Revised Kalenjin Bible (KAPR)
44

Saaetap Toreteet

441Kigegas eng' itiikyok, ee Kamuktaindet,

ki komwaiwech kwanisyekyok,

poisyosyek che ki iyai eng' peetuusyekwak che ki po keny:

2Keele, eng' eung'ung' ko ki ioon pororyosyek,

ak ki igoochi cheguuk komeny olooto;

ki inyaliil inyee piik,

ago icheeget cheguuk ko ki ityaach.

3Amu ma nam emet eng' rotonikwak po chok,

ama sar icheek `eunekwak;

ago eung'ung' ineegei ne po tai,

ak lapkeiyetap togeng'ung',

ko ki icham icheek.

4Ii Laitoryandennyu ak Kamuktaindennyu;

iyookyi Jakobo saruunet.

5Kiterteeri puunikyok eng' inyee;

ak eng' kaineng'ung' ketyeche che machei kong'eetyeech.

6Ma kwangennyu ne amang'u,

ama rotwennyu po chok ne sarwo.

7Ago inyee ne ki isarwech eng' puunikyok,

ak ki igoochi kolilaanso che wechech.

8Kilasunegei Kamuktaindet peetuut komugul,

ak kiweekyini kongoi kaineng'ung' koigeny.

9Ago kaibagaaktech ak kaigoonech kililanse;

ama iwe inyee kobooto lugosyekyok.

10Kegoonech kemwee puunikyok,

ak kanyabanjigei che wechech tuguuk che luulei.

11Keyaech kegergeitu ak keechiirek che kienyei;

ak ki iyestech kebe ye mi pororyosyek.

12Ialdoi piiguk puch,

ama tesun kiy icheek.

13Kegoonech keegu che iteweeri piikyok che po kok,

sasech ak kororechinech icheeget che mi komoswekyok.

14Kegoonech keegu kalewenet eng' kwenutap pororyosyek,

ak kolelegoti piik metowek agobo acheek.

15Mi tainnyu teweernateet peetuut komugul,

ak kagotuch togeennyu kalilanet,

16amu kutitap ineendet ne rosu ak kochubisyei,

amu puunyoot ak ne yaaktoi mugetuut.

17Kabwanjech chuuto tugul;

ago tomo keutyenen,

anan keboisyee kayomiseng'ung' eng' lembechek.

18Tomo keweekyigei let eng' mugulelwekyok,

anan kemaste kemete oreng'ung',

19Nga uu nooto ko ki ibirech miising' eng' kwenutap suik,

ak ki itugenech mesundeito ne oo.

20Ngo ki kageutye kainetap Kamuktaindennyo,

anan ketokyi eunekyok kamuktain age;

21ko tos ma cheeng'ei konai Kamuktaindet niito?

Amu ingen inee ung'ootigap muguleldo.

22

44.22:
Rom 8.36
Kibarech peetuut komugul agobo inyee;

ak ki iitech ko uu keechiirek che po eng'seet.

23Ng'eet, ee Kiptaiyat, amu nee si iru?

Ng'eet, amebagaaktech agoi.

24Amu nee si iuny togeng'ung',

ak iutye nyalildanyo ak sastaennyo?

25Kagong'uruukso anyun saboonwekyok kotokyigei temburyek;

kanamjigei `mootinwekyok ng'wony.

26Ng'eet, toretech!

Ityachech amu chamyeng'ung' ne tala.

45

Tyendap katunisyet ne po kap laitoryat

451Ing'irtogei tuguuk che myach eng' muguleldanyu;

amwaitoi eng' kaitosyegap tyendo agobo laitoryat;

kergei ng'elyeptanyu ak kalametap siriindet ne ng'oom.

2Isiire weeriigap piik eng' korooronindo;

kiroong'jin kuting'ung' myeeindo;

eng' nooto anyun ki koberuurin Kamuktaindet koigeny.

3Rat rotweng'ung' po chok, inyee ne kiim,

kobooto konding'ung' ak etunateng'ung'.

4Eng' etunateng'ung' iwendote eng' katerteerisyet,

agobo imanit ak iriip imanda.

Ak ineetin eung'ung' ne po tai poisyosyek che imuisei.

5Ng'atiben kipchaboniguk;

eng' mugulelwegap puunigap laitoryat;

ak kobutyin piik keelyeguk.

6

45.6-7:
Heb 1.8-9
Ee Kamuktaindet, tebyei koigeny ak koigeny ng'echereeng'ung' ne po laitornatet.

Kirokto ne po pounateng'ung' ko kirokto ne po imanda.

7Ichame imanda ak iweche tengekto.

Eng' nooto anyun, ki koiilin Kamuktaindet, Kamuktaindeng'ung'

eng' mwaita ne po poiboiyet kosiir siritoiguk.

8Ng'uu ngoroiguk tugul nyamdutyet ne po tuguuk che uu igomoik, ak ahalot ak kasia;

ki ibaibain eng' kibugandinigap inoik che mi kooriigap laitorinik che ki kilelesanjine kelegap peeleek.

9Mi tiibiigap laitorinik kobooto kwonyiik che konyitotiin;

tononi osotyotap laitoryat eng' eung'ung' ne po tai kolaachi tuguugap thahabu che punu Opir.

10Kas, ee chebi, ak iruchi, ak iep iit;

utye piiguk ak piigap kootap kwandang'ung',

11ak kocham anyun laitoryat karaaranindang'ung'.

Amu ineendet ko kiptaiyandeng'ung'; igutung'ji anyun ineendet.

12Tuun cheeng'ei chamet piigap Tyro kotinyei konunoik;

ak kosaisain mogoreek.

13Tinyei cheptap laitoryat teegisto miising' eng' ko;

ki kinapchi ngoroikyik thahabu.

14Kimutyin laitoryat kolaachi ngoroik che ki kinde lelesta,

kimutu pergeinik che choronokyik che isubu ineendet,

kimutu kobwa oldang'ung'.

15Kimutu eng' kagasetapkei ak poiboiyet,

agoi koba kootap laitoryat oriit.

16Ee laitoryat, isiche lagok che chaang'

pounisyei icheek ne kata kwanisyeguk,

iyae weeriiguk koek pounik eng' ng'wony komugul.

17Ayae kaineng'ung' koek ne kibwaati eng' ibinwek tugul;

ak kolasun pororyosyek koigeny ak koigeny eng' nooto.

46

Riibindet Kamuktaindet

461Kamuktaindet ole kemwechini ak kimnateennyo,

toretindet ne neegit ye mi nyalilda.

2Ma kiyweisyei anyun amu nooto, agot nda walak ng'wony,

agot nda pendi tuloonook kwenutap nyanjosyek;

3agot nda tulei peekwak ak kowasegei,

agot nda koroomit potanetap tuloonook.

4Mi aineet, ne kereruusyekyik ko iboiboi nganaseetap Kamuktaindet,

meng'ootet ne tiliil ne po Ineendet Ne Toroor Miising'.

5Mi Kamuktaindet kwenutap nganaseet, ama ki istoi;

toreti Kamuktaindet yooto ye kaeech.

6Kibolyo pororyosyek, ak kiwaskei laitornatosyek;

kitwek ineendet ak kichoot ng'wony.

7Mi kobootech Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek;

Kamuktaindetap Jakobo ole kemwechini.

8Obwa si ogeer poisyonigap Kamuktaindet ne Toroor,

ogeer tuguuk che kikwong'ee che ki yai ineendet eng' ng'wony.

9Igeesu `inee lugoosyek eng' ng'wony;

iriei kwanget, ak iriei ng'otit;

ak peelei long'onik eng' maat.

10“Osisye ak onai ole aa Kamuktaindet!

Kitoroora eng' kwenutap pororyosyek,

kitoroora eng' ng'wony.”

11Mi Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kobootech;

Kamuktaindetap Jakobo ko ole kimwechini.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]