Revised Kalenjin Bible (KAPR)
46

Riibindet Kamuktaindet

461Kamuktaindet ole kemwechini ak kimnateennyo,

toretindet ne neegit ye mi nyalilda.

2Ma kiyweisyei anyun amu nooto, agot nda walak ng'wony,

agot nda pendi tuloonook kwenutap nyanjosyek;

3agot nda tulei peekwak ak kowasegei,

agot nda koroomit potanetap tuloonook.

4Mi aineet, ne kereruusyekyik ko iboiboi nganaseetap Kamuktaindet,

meng'ootet ne tiliil ne po Ineendet Ne Toroor Miising'.

5Mi Kamuktaindet kwenutap nganaseet, ama ki istoi;

toreti Kamuktaindet yooto ye kaeech.

6Kibolyo pororyosyek, ak kiwaskei laitornatosyek;

kitwek ineendet ak kichoot ng'wony.

7Mi kobootech Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek;

Kamuktaindetap Jakobo ole kemwechini.

8Obwa si ogeer poisyonigap Kamuktaindet ne Toroor,

ogeer tuguuk che kikwong'ee che ki yai ineendet eng' ng'wony.

9Igeesu `inee lugoosyek eng' ng'wony;

iriei kwanget, ak iriei ng'otit;

ak peelei long'onik eng' maat.

10“Osisye ak onai ole aa Kamuktaindet!

Kitoroora eng' kwenutap pororyosyek,

kitoroora eng' ng'wony.”

11Mi Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kobootech;

Kamuktaindetap Jakobo ko ole kimwechini.

47

Kandoinateetap Kamuktaindet

471Oraprap eunekwok, okweek piik tugul;

ooren eng' Kamuktaindet eng' cheetap katerteeret.

2Amu po kwong'et Kamuktaindet ne Toroor, Inee Ne Toroor Miising';

Ineendet ko Laitoryat ne oo ne pou ng'wony komugul.

3Iterteerwech `ineendet piik si kebou,

Ak koterteerwech pororyosyek eng' keelyekyok.

4Lewenwech ineendet porotennyo,

inee ko telunatetap Jakobo ne ki chamei.

5Ki togosta Kamuktaindet eng' tuleet,

ki togosta Kamuktaindet ne Toroor ak cheetap iryageet.

6Otyenji Kamuktaindet eng' kalasunoik, otyen kalasunoik;

otyenji Laitoryandennyo eng' kalasunoik, otyen kalasunoik.

7Otyenjin Kamuktaindet kalasunoik eng' tyendo ne ki kisir

amu ineendet ko laitoryatap ng'wony komugul.

8Pou `Kamuktaindet pororyosyek;

tebee Kamuktaindet ng'echerennyi ne tiliil ne po laitornatet.

9Kagoyumgei kirwoogigap piik

koek piigap Kamuktaindet ne po Abraham,

amu long'osyegap ng'wony ko po Kamuktaindet;

itoroorot inee miising'.

48

Kimnateetap Zion

481Oo Kamuktaindet ne Toroor, ak kanyool kilas miising'

eng' nganaseennyi ak eng' tulweennyi ne tiliil.

2

48.2:
Mat 5.35
Mi tulweetap Zion ole karaaran ak ole tagunoot

niito poiboindap ng'wony komugul,

tokyingei murot kaataam,

nganaseetap Laitoryat ne oo.

3Eng' kooriik che eecheen che po nganasanooto

ko kigoboorgei Kamuktaindet koek ole kimwechin.

4Ogeero, ki koyumgei laitorinik,

ki pa tugul kibagenge.

5Kingo keer nganasanooto, ko kitang'aang'ji;

ki toptobenso, ak ki pa kochaakta.

6Ki potanso eng' olooto;

ki nyoor ng'wanindo ko uu kwondo ne machei kosigiis.

7Ibute melisyek che po Tarsis

eng' usoonet ne punu kong'asiis.

8Ko uu ye ki kigas ko kage keer

eng' nganaseetap Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

eng' nganaseetap Kamuktaindennyo;

ne igimiti Kamuktaindet koigeny.

9Ki kibwaat agobo chamyeng'ung' ne tala, ee Kamuktaindet,

eng' hekalung'ung' oriit.

10Ko uu ole teptoi kaineng'ung', ee Kamuktaindet,

ko uu nooto kalasuneng'ung' agoi ole poochin ng'wony.

Nyiitaat imanda eung'ung' ne po tai.

11Ingogaskei tulweetap Zion,

ingoboiboitu piigap Judah,

amu kirwoogutiguk.

12Obendatee Zion, omuut,

oiit teeksosyek che kooen.

13Obwaat komyee irimoikyik,

obwaat kooriikyik che eecheen;

si kobiit omwachi ibinda ne piitu let, oleenji:

14“Kamuktaindet niito ko Kamuktaindennyo koigeny ak koigeny.

Egu ineendet kandoindennyo koigeny.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]