Revised Kalenjin Bible (KAPR)
32

Kepcheei Jordan ne po Kong'asiis

(NKNg'a 3:12-22)

321Ki tinyei akwotisyek che chaang' miising' lagogap Reuben ak lagogap Gad. Ye kingo keer emetap Jaser ak emetap Gilead kole emet ne nyoljin akwotisyek, 2kobwa lagogap Gad ak lagogap Reuben kong'alaalji Musa ak Eleazar tisiindet ak pounigap tuiyet, koleenji, 3“Emotinwegap Ataroth, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, ak Beon, 4emonooto ki par Kamuktaindet ne Toroor eng' taitap tuiyetap Israel, ko emet ne nyoljin akwotisyek, ak tinyei otwogiguk akwotisyek. 5Ngo koginyooru chameet eng' taing'ung', ko nyolu kigoochi emoniito otwogiguk kobunji; amemutech kelandae Jordan.”

6Ki leenji `Musa lagogap Gad ak lagogap Reuben, “Tos otebi okweek yu ye pendi tupchosyekwok lugeet? 7Amu nee si omu piigap Israel si ma landa koba emet ne ki igoochi Kamuktaindet ne Toroor? 8

32.8-9:
Kai 13.17-33
Ki yai kwanisyekwok ko uu nooto, ye kinga yookte eng' Kadesh-barnea koba kosegei emet. 9Amu ye kingo pa atebweetap Eskol, ak kogeer emet, komu piigap Israel kole si ma pa emet ne kiga kogoochi Kamuktaindet ne Toroor. 10
32.10-13:
Kai 14.26-35
Ki nereech kot Kamuktaindet ne Toroor peetuunooto, ak ki iyasyo kole, 11‘Amu ma isubwo icheek eng' kagesunatetapkei, koma mi iman eng' piik che ki punu Misiri kobooch che po kenyiisyek tiptem ak kwo tai ne imuuchi kogeer emet ne ki ayosyechi Abraham, Isak ak Jakobo.’ 12Kobatee Kaleb weeriitap Jepune Kenisindet ak Joshua weeriitap Nun, amu ki isup icheek Kamuktaindet ne Toroor eng' kagesunatetapkei. 13Ki nereech kot Kamuktaindet ne Toroor agobo Israel, ak ki igoochi icheek koombeniot eng' surkwen eng' kenyiisyek artam agoi kowong'kei ibinda tugul ne ki yai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 14Ara oyaei nguno ko uu ye ki yai kwanisyekwok, oegu kiptengeginik che tesoksei, otes nereegek che koroomen che po Kamuktaindet ne Toroor eng' Israel. 15Amu ngo maste omete ineendet, kobagaaktoi ineendet icheek kogeny eng' surkwen, ak ong'em pichu tugul.”

16Ki pwa icheek ole mi ineendet ak kole, “King'ote piusyegap tuukyok eng' olito ak keteekyi lagokyok nganasook. 17Ki chobootiin acheek kilaach kariik keebe kindoe piigap Israel agoi kiit icheek oldanywa. Ak komeny lagokyok nganasook che ng'ootaatiin, koriibotin icheek eng' piigap emet. 18Ma kiweeksei kebendi kaa agoi konyoor chii tugul eng' piigap Israel porotennyi. 19Amu ma kinyabani kobooto icheek eng' pitoniindo po Jordan anan oliin po tai, amu mi porotennyo Jordan pitoni tokyingei kong'asiis.”

20Ki leenji `Musa icheek, “Ngo yai ko uu niito, olaach kariik obe lugeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, 21ak ngwo mureno age tugul ne kagolaach kariik kolandae Jordan eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, koon puunikyik eng' tainnyi, 22ak kiterteer pichooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, oweegei anyun ak oegu che ma tinyei tengek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor anan eng' Israel ak kobunjook emoni eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 23Ago ngot ko moyai ko uu nooto, ko kaoyai tengekto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak onai anyun ole ng'ang'dook tengektong'wong'. 24Oteekyi nganasook lagokwok ak ong'otyi keechiirekwok piusyek, ak oyai nooto kamang'une kuting'wong'.”

25Ki mwachi `lagogap Gad ak `lagogap Reuben Musa koleenji, “Yaei otwogiguk ko uu ye keng'atech kiptaiyandennyo. 26Tebee nganasoogap Gilead lagokyok, osotikyok, tuukyok ak che kiyagi tugul, 27ago landoi otwogiguk, mureno age tugul ne kagolaach kariik che po lugeet, kobendi pooryeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ye kamwa kiptaiyandennyo.”

28

32.28-32:
Jos 1.12-15
Ki iyomis anyun `Musa Eleazar tisiindet, Joshua weeriitap Nun ak kandoigap kooriik che po kwanisyegap ortinwegap piigap Israel, agobo pichooto. 29Ki leenji `Musa icheek, “Ngo landae tugul Jordan kobooto lagogap Gad ak lagogap Reuben, chii tugul ne kagolaach kariigap lugeet, si kwo pooryeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kiterteer emet eng' taing'wong', ogoochi anyun icheek emetap Gilead kobunji. 30Ago ngo ma cham olande tugul kotinyei kariik, konyooru icheek poroteet kobootok eng' emetap Kanaan.”

31Ki wolji lagogap Gad ak lagogap Reuben koleenji, “Kiyae ko uu ye kamwachi Kamuktaindet ne Toroor otwogikyik. 32Kilandoi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, kebendi emetap Kanaan ketinye kariik, ak ng'etu eng' Jordan pitoni, che punjinech che po porotennyo.”

33Ki igoochi `Musa icheek, chooto lagogap Gad, lagogap Reuben ak kebebertap ooreetap Manasseh weeriitap Joseph, laitornatetap Sihon laitoryatap Amorik ak laitornatetap Og laitoryatap Bashan, emet ko uu nganasookwak kobooto ole poochin kiwotosyekwak, agot nganasoogap emet che ki yiem. 34Ki teech kogeny lagogap Gad Dibon, Ataroth, Aroer, 35Atrot-sopan, Jaser Jogbea, 36Beth-nimra ak Beth-haran, nganasook che ng'ootaatiin ak piusyek che po keechiirek. 37Ki teech kogeny lagogap Reuben Hesbon, Eleale ak Kiriataim, 38Nebo ak Baal-meon (ki kiwal kainaikwak), ak Sibma. Ak kitoochi kainaik alak nganasook che ki teech.

39Ki pa lagogap Makir weeriitap Manasseh Gilead. Ki nam ak koon komaanda Amorik che ki mi olooto. 40Ki igoochi `Musa Makir weeriitap Manasseh, Gilead ak ki meny olooto. 41Ki wo Jair weeriitap Manasseh konam nganasookwak, ak kotoochi kainaik alak koguure Habot-jair. 42Ak ki wo Noba konam Kenat kobooto nganasookyik che mengeechen, ak kiguure yooto Noba, koguurtoe kainennyi.

33

Panda kong'etee Misiri agoi Moab

331Chu panwegap piigap Israel, ye kingo manda eng' emetap Misiri eng' lugosyekwak kondochin Musa ak Aron. 2Ki sir Musa agobo mandaennywa ye kingo naam panwekwak ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor. Ki uu chu panwekwak ko uu mandaennywa.

3Ki pa anyun kong'eetyee Rameses eng' arawet ne po tai, peetuutap taman ak muut, kimanda piigap Israel eng' peetuut ne ki isubi paska eng' eutap kimnateet kogeeroti Misiriik tugul, 4kota kotubei Misiriik weeriikwak tugul che po tai, che kiga kobar Kamuktaindet ne Toroor eng' kwenunnywa. Ki irwookyi `Kamuktaindet ne Toroor kamuktaikwak ak icheek.

5Ki pa piigap Israel eng' Rameses ak koba komuung'e Sukoth. 6Ki pa eng' Sukoth ak komuung'e Etam ne mi ole pooch surkwen. 7Ak ki pa eng' Etam, koweigei agoi Pi-hairot, ne toorchindos ak Baal-sepon, ak ki imuung'ee taitap Migdol. 8Ki pa eng' Pi-Hairot, ak ki pun kwenutap nyanjet agoi surkwen. Ye kingo kagoba pandap peetuusyek somok eng' surkwen ne po Etam, ak komuung'e Marah. 9Ki pa eng' Marah ak kiit Elim. Ki mi Elim kong'igap peek tamanu ak aeng' ak tiironigap sosik tamanwogik tisap; ak ki imuung'ee icheek olooto. 10Ki pa eng' Elim ak komuung'e ole neegitee Araraita ne Piriir. 11Ki pa eng' Araraita ne Piriir ak ki imuung'ee surkwen ne po Sin. 12Ki pa eng' surkwen ne po Sin ak komuung'e Dobka. 13Ak ki pa eng' Dobka, yeityo komuuny eng' Alus. 14Ki pa eng' Alus ak komuung'e Rephidim, ole ki ma komi peek che eei piik. 15Ki pa eng' Rephidim ak ki imuung'ee surkwen ne po Sinai. 16Ki pa eng' surkwen ne po Sinai ak ki imuuny eng' Kibrot-hataaba. 17Ak ki pa eng' Kibrot-hataaba, ak komuung'e Haserot. 18Ki pa eng' Haserot ak komuung'e Ritma. 19Ki pa kogeny eng' Ritma ak ki imuung'ee Rimon-peres. 20Ak ki pa eng' Rimon-peres kot komuung'e Libna. 21Kingo pa eng' Libna ko ki imuung'ee Risa. 22Ki pa eng' Risa ak ki imuung'ee Kehelata. 23Ki pa eng' Kehelata ak ki imuung'ee tulweetap Seper. 24Ki pa eng' tulweetap Seper ak ki imuuny eng' Harada. 25Ki pa eng' Harada ak ki imuuny eng' Makelot. 26Ki pa eng' Makelot ak ki imuuny eng' Tahat. 27Ki pa anyun eng' Tahat ak ki imuuny eng' Tera. 28Ki pa eng' Tera ak ki imuuny eng' Mitka. 29Ki pa kogeny eng' Mitka ak komuuny eng' Hasmona. 30Ki pa eng' Hasmona ak ki imuung'ee Moserot. 31Ki pa eng' Moserot ak ki imuung'ee Bene-jaakan. 32Ki pa eng' Bene-jaakan ak ki imuung'ee Horagidgad. 33Ki pa anyun eng' Horagidgad ak ki imuung'ee Jotbata. 34Ki pa icheek eng' Jotbata ak ki imuung'ee Abrona. 35Ki pa eng' Abrona ak ki imuung'ee Esion-geber. 36Ki pa eng' Esion-geber ak ki imuung'ee surkwen ne po Sin (nooto Kadesh). 37Ki pa eng' Kadesh ak ki imuung'ee tulweetap Hor, ole poochin kiwotetap emetap Edom.

38

33.38:
Kai 20.22-28; NKNg'a 10.6; 32.50
Ki togosta anyun Aron tisiindet tulweetap Hor, eng' ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor ak ki mechi olooto eng' kenyiitap artam kobooch ngap komang'une piigap Israel emetap Misiri eng' arawetap muut, eng' peetuut ne po tai eng' arawanooto. 39Kiga kotar Aron kenyiisyek pogol ak tiptem ak somok ye kingo meei eng' tulweetap Hor.

40

33.40:
Kai 21.1
Ki kas anyun laitoryatap Arad kanaanindet ne ki menyei murot tai eng' emetap Kanaan, kole pwoonei piigap Israel.

41Ki pa icheek eng' tulweetap Hor ak komuung'e Salmona. 42Ki pa eng' Salmona ak ki imuung'ee Bunon. 43Ki pa eng' Bunon ak ki imuung'ee Obot. 44Ki pa eng' Obot ak ki imuung'ee Iyeabarim, eng' kiwotetap Moab. 45Ki pa eng' Iyim ak ki imuung'ee Dibon-gad. 46Ki pa eng' Dibon-gad ak ki imuung'ee Almon-diblataim. 47Ki pa eng' Almon-diblataim ak ki imuung'ee tuloonoogap Abarim, ole tokyingei Nebo. 48Ki pa eng' tuloonoogap Abarim ak ki imuung'ee warengetap Moab ole neegitee Jordan eng' Jeriko. 49Ak ki imuung'ee ole neegitee Jordan, kobooch Bet Jesimot ak Abel Shitim, eng' warengetap Moab.

Keng'atei piigap Israel si kochutei Kanaan

50Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa eng' warengetap Moab, ole neegit Jordan eng' Jeriko koleenji, 51“Mwachi piigap Israel leenjin: Ye olandoe Jordan obe emetap Kanaan, 52oon anyun piik tugul che menyei emonooto koba eng' taing'wong'. Ong'em koikwak che saaei, ong'em kanamonikwak che ki kitaanyi ak obut oldinwekwak tugul che torooreen. 53Yeityo onam emet kobunjook ak omeny, amu ki agoonok emonooto kobunjook. 54

33.54:
Kai 26.54-56
Opchechigei emonooto onyabani eng' seretap parbareek ko uu ortinwekwok. Ogoochini che chaang' poroteet ne oo ak ogoochini che ng'ering' poroteet ne ming'in. Oldo tugul ole kaibutyi parbaryatap chii koek nenyi nooto. Onyabani ko uu pororyosyegap kwanisyekwok. 55Ago ngo moon piik che menyei emet koba eng' taing'wong', kogergeitu eng' konyekwok ak tuguuk che toorei piich ak katook eng' karaaswekwok ak konyaliilak eng' emet ne omenye. 56Ak tuun ayaiywok okweek ko uu ye ki abwaati ale ayachini icheek.”

34

Kiwotosyegap Kanaan

341Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 2“Ng'at piigap Israel ileenji: Ye oit emetap Kanaan, niito emet ne onyooru koek poroteng'wong', kibooru kiwotosyekyik ko uu ni: 3Komostang'wong' ne po murot tai kong'etee surkwen ne po Sin korop tabandap Edom. Kiwoteng'wong' ne po murot tai kong'etee tabandap Araraita ne po Munyuk ne tokyingei kong'asiis. 4Ak koweigei kiwoteng'wong' kotokyigei murot tai eng' ole kitogostoe kebendi Akrabbim, ak kwo agoi Sin. Itei kiwotosyekyik komostap murot tai ne po Kadesh-barnea yeityo kwo kotokyigei Haser-adar agoi koit Asmon. 5Yeityo koweigei kiwateet kong'etee Asmon agoi kererutap Misiri ak koboochit kiwotosyekyik Nyanjet ne po Mediterenian34:5 Nyanjet ne po Mediterenian: Kiga kiboisyee ‘Nyanjet.’.

6“Egu Nyanjetap Mediterenian kiwoteng'wong' ne mi cherongo.

7“Kiwoteng'wong' ne po murot kaataam ko ni: kong'etee Nyanjetap Mediterenian, oaroroti agoi tulweetap Hor, 8ak kobooch tulweetap Hor, oaroroti agoi ye kimandoe kebendi Lebo-hamath, ak poochitu kiwotennyi Sedad, 9ak itei kiwateet Sipron ak poochitu tabanwekyik Hasarenan. Niito kiwoteng'wong' ne po murot kaataam.

10“Yeityo oarorote kiwoteng'wong' ne po komostap kong'asiis kobooch Hasar-enan agoi Sepam. 11Chortagei kiwateet kong'etee Sepam agoi Ribla, eng' komostap kong'asiis ne po Ain. Chortagei kiwateet kora agoi koit tabandap Nyanjetap Galilaya34:11 Nyanjetap Galilaya: ki kagiboisyee ‘Nyanjetap Kineret.’ eng' komostap kong'asiis. 12Ingochoortagei anyun kiwateet koosup Jordan agoi koit tabanwekyik Araraita ne po Munyuk. Egu niito emeng'wong' ko uu kiwotosyekyik che yiemei tugul.”

13

34.13:
Kai 26.52-56
34.13-15:
Jos 14.1-5
Ki ng'at `Musa piigap Israel koleenji, “Niito emet ne onyabani eng' parbareek, ne kong'at Kamuktaindet ne Toroor kigoochi ortinwek sogool ak kebeberta ne po ooreet age. 14Amu ki kotaach porotennywa ooreetap lagogap Reuben, ooreetap lagogap Gad, ak ki kotaach porotennywa kebebertap ooreetap Manasseh chii age tugul ko uu kooriigap kwanisyekwak. 15Ki kotaach porotennywa ortinwechooto aeng'u ak kebeber eng' Jordan pitoni eng' Jeriko ole tokyingei kong'asiis.”

Kandoik che teleljin kaarooretap kiwotosyek

16Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 17“Chu kainaigap piik che pcheiywok emet koek poroteng'wong': Eleazar tisiindet ak Joshua weeriitap Nun. 18Ak olewen pounindet ne po ooreet age tugul, si kopchei emet koek poroteet. 19Kainaigap pichooto chu:

Eng' ooreetap Judah, ko Kaleb weeriitap Jepune.

20Eng' ooreetap lagogap Simion,

ko Semuel weeriitap Amihud.

21Eng' ooreetap Benjamin, ko Eliad weeriitap Kislon.

22Eng' ooreetap lagogap Dan, ko pounindet Buki weeriitap Jogli.

23Eng' lagogap Joseph, eng' ooreetap lagogap Manasseh, ko Pounindet Haniel weeriitap Ephod.

24Eng' ooreetap lagogap Ephraim, ko pounindet Kemuel weeriitap Siptan.

25Eng' ooreetap lagogap Zebulun, ko pounindet Elizaphan weeriitap Parnak.

26Eng' ooreetap lagogap Issakar ko pounindet Paltiel weeriitap Asan.

27Eng' ooreetap lagogap Asher, ko pounindet Aihud weeriitap Selomi.

28Ak eng' ooreetap lagogap Naphtali, ko pounindet Pedael weeriitap Amihud.”

29Chuuto piik che ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor kole kopchechi emetap Kanaan piigap Israel koek porotennywa.
This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]