Revised Kalenjin Bible (KAPR)
65

Kilasu Kamuktaindet ne iakwai ng'wony

Po ne oo eng' putiik. Tyendap Kalasunet ne po Daudi. Tyendo

651Ee Kamuktaindet, igenin kalasunet eng' Zion,

ak keyaei che ki kiarorun.

2Ee inyee ne kasei saaet,

pwonjinin piik tugul.

3Katemena tengekwogik,

inyee ne iundoi pistaosyekyok.

4Paibai miising' chiito ne ileweni, ak imuti koriikyin,

Si kobiit komeny seremusyeguk:

Ak kebiye myeeindap koong'ung',

Ole tiliil eng' hekalung'ung'.

5Ak iwolwech eng' imanda eng' tuguuk che imuisei,

Ee Kamuktaindetap yetunennyo;

Inyee ko ii kamang'unetap komoswek tugul che po ng'wony,

Ak ne po icheek che mi nyanjet ne loo:

6Ne iuuiiti tuloonook eng' kimnateennyi;

Ak korategei eng' kamuktaet:

7Ne igoochin tuleetap nyanjosyek kosiis, tuleetap peek che mildogei,

Ak polatetap piik.

8Ak koiyweisyei che menyei ole loo miising' amu kaboorunoiguk:

Igoochini koboiboitu ole charunee asiis ak ole roroktoe.

9Irutochini ng'wony, ak inagi peek,

Ak iakwai miising';

Nyiitaat peek aineetap Kamuktaindet:

Ichopchini piik peek, ko kaichop ng'wony.

10Inyiiti peek ole kigereer eng' ng'wony, komarane;

Iripribi komoswekyik che sutotin:

Itangusi eng' ropta ne inesi;

Iberuuri tuguukyik che piitos.

11Inyiiti kenyiit myeeindong'ung';

Ak sau akwaiyet eng' ortinweguk.

12Sachin chooto kewosyegap surkwen:

Ak kirate tuloonook poiboiyet.

13Nyiitootiin kewosyek keechiirek;

Ak nyiitootiin peek atebwosyek;

Igasegei amu poiboi ak kotyendos.

66

Kalasunet agobo Myeeindap Kamuktaindet

661Otyenji Kamuktaindet eng' poiboiyet, ng'wony komugul:

2Otyen toroornatetap kainennyi;

Otoroor kalasunennyi.

3Oleenji Kamuktaindet,

Po kamuiset ne tya poisyoniguk!

Iming'injiningei puuniguk amu etunatetap kimnateng'ung'.

4Tuun ilasun ng'wony komugul,

Ak kotyenun;

Tyenjin kaineng'ung'.

5Obwa, ogeer poisyonigap Kamuktaindet;

Po kamuiset poisyonik che yachin ineendet weeriigap piik.

6

66.6:
Kom 14.21; Jos 3.14-17
Ki wol nyanjet koek emet ne yaamaat:

Kilandae aineet kobunei keelyek.

Ki kiboiboitu eng' ineendet eng' olooto.

7Laitorani koigeny eng' kamuktaennyi;

Keerei konyekyik pororyosyek:

Amat koeetkei ngelelik.

8Olasu Kamuktaindennyo, okweek piik,

Ak ongogasak kutitap kalasunennyi:

9Ne riibei saboonwekyok kosapcho,

Ak ne ma chamdoi keisto keelyekyok.

10Ee Kamuktaindet, kiityemech inyee:

Ki ityemech, ko uu ye kityeme maat fedha.

11Ki imutyech mesteet ne uu regereiywot;

Ki iratyi suenutikyok nyalilda ne oo.

12Ki igoochi piik kotyech metowekyok;

Ki kibun maat ak peek;

Ago ki imutwech kebwa ole tunenot.

13Anyoone koong'ung' aibu kagoochinoik che kibeelei,

Ayaagun tuguuk che ki aaroorun,

14Chooto che ki mwa ng'elyeptanyu,

ak che ki komwa kutinnyu, ye ki ami nyalilda.

15Ago kagoochinoik che kibeelei che akwaen,

Kobooto nyamdutigap mengichik;

Agoitoi kiruugik kobooto kwesik.

16Obwa, ogas, okweek tugul che oiywei Kamuktaindet,

Si amwaita tuguuk che ki yachi saboondanyu.

17Ki ariirchi eng' kutinnyu,

Ak ki alasu ineendet eng' ng'elyeptanyu.

18Ye abwaat tengekto eng' muguleldanyu,

koma kaswa Kiptaiyat.

19Ago iman kogogas Kamuktaindet;

ki koepchi iit tweguunetap saaennyu.

20Iberuurot Kamuktaindet,

ne ki ma timda saaennyu,

ak ki ma istoena rireenennyi.

67

Ki kiili Pororyosyek kolas Kamuktaindet

671Ingorirenech Kamuktaindet, ak koberuurech,

ak kotokyech togeennyi kokwenyech;

2si konaak oreng'ung' eng' ng'wony,

ak yetuneng'ung' eng' pororyosyek tugul.

3Ingolasun piik, ee Kamuktaindet;

Ingolasun piik tugul.

4Ingoboiboitu pororyosyek ak kotyenso eng' poiboiyet:

Amu irwookyini piik eng' imanda,

Ak indochi pororyosyek eng' ng'wony.

5Ingolasun piik, ee Kamuktaindet;

Ingolasun piik tugul.

6Kigogon ng'wony iyotennyi:

Iberuurech Kamuktaindet, ineendet Kamuktaindennyo.

7Iberuurech Kamuktaindet;

Ak kogonyit ineendet komoswek tugul che po ng'wony.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]