Revised Kalenjin Bible (KAPR)
8

Ooindap Kamuktaindet ne Toroor ak teegistap chiito

Po ne oo eng' putiik; eng' kibugandet ne po Gitit. Tyendap Kalasunet ne po Daudi

81Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kiptaiyandennyo,

konyitot ne tya kaineng'ung' eng' ng'wony komugul!

Ki inde telunateng'ung' kipsengwet.

2

8.2:
Mat 21.16
Ki ing'at kimnateet kobun kutusweegap lagok ak che reritos,

ki inde irimeet amu puuniguk,

si iger kong' puunyoot kosiis ak ne yaaktoi mugetuut.

3Ye ageere kipsengwetisyeguk, poisyonigap euneguk,

arawet ak kecheik che ki ichop,

4

8.4:
Job 7.17-18; T.Kal 144.3; Heb 2.6-8
ale, nee chii anyun, ne tos ibwaat,

anan weeriitap chii, ne tos irutoochi?

5Ki iyai ineendet koming'init kitigin eng' Kamuktaindet,

ak ilaakyi ineendet kuutweet ne po toroornatet ak teegisto.

6

8.6:
1Kor 15.27; Eph 1.22; Heb 2.8
Ki igoochi ineendet koboi poisyonigap euneguk;

ki inde tuguuk tugul keldebesaigap keelyekyik kogas iit:

7keechiirek tugul ak tuuga tugul,

ak tyong'ik che po timiin;

8toriitik che mi parak, njireenik che po nyanjet,

ak alak tugul che pendote ortinwegap nyanjosyek.

9Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kiptaiyandennyo,

konyitot ne tya kaineng'ung' eng' ng'wony komugul!

9

Kirwoogutik che po iman che po Kamuktaindet ne Toroor

Po ne oo eng' putiik: eng' Muth-laben. Tyendap Kalasunet ne po Daudi.

91Aweekyini Kamuktaindet ne Toroor kongoi eng' muguleldanyu tugul;

aboortoi kwang'utiguk tugul.

2Abaibaitu ak agasigei eng' inyee;

atyenjini kalasunet kaineng'ung', ee, inyee Ne Toroor Miising'.

3Ye kaweek let puunikyuk,

ibutos ak kolusyo eng' taing'ung'.

4Amu ki iyai kirwoogennyu ak ng'aleekyuk;

ki itebee ng'echereetap laitornatet, irwooch anyun eng' iman.

5Ki iger kong' pororyosyek, ak ki ing'em kiptengeginik,

ki ibukte kainennywa koigeny agoi koigeny.

6Ki igeskei kobetito puunik koek karatwek koigeny;

ki ing'em nganasookwak,

ki kogeskei kabwaatet ne kibwaatee icheeget.

7Ago laitorani Kamuktaindet ne Toroor koigeny;

Ki kochopchi ng'echerennyi po laitornatet kirwooget.

8Irwookyin ineendet ng'wony eng' imanda,

ibesyechin piik kirwooget eng' imanda.

9Egu `Kamuktaindet ne Toroor irimeetap ne kiusei,

irimeet eng' peetuusyegap nyalilda.

10Ak imang'un icheek che ingen kaineng'ung',

amu inyee, Kamuktaindet ne Toroor, koma imete che cheeng'in.

11Otyenji kalasunet Kamuktaindet ne Toroor ne menyei Zion.

Omwaite poisyonikyik eng' kwenutap piik.

12Amu ibwaati icheek ne yaaktoi mugetuut agobo korotiik;

ma utye riiregap kibananook.

13Rireena, ee Kamuktaindet ne Toroor!

Keer nyalildanyu ne punu icheek che wecho,

inyee ne itogosuneno eng' kurgotigap meet,

14si kobiit abarta kalasuneng'ung' tugul;

ak eng' kurgotigap cheptap Zion,

agasegei yetuneng'ung'.

15Kagororokyi pororyosyek keriinget ne ki palei;

kagonam keelyekwak mesteet ne kiga uny icheek.

16Kigoboorgei Kamuktaindet ne Toroor, ki korwooch inee;

ki konam kiptengekyot poisyetap eunekyik. [Higgaion. Selah]

17Weechegei kiptengeginik kobendi ye mi meet,

agot pororyosyek tugul che utye Kamuktaindet.

18Ago ma kiutye kotugul kibananook,

ama petei koigeny kamang'unetap che nyalildos.

19Ng'eet, ee Kamuktaindet ne Toroor!

Amat ichamji piik koterteeris.

Ingirwooksechi pororyosyek eng' taing'ung'.

20Ee Kamuktaindet ne Toroor, imu icheek;

ingonai pororyosyek kole icheek ko piik kityo.

10

Kesoom kirwookyi piik che yaacheen

101Ee Kamuktaindet ne Toroor, amu nee si itonone ole loo?

Kalya si iunykei eng' peetuusyegap nyalilda?

2Inyalili `kiptengeginik che menoot kibananook eng' koroomnateet;

ingonam icheek mestonok che ki kobwaat.

3Ilasunegei kiptengekyot mageetap muguleldanyi,

icheeget che kipkeinik agobo kelunet ko chubei ak kosasei Kamuktaindet ne Toroor.

4Leen kiptengekyot eng' menatennyi, “Ma mage kiy Kamuktaindet;”

leen eng' kabwaatutikyik tugul, “Ma mi Kamuktaindet.”

5Ortinwekyik ko poorei kotugul;

mi parak kirwoogutiguk, ma ityin kogeer;

ak sasei `ineendet puunikyik tugul.

6Leen eng' muguleldanyi, “Ma istaa chii;

ma anyooru anee yaityet eng' ibinwek tugul.”

7

10.7:
Rom 3.14
Nyiitaat kutinnyi chubisyet ak ng'aalseet ak sastaet;

miitei ng'elyeptanyi mastaet ak yaityet.

8Tebee ole ung'egei eng' nganasook;

parei che ma tinyei ng'oogi eng' komoswek che ung'ootiin.

Sapchin konyekyik ineendet ne nyeraat;

9saptoi eng' ole ung'aat ko uu ng'etundo eng' kebenennyi;

sapchin kole si konam kibananook;

namei kibananiat eng' mestennyi ak kochuut.

10Ribisi, ing'uruuksei,

ak kobutyo che nyalildos amu chechiik che kiimeen.

11Leen eng' muguleldanyi,

“Ko koutye Kamuktaindet;

unyei togeennyi, ma keerei agoi.”

12Ng'eet, ee Kamuktaindet ne Toroor! Ee Kamuktaindet, namji parak eung'ung';

ameutyee che kiusei.

13Amu nee si kosas `kiptengekyot Kamuktaindet?

Ak koleen eng' muguleldanyi, “Memage kiy”?

14Ago igeertoi inyee; igeere inyee mastaet ak tagisyet,

si ibou eng' eung'ung'.

Tienengei ne nyeraat;

ki iegu toretindetap ne ma tinyei sigiik.

15Irii eutap kiptengekyot;

cheeng' tengektap ne ya kot koma komi.

16Kamuktaindet ne Toroor ko Laitoryat koigeny ak koigeny;

ki ko petyo pororyosyek eng' emennyi.

17Ki igas inyee, Kamuktaindet ne Toroor, mageetap che talaen;

ichobe mugulelwekwak ak igoochini itiiguk kogas.

18Ibesyechini ne ma tinyei sigiik ak ne kisastae,

si mata komuiso kogeny chii ne po ng'wony.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]