Revised Kalenjin Bible (KAPR)
149

Kalasunet agobo myeeindap Kamuktaindet

1491Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

Otyenji Kamuktaindet ne Toroor tyendo ne leel,

ak kalasunennyi eng' tuiyetap che tiliileen.

2Ingobaibait Israel eng' yaindennyi;

ingogaskei lagogap Zion eng' Laitoryandennywa.

3Ingolas kainennyi ye urerendos,

ingotyenji ineendet kalasunoik eng' sugutit ne ming'in ak ketubet.

4Amu paibai Kamuktaindet ne Toroor eng' piikyik;

igororoni eng' yetunet che iming'inegei.

5Ingoboiboitu che tiliileen eng' telunateet;

ingotyenso eng' poiboiyet eng' itogusyekwak.

6Ingotebee kutusweekwak kalasunoik che eecheen che po Kamuktaindet,

ak ingotebee eunekwak rotwetap chok ne ng'atip komoswek tuwai;

7si kobiit koyaakyi mugetuut pororyosyek,

ak pireet ne pirei piik;

8korat laitorinikwak eng' nyororosyek,

ak korat eng' mugurek che po kariik chechwaak che taagunotiin,

9ak korwookyine kirwooget ne siraat.

Tinyei teegisi chechiik tugul che tiliileen.

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

150

Kalasunet agobo ooindap Kamuktaindet

1501Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

Olasu Kamuktaindet eng' oldanyi ne tiliil;

olasu ineendet eng' yamunetap kimnateennyi.

2Olasu ineendet amu poisyonikyik che po kamuktaet;

olasu ineendet ko uu ole tee etunatennyi ne telunoot miising'.

3Olasu ineendet eng' cheetap iryageet;

olasu ineendet eng' kibugandet ak ketubet!

4Olasu ineendet eng' sugutit ne ming'in ak ureryet;

olasu ineendet eng' kibugandinik che po inoik ak ndurerusyek.

5Olasu ineendet eng' sanisyegap sugunonik che kibirei che cheitos;

olasu ineendet eng' sanisyegap sugunonik che cheitos miising'.

6Ingolas Kamuktaindet ne Toroor kiy age tugul ne tinyei kabuuset!

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]