Revised Kalenjin Bible (KAPR)
35

Nganasoogap Lawiik

351

35.1-8:
Jos 21.1-42
Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa eng' warengetap Moab ole neegitee Jordan eng' ole po Jeriko, koleenji, 2“Ng'at piigap Israel kogoochi Lawiik nganasook eng' porotennywa si komeny, kobooto ole agete tuuga eng' emotinwek che kiyiem nganasook. 3Ingomeny icheek nganasochooto ak koek olooto ole agete tuukwak, akwotisyek ak tugul che kiyagi. 4Emet olooto agete, che ogoochini Lawiik, chooto yiemei komoswek tugul ko egu mitainik pogol ang'wan ak konom kong'etee irimeetap nganaseet. 5Okwae kogergeitu eng' komoswek tugul koek mitainik pogol sogool, eng' nganaseet ole tokyingei kong'asiis, komostap murot tai, komostap cherongo ak eng' murot kaataam, kokwen nganaseet. Egu eng' icheek ole agete tuuga eng' nganasook. 6Ogoochini Lawiik nganasook lo che kimwechin, egu chooto che ogoitoi si komwechi ne karumis eng' lelset. Ne siire, otesyi icheek nganasook alak artam ak aeng'. 7Nganasook tugul che ogoochini Lawiik, ko egu artam ak sisiit kobooto emotinwekwak chugai iagisyee. 8Ak eng' nganasochooto ogoitoi eng' che po piigap Israel, onemu anyun che chaang' eng' che tinyei che chaang' ak onemu che ng'ering' eng' che tinyei che ng'ering'. Ingogoochi age tugul Lawiik ko uu ole tee porotennyi ne kinyoor.”

Nganasook che kimwechin

9

35.9-28:
NKNg'a 19.2-4; Jos 20.1-9
Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 10“Mwachi piigap Israel leenjin: Ye olandoe Jordan obe emetap Kanaan, 11otabaanjigei nganasook alak eng' chooto koek nganasook che omwechini si kobiit komwechi olooto age tugul ne karumis eng' lelset. 12Egu nganasochooto che omwechini si ma nyoorwok ne yaaktoi mugetuut, si ma kibar ne karumis agoi kotonon eng' taitap tuiyet kirwookyi. 13Ak nganasochooto lo ogoitoi, koegu nganasook che kimwechin. 14Ogoitoi nganasook somok eng' Jordan pitoniin ak ogoite nganasook somok eng' emetap Kanaan, koek nganasook che kimwechin. 15Egu nganasochooto lou ole mwechin piigap Israel, anan ne toondet ak punootyot ne mi kwenunnywa. Ingomwechi olooto age tugul ne parei chii eng' lelset.

16“Ago ngo kikwere karnet ak kogoon aseenet ko rumin chiichooto, ak ki parei rumindonooto iman. 17Ngo ki wiiree koita ne yamei kobar chii, ak kome nooto kagiwir, ko rumin ineendet. Kibarei rumindonooto iman. 18Anan ngo kikwere keetit ne yamei kobar chii, ak kome ne kagikwer, ko rumiindet ineendet. Kibarei rumindonooto iman. 19Parei yaaktaindetap mugetuut rumindonooto. Ngo tuiyo ak ineendet, kobar.

20“Ak ngo toorta amu wegeet anan ngo wiir eng' kiy ak kobar kome, 21anan ngo rabach eng' puunyoondit, ak kobar kome, kebarei iman ineendet ne kerabagisyei; rumin chiichooto. Parei yaaktaindetap mugetuut agobo korotiik rumindonooto ye katuiyo ak ineendet.

22“Ago ngo toorta eng' yooto ama eng' puunyoondit, anan kowiire kiy age tugul ama sapchi, 23anan kowiir eng' koita ne yamei kobar chii ama keer ineendet ak kome, ak kotee ko kamago punyondennyi ak kama komachei koyachi ne ya, 24korwooch anyun tuiyet agobo parindonooto ak yaaktaindetap mugetuut agobo korotiik ko uu ole teptoi kirwoogutichu. 25Myee kosar tuiyet rumindonooto eng' eutap yaaktaindetap mugetuut agobo korotiik ak koweekyi icheek ineendet nganasennyi ole kiga mwechi. Ingomeny olooto agoi kome tisiindet ne oo ne ki kiile mwaita ne tiliil. 26Ago ngot kosiir rumindonooto kiwotetap nganasennyi ne kiga mwechi, 27ak konyoorchi ineendet yaaktaindetap mugetuut agobo korotiik saang'utap nganasennyi ne kimwechin, ak kobar ineendet parindet, koma namei ineendet ne kayaaktoi mugetuut ng'oogistap korotiik. 28Amu kata nyoljin kotebee nganasennyi ne kimwechin agoi kome tisiindet ne oo. Ago ye kagome tisiindet ne oo koweekyigei anyun rumiindet emennyi.

29“Egu tuguuchuuto ng'atuutyetap kirwooget eng' okweek eng' ibinwekwok tugul ak eng' meng'otosyekwok tugul.

30

35.30:
NKNg'a 17.6; 19.15
“Eng' ng'olyoo age tugul agobo ne parei chii, ko ng'aleegap paorinik che koonu kagikyinet ngo kibarei rumindonooto. Ago ma ki parei chii eng' paornateetap chiito agenge.

31“Amotaach kiy ne kityage saboondap rumiindet ne irwookyinot konyoor meet; ki parei ineendet iman. 32Amotaach kiy ne kityage chii ne kamwechi nganasennyi ne kimwechin, ne mache koweek si kobiit konyo komeng'iis eng' emet kotomo komee tisiindet ne oo. 33Amomurwon anyun emet ne omi. Amu imurwoni emet korotiik. Ak ma mi kiy ne ki anyinyee emet amu korotiik che kitumjigei kobatee korotiigap ineendet ne kitumda korotichooto. 34Ameng'wanit anyun emet ne omenye, ne atebee agane; amu anee, Kamuktaindet ne Toroor, atebee kwenutap piigap Israel.”

36

Poroteet ne kinyoor tiibiigap Zelophehad

361Ki pwa anyun che eecheen eng' kooriigap kwanisyek che po ooreetap lagogap Gilead, weeriitap Makir, weeriitap Manasseh ne agenge eng' ortinwegap weeriigap Joseph, nyoo kong'alaal eng' taitap Musa ak pounik, che eecheen eng' kooriigap kwanisyek che po piigap Israel. 2

36.2:
Kai 27.7
Ki le icheek: “Ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu kole, kogoochi emet piigap Israel eng' seretap parbareek koek poroteet. Ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu kogoochi tiibiigap Zelophehad tupchennyo, poroteetap kwandanywa. 3Ara anyun ngot kotun icheek weeriigap pororyosyek alak che po piigap Israel, keisto anyun porotennywa eng' poroteetap kwanisyekyok ak ketesyi poretetap ooreet ne ituni icheek. Eng' niito ki istoi anyun parbaryatap porotennyo. 4Ye iit kenyiitap Jublii ne po piigap Israel, ketesyi anyun porotennywa poroteetap ooreet ne punjin icheek, ak ki istoi anyun porotennywa eng' poroteetap ooreetap kwanisyekyok.”

5Ara ki ng'at `Musa piigap Israel ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Kamwa iman ooreetap weeriigap Joseph. 6Kang'at Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoni agobo tiibiigap Zelophehad, kole ingotun icheek che machei; ago ingotun che po kootap ooreetap kwandanywa ineegei, 7si ma kiuto poroteet age tugul ne po piigap Israel, kong'etee ooreet age kwo ooreet age; amu kanyool konamgei chii tugul eng' piigap Israel ak poroteetap ooreetap kwanisyekyik. 8Chepto age tugul ne punjin poroteet eng' pororyet age tugul ne po piigap Israel, kitunjin kootap ooreetap pororyetap kwandanyi, si kobiit konam chii age tugul eng' piigap Israel poroteetap kwanisyekyik. 9Ma kimuuchi kiuto poroteet age tugul kong'etee pororyet age agoi age, namjingei age tugul eng' pororyosyegap piigap Israel porotennyi kobunji.”

10Ki yai tiibiigap Zelophehad ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa. 11Tipchooto po Zelophehad; Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah ak Noah, ko ki itun weeriigap tupchosyegap kwandanywa. 12Ko uu ye ki kitunji icheek ortinwegap weeriigap Manasseh weeriitap Joseph, ko ki tebee porotennywa pororyetap ooreetap kwandanywa.

13Chuuto anyun ng'atuutik ak kirwoogutik che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor piigap Israel eng' Musa eng' warengetap Moab ole neegitee Jordan eng' Jeriko.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]