Revised Kalenjin Bible (KAPR)
15

Ng'atuutik agobo Kagoochinoik

151Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Mwachi piigap Israel leenjin, Ye oit emetap ne agoonok koek meng'otosyekwok; 3ak omach ochopchi Kamuktaindet ne Toroor kagoochinet ne punei maat, ngo kagoochinet ne kibeelei anan tiseiywot, si kobiit ogesu kayasyoet anan kagoochinet ne po chamyet anan eng' igoorwek che ki king'at, si oyachi Kamuktaindet ne Toroor nyamdutyet ne anyiny ne po tuuga anan ko ne po neego, 4ko ingogoito anyun ineendet ne igoitoi kagoochinennyi kogoochin Kamuktaindet ne Toroor, kagoochinet ne po peek; chooto ko keruutyet agenge ne po peek che kaging'a che tambululeen che ki kiburukto litait agenge ne po mwaita. 5Ingoito anyun litait agenge ne po divaik kobunji kagoochinet ne kieei, chop chooto kobooto kagoochinet ne kibeelei anan ko tiseiywot, si kigoito kobooto aarwet age tugul ne po keechiir. 6Ngo mengit, ichop kagoochinetap peek che ng'ootiin keruutik aeng' che ki kiburukto mwaita ne po litait agenge ak kebeberyat, 7ak igoite kagoochinet ne kieei ne po litait agenge ak kebeberyat ne po divaik koek nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor. 8Ye ichop kirgit ne ming'in koek kagoochinet ne kibeelei anan ko ne po tiseiywot, si kobiit igeesu kayasyoet anan ko che po kagoochinoigap kaalyeet eng' Kamuktaindet ne Toroor, 9ingogoito anyun kobooto kirgooto kagoochinetap peek che ng'ootiin che po keruutik somok che ki kiburukto mwaita ne po litaisyek aeng'. 10Ak igoite divaik che po litaisyek aeng' koek kagoochinet ne kieei, ne punei maat koek nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor.

11“Kiyachin ko uu nooto kirgit age tugul, mengit age tugul, aarwet age tugul ne po keechiir ne mengit anan aarwetap ng'oroor. 12Oyachini age tugul ko uu koiitennywa, ko uu koitet ne ochobe. 13Yaei ko uu nooto tugul che salu kaa, ye igoitoi kagoochinet ne punei maat kobunji nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor. 14Ak ngo mi kipsagarin kobootok anan chii age tugul ne mi kobootok eng' ibinwekwok tugul ak komach kogoito kagoochinet ne punei maat kobunji nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor, koyaei agine ko uu ye oyae. 15Agenge ng'atuutyet ne po chii age tugul eng' okweek agot eng' kiprutoiyot ne meng'iisyei kobootok, ng'atuutyet ne tebyei agoi eng' ibinwekwok tugul. Ko uu ole oteptoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, kotebyei ko uu nooto agine kiprutoiyot. 16

15.16:
A.La 24.22
Egu ng'atuutyet agenge ak kirwooget agenge eng' okweek ak eng' chii ne punootyot ne mi kobootok.”

17Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 18“Mwachi piigap Israel leenjin, Ye oit emet ne amutok, 19ak ye oam amitwogigap emonooto, ogoitoi kagoochinet ne kinamjin parak, kigoochin Kamuktaindet ne Toroor. 20Ogoitoi magatyat ne ming'in kobunji kagoochinet ne kinamjin parak eng' magatinikwok che po tai, ogoitoi ko uu nooto ko uu ye oyae agobo rwanyut ne kiboorsee. 21Ogoochini Kamuktaindet ne Toroor magatyandeng'wong' ne po tai koek kagoochinet ne kinamjin parak eng' ibinwekwok tugul.

22“Ak ye oleel, amoriip ng'atuutichu tugul ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa, 23tugul che king'ataak Kamuktaindet ne Toroor eng' Musa kobooch ye kigon ng'atuutik agoi ibinwekwok tugul. 24Ko ngo lel chii ama nai tuiyet, kogoitoi anyun tuiyet komugul kirgit ne neran kobunji kagoochinet ne kibeelei ak koek nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor, kobooto kagoochinennyi ne po peek ak kagoochinennyi ne kieei ko uu ng'atuutyet. Igoitoi kora tuiyet kwesta agenge ne po kagoochinet agobo tengekto. 25Ingoyai anyun tisiindet kagaigaet agobo tuiyet komugul ne po piigap Israel, ak kenyochigaat amu ko lelutyennywa koma eng' kwetyinet, ak kagoget kagoochinennywa ne punei maat ne kigoochin Kamuktaindet ne Toroor, nooto kagoochinennywa ne po tengekto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 26Ak kenyochigaat tuiyet komugul ne po piigap Israel kobooto toondet ne meng'iisyei eng' kwenunnywa, amu ki yai lelutyonooto piik tugul amengen.

27

15.27-28:
A.La 4.27-31
“Ago ngo lel chii age tugul amaingen, kogoito anyun subeendap ng'oroor ne ma siirei kenyiit agenge koek kagoochinet agobo tengekto. 28Ingoyai tisiindet kagaigaet agobo chiichooto lelei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ne kayai tengekto amaingen, ak kenyochigaat ineendet. 29Ng'atuutyoni agenge koboisye eng' okweek kogergeit eng' chiito ne kalel kiy age tugul amaingen, eng' piigap Israel ak eng' toondet ne meng'iisyei eng' kwenunnywa.

30“Ago chiito ne yaei kiy age tugul kokwetyin, ngo neng'wong' anan kipsagarin, ko kachup `chiichooto Kamuktaindet ne Toroor, ak nyolu king'etoi chiichooto eng' piikyik. 31Amu kasas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ak kagobut ng'atuutyennyi, king'etoi chiichooto kobet. Tebee ineendet tengektanyi.”

Putetap Sabato

32Ak ye kita komi piigap Israel surkwen, konyoor chiito koyumoti kweenik eng' peetuutap sabato. 33Ki imut piik che kinyooru chiichooto koyumi kweenik kwo ole mi Musa ak Aron, agoi ole mi tuiyet komugul, 34ak kigerchi ineendet ko amu kitom kemwa kiit ne ki itoi chiichooto. 35Ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Kibarei chiichooto iman. Ingolach tuiyet komugul eng' koik eng' saang'utap nganaseet.” 36Ara ki imut `tuiyet komugul ineendet kwo saang'utap nganaseet ak kolage koik agoi kome, ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

Nabeiywotap usiisyek eng' Ngoroik

37Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 38

15.38:
NKNg'a 22.12
“Mwachi piigap Israel leenjin konapchigei tuguuk che uu sawoik eng' tabanwegap ngoroikwak eng' ibinwek tugul ak kogurmane usiit ne buluu paragutap sawoichooto mi tabanda age tugul. 39Egu anyun sawoiyot eng' okweek ne ogeere ak obwaat ng'atuutik tugul che po Kamuktaindet ne Toroor ak oyai, si mosup kiit ne machei mugulelwekwok ak konyekwok, che ki cham osubi oibegei. 40Si kobiit obwaat ak oyai ng'atuutikyuk tugul ak oegu che tiliileen eng' Kamuktaindeng'wong'. 41Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ne ki imoong'wok omang'une emetap Misiri, si aek Kamuktaindeng'wong'. Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'.”

16

Ngelelnatetap Kora, Datan ak Abiram

161

16.1:
Jud 11
Ki iyum piik anyun `Kora weeriitap Itshar, weeriitap Kohat weeriitap Lawi, kobooto Datan ak Abiram weeriigap Eliap, ak On weeriitap Phelet, weeriigap Reuben, 2ak kong'eetyo kongelelso eng' taitap Musa kobooto piigap Israel alak. Ki mi kobooto icheeget pounik, piik che taagunotiin pogol aeng' ak konom che po tuiyet che ki kiguur kobwa ole katuiyechi piik. 3Ki iyumgei icheegei si kobiit kotil let Musa ak Aron, ak koleenji icheek, “Otoroorigei kot kotyanit! Tuiyoni komugul ko tiliil, ak chii age tugul ko tiliil, ak mi Kamuktaindet ne Toroor kwenunnywa. Amu nee anyun si otoroorgei osiir tuiyetap Kamuktaindet ne Toroor?”

4Ye kingo kas Musa ng'olyoondonooto, kong'uruuk kot koit ng'wony togeennyi eng' kaimetapkei. 5Yeityo komwachi Kora ak piikyik koleenji, “Ibooru Kamuktaindet ne Toroor mutai karon che chechiik ak ne tiliil. Ineendet ne kaguur kwo ole mi ineendet, koriikyi, ko nooto ne leweni. 6Inyee Kora, ak piiguk tugul, oyai ko uu ni: oip tereenik okweek, 7onde mastinwek tereenichooto oriit ak onde mutai karon nyamdutik che kibeelei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Tiliil anyun chiichooto leweni Kamuktaindet ne Toroor. Kaoeetkei okweek weeriigap Lawi.”

8Ki leenji `Musa Kora, “Ogas anyun, okweek weeriigap Lawi! 9Tos ogeere ole ming'in ng'olyoondoni eng' okweek amu ki itabaanak Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel eng' tuiyetap Israel, si komutak ooriikyi ineendet, si oyai poisyetap kootap Kamuktaindet ne Toroor ak otononse eng' taitap tuiyet oboisyechi icheek? 10Ki komutwak ooriigu ak tupchosyeguk tugul weeriigap Lawi. Tos omache tiseinateet agine? 11Koyumgei anyun inyee oegu agenge ak piiguk otil let Kamuktaindet ne Toroor. Aron ko ng'oo kot ong'unyng'ung'ji?”

12Ki iyookto `Musa chiito keguur Datan ak Abiram weeriigap Eliap. Ago ki le, “Ma kibwane! 13Tos igeere ile kiy ne ming'in ye ki imutwech ketogosu eng' emet ne kinyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo si ibarchech ong'atani? Ak nguno imache iegu pounindet, iboiywech-i? 14Kosiir nooto koma imutyech emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo ama igoonech poroteetap mbareenik ak che po sabibuk. Tos ngiroo ko ki piik acheek che king'ale? Ma kibwane!”

15Ki nereech Musa miising' ak ki leenji Kamuktaindet ne Toroor, “Amecham kagoochinennywa! Tom aibe agot sigirit agenge, ak tomo alelji chii agenge eng' icheek.”

16Yeityo koleenji `Musa Kora, “Obwa taitap Kamuktaindet ne Toroor mutai, inyee ak piiguk tugul kobooto Aron agine. 17Ingoip chii tugul tereennyi ak konde nyamdutik che kibeelei, yeityo koip chii tugul tereennyi konyo taitap Kamuktaindet ne Toroor. Tereenichooto tugul, ko pogol aeng' ak konom. Ak iibu tereeng'ung' inyee ak Aron, chii tugul ak tereennyi.”

18Ki ip anyun chii tugul tereennyi ak konde maat oriit, yeityo konde tuguuk che kibeelei maat parak, ak kotonon kobooto Musa ak Aron eng' kurgeetap emait ne kituiyechin. 19Ye kita koiyumi `Kora tuiyet komugul kotil let icheek eng' kurgeetap emait ne kituiyechin, komong' liilindap Kamuktaindet ne Toroor eng' tait tuiyet tugul. 20Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron koleenji, 21“Otabaanegei tuiyoni okweek si kobiit awong' icheek.”

22Ago ki ing'uruukso icheek kot kotiiny togoochikwak ng'wony ak kole, “Ee Kamuktaindet, Kamuktaindet ne po saboonwegap piik tugul, tos inereekyini tuiyet komugul ngo yai chiito agenge tengekto?” 23Ak ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 24“Mwachi tuiyet ileenji, ‘Oistoegei meng'ootetap Kora ak Datan ak Abiram.’ ”

25Ki ng'eet Musa kwo kap Datan ak Abiram ak ki isup ineendet poisyegap Israel. 26Ki mwachi tuiyet koleenji, “Asaok ale oistoegei emaisyegap kiptengeginichu! Amat otwaa kiy age tugul nenywa si ma kiwong'wok eng' tengekwogikwak.” 27Ki istogei anyun icheek eng' komosta age tugul ne po meng'ootetap Kora, Datan ak Abiram. Ki pwa saang' Datan ak Abiram ak kotononso eng' kurgeetap emaisyekwak kobooto osotikwak ak weeriikwak ak lagokwak. 28Ki le Musa, “Onae ni ole ki iyookwo Kamuktaindet ne Toroor ayai poisyonichu tugul, ak ma ayai eng' magennyu. 29Ngot kobek pichu ko uu ye pegu piik tugul anan ngot keyachi icheek ko uu ye kiyachin piik tugul ko kaagaa ma iyookwo Kamuktaindet ne Toroor. 30Ago ngot koyai Kamuktaindet ne Toroor kiy ne taunen, ak koyaat ng'wony kutinnyi, ak kolugui icheek kobooto tuguukwak tugul ak kochoortagei keriinget kosaptos, onai anyun ole ki sas `pichu Kamuktaindet ne Toroor.”

31Ak kingo kagomwa ng'aleechooto tugul kogees, kobetak ng'wony ye ki mi. 32Ki yaat ng'wony kutinnyi kolugui icheek ak piikwak, kobooto piik tugul che kiga namgei ak Kora ak tuguukwak tugul. 33Ki pa keriinget kosaptos pichooto ak icheeget che ki mi tugul. Ki tuch `ng'wony icheek ak ki lusyo anyun eng' tuiyet. 34Ki mweiso anyun Yahudik tugul che ki mi ole neegitee icheek ye kingo kas kateennywa, amu ki le, “Si ma luguech ng'wony agacheek!”

35Ki mong' maat anyun eng' Kamuktaindet ne Toroor ak ki peel pichooto pogol aeng' ak konom che ki igoitoi nyamdutik che kibeelei.

Tereenik

36Ak ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 37“Mwachin Eleazar weeriitap Aron tisiindet koisto tereenik eng' maat ak iwas maat eng' olooto, amu tiliileen tereenichooto. 38Ara agobo tereenigap kiptengeginik che kogorwookyigei icheegei kot kobek, ko ingitaany anyun kolebelitu si ketuge kaptisisyet, amu ki igoito tuguuchooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ara tiliileen anyun amu nooto. Si koek chooto kaboorunet eng' piigap Israel.” 39Ki ip anyun Eleazar tereenichooto po sugunonik, che kiga kogoito icheeget che ki kibeel, ak ki kitaany tuguuchooto si ketuge kaptisisyet. 40Ki ek nooto kabwaatet eng' piigap Israel si ma riik toondet ne ma po ooreetap Aron, nyoo kobeel nyamdutik eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, si ma igei Kora ak piikyik. Ki yaak chooto ko uu ye ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor ineendet eng' Musa.

Kosaru `Aron piik

41Ago ki ing'unyng'ung'ji Musa ak Aron `tuiyet komugul ne po piigap Israel eng' peetuut ne ki isubi peetuunooto kole, “Koobar piigap Kamuktaindet ne Toroor.” 42Ak ye kingo kagoyumgei tuiyet, si kotil let Musa ak Aron, kogiguskong' icheek ak kogeer ole mi Emait ne Ketuiyechin, kooro kole, ki tuch pooldet emainooto, ak ki took liilindap Kamuktaindet ne Toroor. 43Ak ki pa Musa ak Aron taitap emait ne kituiyechin. 44Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 45“Oistoegei tuiyoni, si kobiit awong' icheek.” Ak ki ing'uruuk kot kotiiny togeennyi ng'wony. 46Yeityo koleenji `Musa Aron, “Ip tereeng'ung' ak inde maat ne punu kaptisisyet tereet oriit ak inde nyamdutik paragunnyi yeityo iip ichaaktae kwo ole miitei tuiyet si iyachi kagaigaet. Amu kagobun nereegek Kamuktaindet ne Toroor ak kagotoigei koroito.” 47Ki ip anyun Aron tereennyi ko uu ye kagamwa Musa ak kilabat kwo kwenutap tuiyet. Kooro kole, kagotoigei koroito eng' piik. Ki peel anyun nyamdutik ak koyachi kagaigaet piik. 48Ki tonon eng' kwenutap che kagobek ak che saptos, ak ki siis koroito. 49Icheek che ki pek eng' koroito, ko ki eliphuusyek taman ak ang'wan ak pogol tisap, koma ki itito che ki pek amu ng'aleegap Kora. 50Yeityo koweek anyun Aron kwo ole mi Musa agoi kurgeetap emait ne kituiyechin, amu kiga kosiis koroito.

17

Kirokto ne po Aron

171Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Ng'alaalji piigap Israel ak iibune kirokweek taman ak aeng': kirokto agenge eng' koot age tugul ne po kwanisyekwak eng' pounikwak ko uu kooriigap kwanisyekwak. Sirchi kainetap chii age tugul kiroktonyi. 3Sirchi kainetap Aron kirokto ne po Lawi, amu punjin kirokto agenge pounindet age tugul ne po kooriigap kwanisyekwak. 4Yeityo igonor kirokwechooto eng' emait ne kituiyechin eng' taitap paornateet, ole kituiyechini ak okweek. 5Yeityo kong'at kirokto ne po chiito ne aleweni, ak awong'u eng' tainnyu kang'unyng'unyet ne ing'unyng'ung'jinok piigap Israel.”

6Ara ki ng'alaalji `Musa piigap Israel, ak ki igoochi pounikwak tugul ineendet kirokweek taman ak aeng', kirokto agenge eng' pounindet age tugul ko uu kooriigap kwanisyekwak, ak ki miitei kirokto ne po Aron kobooto chechwaak. 7Ki igonor Musa kirokwechooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' emaitap paornateet.

8

17.8-10:
Heb 9.4
Eng' peetuut ne ki isubi, kwo Musa emaitap paornateet oriit, ak kooro kole, kogong'at kirokto ne po Aron ne po ooreetap Lawi, ak koyesyo taaptook, ak kogoi lagoek che ruryotiin che kiguure almond. 9Ki ip anyun Musa kirokweek tugul kobunu taitap Kamuktaindet ne Toroor si konde taitap piigap Israel tugul. Ki keer, ak ki inem chii age tugul kiroktonyi. 10Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Ketite kirokto ne po Aron kwo taitap paornateet, si kegonor koek kaboorunet eng' piik ngelelik, si kobiit iwong'u kang'unyng'unyennywa ne ing'unyng'ung'jino, si ma pek.” 11Ki yai anyun Musa ko uu nooto, ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor.

12Ki mwachi `piigap Israel Musa koleenji, “Keero, kagibegu, kagelusye, kagelusye tugul! 13Meei chii age tugul ne riikyin kootap Kamuktaindet ne Toroor. Tos kiwong'ugei acheek tugul?”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]