Revised Kalenjin Bible (KAPR)
19

Toroornatetap Kamuktaindet eng' tuguuk che ki yai

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

191Mwaitoi kipsengwet liilindap Kamuktaindet;

ibartoi soet poisyonigap eunekyik.

2Mwachin `peetuut peetuut age ng'olyoot,

iboorchin `kemout kemout age naet.

3Ma mi ng'alaalet anan ng'aleek;

ma kigasei tweguunennywa.

4

19.4:
Rom 10.18
Itei kutinnywa ng'wony komugul,

ak itei ng'aleekwak ole poochin ng'wony.

Ki inde emait eng' chooto agobo asiista,

5ko uu sandet ne mang'une koonnyi,

ak kobaibai ko uu chii ne kiim ne labati eng' kabeletapkei.

6Itei chorunennyi tabandap kipsengwet,

ak itei yiemutyennyi tabanwegap kipsengwet;

ma mi kiy ne ung'egei maannyi.

Ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor

7Ititaat ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor,

ak koweechi saboondo.

Po iman paornateetap Kamuktaindet ne Toroor,

igoochin utaatyet chii ne yetyet.

8Lititen kaneetisyosyegap Kamuktaindet ne Toroor,

iboiboi muguleldo.

Tiliil ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor,

indoi lapkeiyet koonyek.

9Tiliil kaiyweisyet ne kiywei Kamuktaindet ne Toroor,

ak kotebyei koigeny.

Po iman kirwoogutigap Kamuktaindet ne Toroor,

ak tinyei imanda tugul.

10Chooto che kemachei kosiir thahabu,

kosiir thahabu che chaang' che tiliileen.

Siirei anyinyindanywa kumyat,

siirei kumyat ak masamek.

11Kogeny eng' chooto kitigoni otwogeng'ung';

miitei melekto ne oo ngeriip chooto.

12Ng'oo ne imuuchi koguiyo lelutikyik?

Itiliila eng' tuguuk che ung'ootiin.

13Keer otwogeng'ung' si ma yai tuguuk che po menoteet;

amegoochi koboiywa.

Si aek ne ititaat,

si atyagak eng' pistoet ne oo.

14Ng'aleegap kutinnyu ak kabwaatutigap muguleldanyu,

ko ingochamak eng' taing'ung' ee Kamuktaindet ne Toroor,

rwandennyu ak ko katyagindennyu.

20

Saaet agobo katerteeret

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

201Ingowolun Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuutap nyalilda;

ingoeetin kainetap Kamuktaindetap Jakobo.

2Ingoyogun toreteet eng' Hekaluut,

ak kotiin kobunu Zion.

3Ingobwaat kagoochinoiguk tugul,

ak ingocham tiseiyweguk che kibeelei.

4Ingogoonin ko uu ye machei muguleldang'ung',

ak ingosuldaun ruchinaiguk tugul.

5Kigasegei acheek yetuneng'ung',

ak kinamjini parak songolikyok eng' kainetap Kamuktaindennyo.

Ingosuldaun Kamuktaindet ne Toroor soomutiguk tugul.

6Angen nguno ale saru Kamuktaindet ne Toroor nenyi ne iilaat;

woljin ineendet kobun kipsengwet nenyi tiliil

eng' eunnyi ne po tai kogoochin katerteerisyosyek che eecheen.

7Imang'u alak kariisyegap lugeet ak alak paraisisyek;

ago kibwaati acheek kainetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo.

8Terteryote icheek ak kobutyo,

ago acheek ko kageng'eetye, ketononse.

9Ee Kamuktaindet ne Toroor, saru laitoryat;

ak iwolwech ye kiguursei.

21

Kongoi agobo katerteeret

Po ne oo eng' Putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi

211Poiboitu laitoryat eng' kimnateng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor,

poiboitu ne tya eng' yetuneng'ung'!

2Ki igoochi kiit ne machei muguleldanyi,

ama ietee kiit ne kosoom.

3Amu isip igoochini kaberuroigap myeeindo;

igerchinee metit naaryeetap thahabu ne karaaran.

4Kisoomin saboondo, ak ki igoochi;

agot chaang'indap peetuusyek che pendi koigeny ak koigeny.

5Oo telunatennyi eng' yetuneng'ung';

ilaakyini teegisto ak etunateet.

6Amu iyae ineendet koek perurto agoi koigeny;

igoochini kogaskei eng' poiboiyetap togeng'ung'.

7Amu imang'u `laitoryat Kamuktaindet ne Toroor,

ak amu chamyet ne tala ne po Ineendet Ne Toroor Miising' koma ki istoi ineendet.

8Nyooru eung'ung' puuniguk tugul;

nyooru eung'ung' ne po tai icheeget che wechin.

9Iwong'u icheek eng' maat ne ng'eteteni eng' peetuutap nereegeguk.

Lugui `Kamuktaindet ne Toroor icheek eng' nyitatennyi,

ak kobeel maat icheek kogees.

10Tuun ing'eme logoekwak iiste eng' ng'wony,

kobooto iyotennywa eng' kwenutap weeriigap piik.

11Agot ngo chop icheek koyaun yaityo;

agot ye ibwaat koyai ne ya, koma koi imuuch icheek koyai.

12Amu iweechi icheek kotuktochin patai,

igeresach kipchaboniguk si itokyi icheek.

13Tororitu, ee Kamuktaindet ne Toroor, eng' kimnateng'ung'!

Tuun ketyen ak kilasu kimnateng'ung'.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]