ak ogeero, ki indochi icheek `kecheiyat ne kiga kogeer eng' kong'asiis kot koit ak kotonon eng' paragutap ye ki mi lakweet ne ming'in. 10Ye kingo keer kecheiyat, koboiboitu eng' poiboiyet ne oo miising'. 11Ki pa koot oriit ak ki keer lakweet ne ming'in kobooto kamennyi Maria. Ki ing'uruukso eng' teegis kolas ineendet ak kotyach konoraikwak che po kamanuut, ak kogoochi ineendet kagoochinoichooto po thahabu, tuguuk che nyamdut ak tuguuk che uu igomoik.

12Ak ko uu ye kiga kiteechi eng' karwotitoet keleenji amoweekyigei Herod, konam panda koosup ooreet age koba emennywa.

Komwechin Misiri `Joseph ak `Maria

13Ye kingo kagoba icheek, komong'ji `malaikaiyatap Kiptaiyat Joseph eng' karwotitoet ak koleenji, “Ng'eet, imut lakweet ak kamennyi, mwechi Misiri ak itebee olooto agoi tuun amwaun amu cheeng'ei Herod kobar lakweet.”

14Ki ng'eet Joseph eng' kemoi komut lakweet ak kamet koba Misiri. 15

2.15:
Hos 11.1
Ki tebee olooto agoi kome Herod si kosulda ne ki mwa Kiptaiyat eng' maotyot kole, “Ki aguur weeriinnyu komong' eng' Misiri.”

Kebarei Lagok che Mengech

16Kingo keer Herod kole king'al `ng'oomotik ineendet, konereech miising' ak koyookto kebar lagok tugul che weeriik che po kenyiisyek aeng' ak korek eng' Bethlehem ak eng' tabanwekyik tugul kosuupkei ak peetuut ne kiginee piik che ng'oomen. 17Ki isulda anyun eng' peetuunooto ne ki kamwa maotyot Jeremiah kole:

18

2.18:
Jer 31.15
“Ki kegas tuugeet eng' Ramah,

riirek ak kateiyet ne oo,

riirchin `Rael lagokyik;

ma cham kigaigai, amu ma komi.”

Koweegugei eng' Misiri

19Ye kingo kagome Herod, komong'ji `malaikaiyatap Kiptaiyat Joseph eng' Misiri eng' karwotitoet ak 20koleenji, “Ng'eet, imut lakweet ak kamet, ak obe emetap Israel amu kogobek che ki cheeng'ei kobar lakweet.” 21Ki ng'eet komut lakweet ak kamet koba emetap Israel.

22Ago ye kingo kas kole pou `Arkelau Judea eng' pounateet ne ki po kwandanyi Herod, koywei kwo olooto. Kingo kagoteechi Kamuktaindet eng' karwotitoet, koweekyigei komoswegap Galilaya. 23

2.23:
Mar 1.24; Luk 2.39; Jhn 1.45
Ki tebee nganaseet ne kiguure Nazareth si kobiit kosulda ne ki kamwa maotik kole, “Kiguure ineendet Nazaretindet.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]