Revised Kalenjin Bible (KAPR)
6

Kesoom rireenet ye mi nyalilda

Po ne oo eng' putiik; eng' kibugandinik che po inoik ne kibutei eng' kebeberta ne po sisiit. Tyendap Kalasunet ne po Daudi

61

6.1:
T.Kal 38.1
Ee Kamuktaindet ne Toroor, megera kong' eng' nereegeguk,

anan itigoono eng' nyitateng'ung' ne ng'waan.

2Rireena, ee Kamuktaindet ne Toroor, amu aa nyalulat;

ee Kamuktaindet ne Toroor, isooba, amu nyalildos kawekyuk.

3Nyalili agine saboondanyu miising',

ee inyee Kamuktaindet ne Toroor, tyanitu?

4Iweege, ee Kamuktaindet ne Toroor, saru saboondanyu;

sarwo amu chamyeng'ung' ne tala.

5Ma mi chii ne ibwaatin eng' ye mi meet.

Mwaun ng'oo kongoi eng' ye mi che ki kobek?

6Kaang'et eng' tigenoikyuk;

marane peegap kong' itogunnyu kemout age tugul;

sachin peekyuk po kong' ole arue.

7Machei kong'emogis konyekyuk amu arageneet;

kagoosegitu amu puunikyuk tugul.

8

6.8:
Mat 7.23; Luk 13.27
Oistoenage, okweek tugul yaigap tengekto!

Amu kagogas Kamuktaindet ne Toroor tuugeetap riirekyuk.

9Kagogas Kamuktaindet ne Toroor soomsennyu;

taachei Kamuktaindet ne Toroor saaennyu.

10Ililandos puunikyuk tugul ak konyalildos miising';

weechegei let ak kolilaanso eng' yooto.

7

Saaetap chii ne kinyaliili

Tyendo ne po Daudi agobo ng'aleegap Kush ne po ooreetap Benjamin.

71Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, inyee ne amang'un;

sarwo eng' icheek tugul che onwo, ak ieta.

2Si ma kereer saboondanyu ko uu ng'etundo,

si ma tonaton, ama mi chii ne sarwo.

3Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, ngo ki ayai ni,

ngo mi tengek eunekyuk,

4ngo ki ayaakyi yaityo ne ki kimi tuwai eng' kaalyeet,

anan ki arebee kiy punyondennyu ko mangen,

5ko ingoon anyun puunyoot saboondanyu kot konam;

ingotyekyi ng'wony saboondanyu,

ak konde temburyek teegistanyu.

6Ng'eet, ee Kamuktaindet ne Toroor, eng' nereegeguk,

tonon kirinde koroomnatetap nereegegap puunikyuk.

Ng'eet, ee Kamuktaindet,

ki ing'at kirwooget.

7Ingoyiemin tuiyetap pororyosyek,

ak iweege parak ibou icheek.

8Ibesyechin `Kamuktaindet ne Toroor pororyosyek;

irwookseiywa, ee Kamuktaindet ne Toroor ko uu imandanyu,

ak ko uu kagesunatennyu pogei.

9

7.9:
Ng'a 2.23
Ingowong'kei tengektap kiptengeginik,

ago igimit ne po imanda.

Ee Kamuktaindet ne po imanda,

inyee ne isyachi kabwaatutik ak mugulelwek.

10Long'ennyu Kamuktaindet,

ne saru che po iman eng' mugulelwek.

11Kamuktaindet ko kirwoogindet ne po iman,

Kamuktaindet ne nereekyin kiptengeginik kotugul.

12Ngot ko masik chii,

kolitei Kamuktaindet rotwennyi po chok;

kagoriich ak kong'i kwangennyi.

13Ki kochop kariikyik che kiimeen,

yaei kipchabonikyik che po maat.

14Ogeero ole manaktoi `icheek yaityet,

ee, kogomanach yaityet, ak kosich lembeita.

15Kogochop keriinget, kot kobal,

kogobutyi keriingonooto kobaalei.

16Weekyingei metinnyi yaityennyi;

ak kobutyi paragutap metinnyi koroomnatennyi.

17Aweekyini Kamuktaindet ne Toroor kongoi ko uu imandanyi;

ak atyenjini kalasunet kainetap Kamuktaindet ne Toroor, Ineendet Ne Toroor Miising'.

8

Ooindap Kamuktaindet ne Toroor ak teegistap chiito

Po ne oo eng' putiik; eng' kibugandet ne po Gitit. Tyendap Kalasunet ne po Daudi

81Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kiptaiyandennyo,

konyitot ne tya kaineng'ung' eng' ng'wony komugul!

Ki inde telunateng'ung' kipsengwet.

2

8.2:
Mat 21.16
Ki ing'at kimnateet kobun kutusweegap lagok ak che reritos,

ki inde irimeet amu puuniguk,

si iger kong' puunyoot kosiis ak ne yaaktoi mugetuut.

3Ye ageere kipsengwetisyeguk, poisyonigap euneguk,

arawet ak kecheik che ki ichop,

4

8.4:
Job 7.17-18; T.Kal 144.3; Heb 2.6-8
ale, nee chii anyun, ne tos ibwaat,

anan weeriitap chii, ne tos irutoochi?

5Ki iyai ineendet koming'init kitigin eng' Kamuktaindet,

ak ilaakyi ineendet kuutweet ne po toroornatet ak teegisto.

6

8.6:
1Kor 15.27; Eph 1.22; Heb 2.8
Ki igoochi ineendet koboi poisyonigap euneguk;

ki inde tuguuk tugul keldebesaigap keelyekyik kogas iit:

7keechiirek tugul ak tuuga tugul,

ak tyong'ik che po timiin;

8toriitik che mi parak, njireenik che po nyanjet,

ak alak tugul che pendote ortinwegap nyanjosyek.

9Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kiptaiyandennyo,

konyitot ne tya kaineng'ung' eng' ng'wony komugul!

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]