Revised Kalenjin Bible (KAPR)
12

Kesoom Kamuktaindet ne Toroor toreteet

Po ne oo eng' putiik; ketyen eng' inoik sisiit. Tyendap kalasunet ne po Daudi.

121Saru, ee Kamuktaindet ne Toroor, amu ma komi chiitap iman;

kagobetyo kayanik eng' kwenutap weeriigap piik.

2Ng'alaaljingei tangoita, chii tugul ak chiitap kokwennyi;

ng'alaali chemwaigutnateet ak eng' muguleldo ne pesyot aeng'.

3Ibeeti Kamuktaindet ne Toroor kutusweek tugul che ng'alaali chemwaigutnateet,

ak ng'elyepta age tugul ne lasegei.

4Che ki le, “Kiterteeri eng' ng'elyebwekyok;

ki tinyei kutusweek, ng'oo ne poiywech?”

5Mwaei Kamuktaindet ne Toroor:

“Amu sastaetap kibananook,

amu tigenetap che panandos, ang'eete nguno,

agoochini kotebi riibetapkei, nooto ne machei miising'.”

6Tiliileen ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor;

ko uu fedha ne kityemei eng' maat ne oo,

ne kitiliili konyil tisap.

7Riibech, ee Kamuktaindet ne Toroor,

riibech acheek eng' ibini agoi koigeny.

8Pendi kiptengeginik komoswek tugul,

ye eetu yaityet eng' kwenutap piik.

13

Saaet ye mi nyalilda

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

131Ee Kamuktaindet ne Toroor, iutyeno agoi au? Agoi koigeny?

Iung'ena togeng'ung' kot kotyanit?

2Agereeri met eng' saboondanyu kot kotyanit,

komi arageneet muguleldanyu kotugul?

Eetu punyondennyu eng' anee kot kotyanit?

3Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, keer si iwolwoo.

Ikweny konyekyuk, si ma ru rwondap meet;

4si ma mwa punyondennyu kole, “Kaaterter ineendet!”

Si ma poiboitu puunikyuk eng' kabutennyu.

5Ago ki amang'u rireeneng'ung';

igaseegei muguleldanyu yetuneng'ung'.

6Atyenjini Kamuktaindet ne Toroor,

amu ki yaiywo ne myee eng' aiyebindo.

14

Abusnatetap chii ak yaityennyi

(T.Kal 53)

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

141

14.1-3:
Rom 3.10-12
Ki komwa ne perber eng' muguleldanyi, kole,

“Ma mi Kamuktaindet.”

Kigong'emogis, ak koyai yautik che kiwechei;

ma mi ne yaei ne myee.

2Keerei Kamuktaindet ne Toroor eng' kipsengwet weeriigap piik,

kole kogeer ngo mi ne utaat,

ne cheeng'ei Kamuktaindet.

3Ki komasta tugul,

ki kosamisitu tugul;

ma mi ne yaei ne myee agot agenge.

4Ma tinyei kaguiyet yaigap tengekto?

Amei piikyuk ko uu ye amei amitwogik,

ama kuurei Kamuktaindet ne Toroor.

5Ki iyweis miising' eng' olooto,

amu mi Kamuktaindet kobooto ibindap che po imanda.

6Ki oteweer ng'aleegap kibananiat,

ago Kamuktaindet ne Toroor ole mwechin ineendet.

7Kita myee nda kiga pun yetunetap Israel Zion!

Ye tuun iweechi `Kamuktaindet ne Toroor piikyik che ki kiluul,

kogaskei anyun Jakobo ak koboiboitu Israel.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]