Revised Kalenjin Bible (KAPR)
82

Soomet agobo kirwoogetap imanda

821Tononi Kamuktaindet eng' tuiyet ne oo ne po kipsengwet;

irwoochi Kamuktaindet eng' kwenutap kamuktaik.

2Orwoochi kirwooget ne ma po iman kot kotyanit,

ak ogonyiti kiptengeginik?

3Orwooksechinechi ne panan ak ne ma tinyei sigiik:

Oyachi ne po iman che kinyaliili ak ponoonik.

4Osaru kibananiat ak ne ma tinyei kiy:

Osaru icheek eng' eunegap kiptengeginik.

5Ma ingen kiy, ama iguitos kiy;

Pendi komosi ak komosi eng' mesundeito:

Kibotanso lumeiywek tugul che po ng'wony.

6

82.6:
Jhn 10.34
Ki amwa ale, “Oo kamuktaik,

ak okweek tugul ko oo weeriigap Ineendet Ne Toroor Miising';

7nganda uu nooto, obegu ko uu piik,

ak obutosi ko uu age eng' pounik.”

8Ee Kamuktaindet, ng'eet, irwooksechi ng'wony:

Amu tuun egu pororyosyek tugul poroteng'ung'.

83

Soomet kirwookyi Puunigap Israel

831Ee Kamuktaindet, amesiis:

amesiis, amemuuny, ee Kamuktaindet.

2Amu, keero, poldos puuniguk,

ak kagoyot metowekwak icheeget che wechin.

3Kagotuiyogei si korwooch kirwooget ne ya agobo piiguk,

ak ko tetei ng'aalseet agobo cheguuk che ung'ootiin.

4Ki kole icheek, “Obwa, keng'eti si mata koek pororyet:

si ma kibwaati kainetap Israel kogeny.”

5Amu kigong'alaaljigei ak kogasyin;

Yaei icheek arorutyet si kogirinden:

6Emaisyegap Edom ak Ismaelik;

Moab, ak Hagarenik;

7Gebal, ak Ammon, ak Amelek;

Philistia, kobooto icheek che menyei Tyro:

8Kanamgei agine Assyria kobooto icheek;

Kogotoret lagogap Lot.

9

83.9:
Kirw 4.6-22; 7.1-23
Yachi icheek ko uu ye ki iyachi Midian;

Ko uu ye ki iyachi Sisera, ak Jabin, eng' aineet Kison:

10Che ki pekyi En-dor;

Ki ek ng'atateek che po ng'wony.

11

83.11:
Kirw 7.25; 8.12
Yachi piikwak che taagunotiin kogergeit ak Oreb ak Seeb;

Ee, yachi pounikwak tugul kogergeit ak Seba ak Salmuna:

12Che ki mwa kole, ongenam kobunjech

Meng'otosyegap Kamuktaindet.

13Ee Kamuktaindennyu, yai icheek koek temburyek che arureni;

Ko uu meteteek che ibei usoonet.

14Ko uu maat ne peelei timiin,

Ak ko uu liplibenet ne peelei tuloonook;

15Oon icheek anyun eng' kipchurchuryeng'ung',

Ak imu icheek eng' usooneng'ung' ne kiim.

16Inyiit teweernateet togoochikwak;

Si kobiit kocheeng' kaineng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor.

17Ingolilanso ak koiyweis koigeny;

Ee, ingoteweerogis ak kolusyo:

18Si kobiit konai kole inyeendet inyegei

ne kaineng'ung' ko Kamuktaindet ne Toroor,

Inyee ko ii Ne Toroor Miising' ne pou ng'wony komugul.

84

Poiboiyetap Saaet eng' Hekaluut

841Korooron ne tya kooriguk,

Ee Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek!

2Amei emo saboondanyu, ee, machei kotanui agobo seremusyegap Kamuktaindet ne Toroor;

Tyenjin muguleldanyu ak poortanyu, Kamuktaindet ne sabei.

3Kagonyoor chepkelembut koot,

Ak kagonyoor kibiswet keswet, ole iichin,

Agot eng' kaptisisyosyeguk, ee Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

Laitoryandennyu ak ko Kamuktaindennyu.

4Poiboen icheek che menyei koong'ung':

Ilasun kotugul.

5Paibai chii ne mi kimnateennyi eng' inyee;

Ineendet ne mi muguleldanyi ortinwek che paroen che pendi Zion.

6Ye punei icheek atebweetap Riirek koyai koek kong'igap peek;

Ilaakyin perurwogik ropta ne po tai.

7Pendi kong'etee kimnateet agoi kimnateet,

Taagu age tugul eng' taitap Kamuktaindet eng' Zion.

8Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne po lugoosyek, kas saaennyu,

Ep iit, Kamuktaindetap Jakobo.

9Keer, ee Kamuktaindet ne I long'ennyo,

Ak igeer togeetap neng'ung' ne iilaat.

10Myee peetuut agenge ne atebee seremusyeguk kosiir eliphuut.

Achame ariip kurgeetap kootap Kamuktaindennyu,

Kosiir ameny emaisyegap kiptengeginik.

11Amu Kamuktaindet ne po Toroornatet ko uu asiista ak long'eet:

Koonu Kamuktaindet ne Toroor myeeindo ak teegisto:

Maete icheek che pendoti eng' imanda kiy age tugul ne myee.

12Ee Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

Paibai chii ne imang'un.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]