Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Kirokto ne po Aron

171Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Ng'alaalji piigap Israel ak iibune kirokweek taman ak aeng': kirokto agenge eng' koot age tugul ne po kwanisyekwak eng' pounikwak ko uu kooriigap kwanisyekwak. Sirchi kainetap chii age tugul kiroktonyi. 3Sirchi kainetap Aron kirokto ne po Lawi, amu punjin kirokto agenge pounindet age tugul ne po kooriigap kwanisyekwak. 4Yeityo igonor kirokwechooto eng' emait ne kituiyechin eng' taitap paornateet, ole kituiyechini ak okweek. 5Yeityo kong'at kirokto ne po chiito ne aleweni, ak awong'u eng' tainnyu kang'unyng'unyet ne ing'unyng'ung'jinok piigap Israel.”

6Ara ki ng'alaalji `Musa piigap Israel, ak ki igoochi pounikwak tugul ineendet kirokweek taman ak aeng', kirokto agenge eng' pounindet age tugul ko uu kooriigap kwanisyekwak, ak ki miitei kirokto ne po Aron kobooto chechwaak. 7Ki igonor Musa kirokwechooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' emaitap paornateet.

8

17.8-10:
Heb 9.4
Eng' peetuut ne ki isubi, kwo Musa emaitap paornateet oriit, ak kooro kole, kogong'at kirokto ne po Aron ne po ooreetap Lawi, ak koyesyo taaptook, ak kogoi lagoek che ruryotiin che kiguure almond. 9Ki ip anyun Musa kirokweek tugul kobunu taitap Kamuktaindet ne Toroor si konde taitap piigap Israel tugul. Ki keer, ak ki inem chii age tugul kiroktonyi. 10Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Ketite kirokto ne po Aron kwo taitap paornateet, si kegonor koek kaboorunet eng' piik ngelelik, si kobiit iwong'u kang'unyng'unyennywa ne ing'unyng'ung'jino, si ma pek.” 11Ki yai anyun Musa ko uu nooto, ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor.

12Ki mwachi `piigap Israel Musa koleenji, “Keero, kagibegu, kagelusye, kagelusye tugul! 13Meei chii age tugul ne riikyin kootap Kamuktaindet ne Toroor. Tos kiwong'ugei acheek tugul?”

18

Poisyonigap Tisiik ak Lawiik

181Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Aron, “Oibe tengektap ole-tiliil, inyee ak weeriiguk ak kootap kwanisyeguk. Oibe okweegei tengektap tiseinateng'wong', inyee ak weeriiguk. 2Ara imutu koriik tupchosyeguk ak icheek che po ooreetap Lawi, ooreetap kwandang'ung', si kobiit onamgei ak icheeget ak koboisyeun. Ago otebee taitap Emait ne po Paornateet, inyee ak weeriiguk. 3Ak koriip icheek ng'atuutyeng'ung' ak ng'atuutyet ne po Emait komugul. Ago amat keriikyi tuguuk che po ole-tiliil anan kapkorosuut, si ma pek icheek, anan ko okweek. 4Kiyomenen pichooto si koriip icheek ng'atuutyetap emait ne kituiyechin ak agobo poisyet tugul ne po Emait. Ak amat koriikyok toondet age tugul. 5Oriip oyai ng'atuutyetap ole-tiliil ak ng'atuutyetap kapkorosuut, si mata kobiit nereegek kogeny agobo piigap Israel. 6Kaatabaan anee tupchosyekwok Lawiik eng' piigap Israel koek icheek kagoochinet eng' okweek. Kigoochin icheek Kamuktaindet ne Toroor si kobois eng' emait ne kituiyechin. 7Oriip inyee ak weeriiguk tiseinateng'wong' agobo kiy age tugul ne po kapkorosuut ak che po chooto mi oriit eng' angeet ne ki kioye, ak oboisyee. Kagoonok tiseinateet koek poisyetap konunet. Kibarei too age tugul ne riikyin.”

Kebebertap Tisiik

8Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Aron, “Kaagoonin riipseet ne po konunoikyuk che kinamjin parak, tuguuk tugul che itabaanatiin che po piigap Israel. Kaagoonin inyee ak weeriiguk tuguuchooto, amu kailset, koek ng'atuutyet ne po agoi. 9Egu cheguuk tuguuchooto eng' che tiliileen miising', che kita kibeelei: kiy age tugul ne koonu icheek, che ibwo, ngo kagoochinennywa age tugul ne po peek, konunennywa age tugul ne po tengekto, anan agot age tugul ne po kachililutyet, ko punjinin inyee ak weeriiguk. 10Iame tuguuchooto eng' ole-tiliil. Amei age tugul ne muren; egu ne tiliil eng' inyee.

11“Neng'ung' ni agine: kagoochinennywa ne kinamjin parak ne po konunenywa eng' kagoochinoikwak tugul che kiongoi che po piigap Israel. Kaagoonin chooto kobooto weeriiguk ak tiibiiguk, ko uu ng'atuutyet ne po koigeny. Amei chii age tugul ne po koong'ung' ne ma ng'waan.

12“Kaagoonin tongoanikwak tugul che kigoochin Kamuktaindet ne Toroor, tugul che myachen che po mwanik, divaik tugul che korooron che po kesisyetap sabibuk, ak che po peek che myachen. 13Punjinin tongoanik che po tuguuk tugul che mi emennywa, che ipchin `icheek Kamuktaindet ne Toroor. Amei age tugul ne ma ng'waan ne po koong'ung'. 14

18.14:
A.La 27.28
Punjinin kiy age tugul ne itabaanat eng' Israel.

15“Punjinin age tugul ne yaatei iyoteet, eng' piik ak eng' che kiyagi, che igoochin `icheek Kamuktaindet ne Toroor. Ago ityaachi iman che po tai eng' sigeet eng' piik, ak ityaachi che twatei che ng'woneen eng' che kiyagi. 16Chooto che kityaachi eng' icheeget, ko che po kobooch arawet agenge ak kwo tai. Ityachi ko uu kamanuutyet ne igerchini koek fedhaisyegap shekelisyek muut, ko uu kereetap ole-tiliil (nooto ko gerahisyek tiptem). 17Ago amat ityaach ne twatei teta, keechiiryet ak ng'orooryet; tiliileen chooto. Iise kaptisisyet korotiikwak; ak ibeel mwanikwak koek kagoochinet ne punei maat, koek nyamdutyet ne anyiny eng' Kamuktaindet ne Toroor. 18Ak kobunjiin panyeekwak, ko uu ye neng'ung' tagateet ne keongoi; ak chaatit ne po komostap tai.

19“Kaagoonin kobooto weeriiguk ak tiibiiguk kagoochinoik tugul che kinamjin parak che po tuguuk che tiliileen, che igoochin `piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor ko uu ng'atuutyet ne po koigeny. Niito anyun kayomisetap muunyuk ne po koigeny eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' inyee ak eng' iyoteng'ung'.”

20Ki leenji anyun `Kamuktaindet ne Toroor Aron, “Menyooru poroteet eng' emennywa, amenyooru kebeberta age tugul eng' kwenunnywa. Anee kebebertang'ung' ak poroteng'ung' eng' kwenutap piigap Israel.”

Kebertap Lawiik

21

18.21:
A.La 27.30-33; NKNg'a 14.22-29
“Kaagoochi lagogap Lawi kebeberwek tugul che po taman eng' Israel koek porotennywa, kogeere poisyennywa ne yaei, nooto poisyetap emait ne kituiyechin. 22Kobooch nguno ko mariikyin piigap Israel emait ne kituiyechin, si ma nyoor tengekto, ak kobek. 23Ago yaei Lawiik poisyetap emait ne kituiyechin, ak koip tengektonywa. Egu niito ng'atuutyet ne po koigeny eng' ibinwekwok tugul. Ago ma nyooru poroteet icheek eng' piigap Israel. 24Amu kaagoochi Lawiik koek porotennywa kebebertap taman ne po piigap Israel, ne igoochin icheek Kamuktaindet ne Toroor koek kagoochinet ne kinamjin parak. Kaamwachi anyun icheek aleenji, ma nyooru icheek poroteet eng' kwenutap piigap Israel.”

25Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 26“Mwachi kogeny Lawiik ileenji: Ye otaach kebeberwegap taman eng' piigap Israel, chooto kaagoonok kobunu icheek; koek poroteng'wong', ogoite anyun kebebertap taman eng' kebeberato koek kagoochinet ne kinamjin parak, kobunji Kamuktaindet ne Toroor. 27Ki ityok kagoochineng'wong' ne kinamjin parak, ko uu ye ki iti peek che po rwanyut ne kiboorsee ak ko uu nyiietap ole kitue sabibuk. 28Ogoochini Kamuktaindet ne Toroor ak okweek ko uu nooto kagoochinet ne kinamjin parak ne po kebeberwekwok tugul che po taman, che otaache eng' piigap Israel. Ogoochi eng' chooto kagoochinet ne kinamjin parak ne po Kamuktaindet ne Toroor, Aron tisiindet. 29Ogoitoi kagoochinet age tugul ne kinamjin parak ne po Kamuktaindet ne Toroor, eng' konunoikwok tugul, eng' chooto myachen, koek kebebertanyi ne ki kitabaan. 30Mwachi anyun icheek amu nooto ileenji: Ye onamjini parak eng' chooto myachen, ki ityin anyun Lawiik ko uu ye ki iti rurateet eng' rwanyut ne kiboorsee ak ko uu ye ki iti rurateet eng' ole kitue sabibuk. 31Oam chooto eng' komoswek tugul, okweek ak piigap kooriikwok; amu chooto melekwekwok che po poisyeng'wong' eng' emait ne kituiyechin. 32Moibe tengekto eng' nooto, ye kaonamji parak che myachen eng' chooto, ak mong'wanit tuguuk che tiliileen che po piigap Israel, si mobegu.”

19

Kaanyinyetapkei ne po piik

191Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron koleenji, 2“Kaneetisyet ni ne po ng'atuutyet ne ki kong'at Kamuktaindet ne Toroor kole: Mwachi piigap Israel kogetun rooryat ne piriir ne ma tinyei peruut, ne libwoop ne tomo kerat. 3Igoochi Eleazar tisiindet, kokweri kwo saang'utap nganaseet ak koeny chiito eng' tainnyi.

4“Ak korooch Eleazar mornennyi korotiigap rooryandanooto, ak koisisye korotichooto konyil tisap kotokyi taitap emait ne kituiyechin. 5Ingebeel `chiito rooryandanooto eng' tainnyi; kobooto muitonyi, panyeekyik, korotiikyik ak eiyandennyi. 6Ak konam tisiindet tarakwet, husop ak ngoryeet ne piriir kowiirchi maat ne kagibeele rooryat. 7Yeityo komwet tisiindet ngoroikyik ak kouungei eng' peek. Ye ibata konyo nganaseet, ak murwoniitu ineendet agoi koimen. 8Mwetei ngoroikyik agine ineendet ne peelei rooryandanooto, ak kouungei, ak murwoniitu agoi koimen. 9

19.9:
Heb 9.13
Ingoyum anyun oreegap rooryandanooto chiito ne ma ng'waan, ak konde saang'utap nganaseet eng' komosta ne tiliil. Ak kegonorchi chooto tuiyetap piigap Israel koek peegap katabaanet. Niito kagoochinetap tengekto. 10Mwetei ngoroikyik ne iyumi orechooto ak komurwoniit agoi koimen. Egu niito ng'atuutyet ne po koigeny eng' piigap Israel ak toondet ne meng'iisyei eng' kwenunnywa.

Ng'atuutik agobo katiliilisyet

11“Murwoniitu peetuusyek tisap ineendet ne twaei muusto ne po chii age tugul. 12Ianyinyegei peechooto ineendet eng' peetuutap somok ak eng' peetuutap tisap, ak kotiliilit. Ago ngot ko meanyinygei eng' peetuutap somok ak eng' peetuutap tisap, koma tiliiliitu. 13Imurwoni kootap Kamuktaindet ne Toroor age tugul ne twaei muustap chii age tugul ne kame, ama ianyinygei, king'etoi anyun chiichooto eng' Israel. Amu ma ki ise peegap katabaanet, murwoon anyun ineendet, ak ta komi murwoonindanyi ineendet.

14“Ng'atuutyet ni ne po chii ne kame eng' emait oriit: murwoniitu eng' peetuusyek tisap chii age tugul ne wendi emainooto oriit ak age tugul ne mi emait. 15Ng'waan kiy age tugul ne yaataat; ne ma ki rat kiit ne kigeree. 16Age tugul ne twaei eng' kewanin chii ne ko ki par eng' rotwetap chok, anan muusto, anan kowetap chiito, anan ko kererit, ko murwoniitu peetuusyek tisap.

17“Agobo ineendet ne murwoon ko ingoip icheek oreegap kagoochinet ne kagebeel ne po tengekto, ak kotesyi orechooto mi tereet peek che rootei. 18Ak konam anyun chiito ne ki kianyiny husop ak korooch peechooto, ak koisee emait, tuguuk tugul, piik che komi olooto, ineendet ne kotwa kowet, ne ko ki par, muusto, anan ko kererit. 19Ak kois chiito ne ki kianyiny, ineendet ne murwoon, eng' peetuutap somok ak eng' peetuutap tisap, ak koanyiny ineendet eng' peetuutap tisap. Ingomwet ngoroikyik ak kouungei, ak koanyinyit ko kaimen.

20“Ak chiito ne murwoon, ne ma ianyinygei, keistoi chiichooto eng' kwenutap tuiyet, amu kagong'wanit ole-tiliil ne po Kamuktaindet ne Toroor. Ma ki ise ineendet peek che po katabaanet, murwoon ineendet. 21Egu ng'atuutyet ne po agoi eng' icheek. Mwetei ngoroikyik ineendet ne isisye peegap katabaanet, ak ineendet ne twaei peechooto po katabaanet ko murwoniitu agoi koimen. 22Ng'wanitu kiy age tugul ne twaei chiichooto murwoon, ak ineendet ne twaei kioto ko murwoniitu agoi koimen.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]