Revised Kalenjin Bible (KAPR)
50

Kagoochinet ne Tagaat

Tyendap Kalasunet ne po Asap

501Katwek Ne po Kamuktaet, inee Kamuktaindet ne po Toroornatet,

ak kaguur ng'wony kobooch ko kachor asiis agoi kororokto.

2Eng' Zion, komi korooronindo ne ititaat,

kamong' Kamuktaindet kooluu.

3Nyoonei Kamuktaindennyo, ama siisei:

mi tainnyi maat ne peelei kowong'u,

ak komuut ineendet usoonet ne oo.

4Kuurei `inee parak kipsengwet ak ng'wony,

si kobiit korwookyi piikyik:

5“Oyumja piikyuk che tiliileen;

chooto che ki kiyomiske ak icheek eng' tiseiywek!”

6Mwaitoi kipsengwet imandanyi;

amu Kamuktaindet ineendet ko kirwoogindet.

7Oep iit, ee piikyuk, si ang'alaal;

ee Israel, si abaoryanun.

Aa Kamuktaindet, Kamuktaindeng'ung'.

8Ma kerin kong' agobo tiseiyweguk;

ak mi tainnyu kagoochinoiguk che kebeelei kotugul.

9Ma kwerye tany eng' kaptugung'ung',

anan kwesta eng' akwotisyeguk.

10Amu nenyu tyony age tugul ne po timiin,

ak tuuga che miitei tuloonook eliphuut.

11Angen toriitik tugul che miitei tuloonook,

ak chechuuk tyong'igap warenget.

12Nda ama rubeet, koma mwaun,

amu nenyu ng'wony, ak tuguukyik che nyiitaat olooto.

13Tos aame panyeegap kirugiguk,

anan aee korotiigap ng'oroorek?

14Igoochi Kamuktaindet korosyotap kongoi;

ak yaakyi Ineendet Ne Toroor Miising' arorutiguk.

15Kuura eng' peetuutap nyalilda;

asi asaruun, ak iloswa.

16Ago leenjin `Kamuktaindet kiptengekyot,

atinye imanda nee, si imwaimwae ng'atuutikyuk,

ak ing'alaalatee arorutyennyu?

17Amu inyee ne iweche atep ne myee,

ak ituktochini patai ng'aleekyuk.

18Ye ki igeer choorindet, ochamyechi tuwai,

ak itinye yamdaet ak che ibegei.

19Ichamjini kuting'ung' komwa yaityet,

ak chobei ng'elyeptang'ung' ng'aalseet.

20Itebye ak ichaame ng'eetap kamenng'ung';

itaami weeriitap komet.

21Ki iyai tuguuchuuto ak ki asiis;

ki ileen ki kerge ak inyee.

Ago agerin kong' nguno,

ak atete tugul eng' taing'ung'.

22“Ara anyun obwaat chuuto, okweek che outye Kamuktaindet,

si ma tonak, ama piitu chii ne sarwok.

23Age tugul ne igoitoi korosyotap kongoi ko nooto ne iloswa;

ak ineendet ne chobei atebeennyi komyee

aboorchini yetunetap Kamuktaindet.”

51

Saaet agobo katiliilet ak nyoetap kaat

Po ne oo eng' Putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi: ye kinyonji Nathan maotyot, ye kingo kagoipkei ak Bathsheba

511

51.1
2Sam 12.1-15
Rirenage, ee Kamuktaindet,

ko uu chamyeng'ung' ne tala;

tindiny pistoennyu

ko uu chaang'indap rireenosyeguk.

2Iundoena inne tengektonyu,

ak itiliilo eng' ng'oogistonyu.

3Amu ang'aanye pistautikyuk;

ak mi tainnyu ng'oogistonyu kotugul.

4

51.4:
Rom 3.4
Ki ayaun tengekto inyeendet inyegei,

ak ki ayai ne ya eng' taing'ung'.

Ki ityin imanda ye ing'alaali,

ak kotook lititindang'ung' ye irwoochi.

5Keero, ki kisikta tengekto;

ak kimanakta kamennyu chalwok.

6Keero, imache imanit eng' kebeberwek che po oriit;

ko uu nooto ineeta utaatyet eng' ole ung'aat.

7Iunena husop, si atiliilit;

iuna, si atiliilit kosiir teluji.

8Koono agas kagasetapkei ak poiboiyet;

si koboiboitu kawek che ki iri.

9Ung'e togeng'ung' ng'oogiswekyuk,

ak itindiny tengekwogikyuk tugul.

10Yaiywo muguleldo ne tiliil, ee Kamuktaindet;

ak iyai saboondanyu koleelit ak iywokyi eng' oriit.

11Ametortaa eng' ole imi;

ameistoena Kabuuseng'ung' ne Tiliil.

12Weekwa poiboiyetap yetuneng'ung';

ak inama atonon eng' muguleldo ne chamei.

13Yeityo aneet anyun pistoik ortinweguk;

ak koweekyingei kiptengeginik.

14Sarwo eng' ng'oogistap korotiik, ee Kamuktaindet,

inyee Kamuktaindetap yetunennyu,

ak kotyen kogasak kutinnyu agobo imandang'ung'.

15Yaat kutinnyu, ee Kiptaiyat;

ak komwaita kutinnyu kalasuneng'ung'.

16Amu mebaibaitune tiseiywot; ta kagoonin.

Mebaibaitune agot kagoochinoik che kibeelei.

17Korosegap Kamuktaindet ko Kabuuset ne kigoil;

ee Kamuktaindet, mesase muguleldo ne kigoil ak kotinyei siguunet.

18Yachi ne myee Zion ko uu ye ichame;

teech kogeny irimoigap Jerusalem.

19Ibaibaitune anyun tiseiywek che po iman,

eng' kagoochinet ne kibeelei ak kagoochinet ne kibeelei komugul;

igoitoi anyun `icheek kiruugik eng' kaptisisyeng'ung'.

52

Karwookyinet ne po lembeita

Po ne oo eng' Putiik. Kaneetisyetap Daudi: ye ki nyo Doeg Edomindet ak komwachi Saul koleenji “Kagoit Daudi kootap Ahimelek.”

521

52.1:
1Sam 22.9-10
Amu nee si ilasuge eng' yaityet, ee inyee chii ne koroom,

agobo yaityet ne kiyachin che iywei Kamuktaindet?

Peetuut komugul ko

2chobei ng'elyeptang'ung' tengekto.

Kergei ng'elyeptang'ung' ak rotweet ne ng'atip,

poisyei eng' ng'aalseet.

3Ichame yaityet kosiir ne myee;

ak ichame lembech kosiir ye imwae imanda.

4Ichame ng'aleek tugul che ng'emei piich,

ee inyee, ng'elyepta ne ng'aalsei.

5Ng'emin Kamuktaindet ko uu nooto koigeny,

istoin, ak kong'usun eng' meng'ooteng'ung',

ak kotutin eng' emetap che saptos.

6Keerei che po imanda, ak koywei,

ak kororechi ineendet kole,

7“Ogeero, niito chiito ne ki ma cham koek kimnateennyi Kamuktaindet;

ago ki imang' chaang'indap mogornatosyekyik,

ak ki igimitkei eng' tengektanyi.”

8Ago anee, agergeitu ak mseituni ne tuon ne piitei

eng' kootap Kamuktaindet.

Amang'u rireenetap Kamuktaindet koigeny ak koigeny.

9Aweegun kongoi agoi,

amu che ki iyai inyee.

Eng' taitap piiguk che po iman

amwaitoi kaineng'ung', amu myee niito.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]