Revised Kalenjin Bible (KAPR)
11

Kamuktaindet ne Toroor ole mwechin piigap iman

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

111Amang'u Kamuktaindet ne Toroor;

teptoi ano si oleenji saboondanyu:

“Tiriren ko uu toriityon agoi tuloonook,

2ogeero, kariich kwanget kiptengeginik;

kagersach kipchabonikwak,

si kobiit komwok ne po iman eng' ole imen.

3Ngot keng'em lumeiywek,

komuuchi koyai nee ne po imanda?”

4Miitei Kamuktaindet ne Toroor hekalunnyi ne tiliil,

miitei kipsengwet ng'echereetap laitornatet ne po Kamuktaindet ne Toroor.

Toobeni konyekyik, keerei konyekyik weeriigap piik.

5Tyemei Kamuktaindet ne Toroor chiitap imanda;

ak wechei saboondanyi kiptengekyot ak ineendet ne chamei koroomnateet.

6Robonjin `inee kiptengeginik ng'etetyotap maat ak tuguuk che laldos;

egu `usoonet ne peelsei kebebertap kigombennywa.

7Po imanda Kamuktaindet ne Toroor ak chamei imanda;

keerei `che po iman togeennyi.

12

Kesoom Kamuktaindet ne Toroor toreteet

Po ne oo eng' putiik; ketyen eng' inoik sisiit. Tyendap kalasunet ne po Daudi.

121Saru, ee Kamuktaindet ne Toroor, amu ma komi chiitap iman;

kagobetyo kayanik eng' kwenutap weeriigap piik.

2Ng'alaaljingei tangoita, chii tugul ak chiitap kokwennyi;

ng'alaali chemwaigutnateet ak eng' muguleldo ne pesyot aeng'.

3Ibeeti Kamuktaindet ne Toroor kutusweek tugul che ng'alaali chemwaigutnateet,

ak ng'elyepta age tugul ne lasegei.

4Che ki le, “Kiterteeri eng' ng'elyebwekyok;

ki tinyei kutusweek, ng'oo ne poiywech?”

5Mwaei Kamuktaindet ne Toroor:

“Amu sastaetap kibananook,

amu tigenetap che panandos, ang'eete nguno,

agoochini kotebi riibetapkei, nooto ne machei miising'.”

6Tiliileen ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor;

ko uu fedha ne kityemei eng' maat ne oo,

ne kitiliili konyil tisap.

7Riibech, ee Kamuktaindet ne Toroor,

riibech acheek eng' ibini agoi koigeny.

8Pendi kiptengeginik komoswek tugul,

ye eetu yaityet eng' kwenutap piik.

13

Saaet ye mi nyalilda

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

131Ee Kamuktaindet ne Toroor, iutyeno agoi au? Agoi koigeny?

Iung'ena togeng'ung' kot kotyanit?

2Agereeri met eng' saboondanyu kot kotyanit,

komi arageneet muguleldanyu kotugul?

Eetu punyondennyu eng' anee kot kotyanit?

3Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, keer si iwolwoo.

Ikweny konyekyuk, si ma ru rwondap meet;

4si ma mwa punyondennyu kole, “Kaaterter ineendet!”

Si ma poiboitu puunikyuk eng' kabutennyu.

5Ago ki amang'u rireeneng'ung';

igaseegei muguleldanyu yetuneng'ung'.

6Atyenjini Kamuktaindet ne Toroor,

amu ki yaiywo ne myee eng' aiyebindo.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]