Revised Kalenjin Bible (KAPR)
89

Arorutyet ne po Kamuktaindet ak Daudi

891

89.1:
1Lai 4.31
Atyeni agobo rireenetapkei ne po Kamuktaindet ne Toroor agoi koigeny:

Aboortoi eng' kutinnyu imandang'ung' eng' ibinwek tugul.

2Amu ki ale, Teegoksei koigeny rireenetapkei.

Igimiit imandang'ung' eng' kipsengwet.

3Ki imwa ile, “Ki kiyomiske ak nenyu ne ki alewen,

ki ayosyechi Daudi kiboityondennyu aleenji:

4

89.4:
2Sam 7.12-16; 1A.Pet 17.11-14; T.Kal 132.11; Poi 2.30
‘Agimiiti kesweguk koigeny,

ak agimiiti ng'echereeng'ung' ne po laitornatet agoi ibinwek tugul.’ ”

5Ilasu kipsengwet kwang'utiguk, ee Kamuktaindet ne Toroor;

Ak ilasu agine imandang'ung' eng' tuiyetap che tiliileen.

6Amu mi ng'oo eng' parak ne kirogendoe Kamuktaindet ne Toroor?

Tos mi ng'oo eng' weeriigap che kiimeen ne kergei ak Kamuktaindet ne Toroor,

7Ineendet Kamuktaindet ne kiywei miising' eng' tuiyetap che tiliileen,

Ne kiywei kosiir tugul che kiyiem ineendet?

8Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne po lugoosyek,

Ng'oo ne po kamuktaet ko uu inyee, ee Kamuktaindet ne Toroor?

Ak yiemin imandang'ung'.

9Inyee ne ibou wasetapkei ne po nyanjet:

Ye kang'eet mildaennyi pogei igeregong' kosiis.

10Ki ituatui Rahab ko uu ne kagebar.

Ki iyeste puuniguk eng' eutap kimnateng'ung'.

11Cheguuk kipsengwet ak ng'wony agine:

Inyee ne ki iyai ng'wony ak che nyiitaat olooto.

12Ki itau iyai murot kaataam ak murot tai:

Tyendos eng' poiboiyet Tabor ak Hermon eng' kaineng'ung'.

13Itinye euut ne po kamuktaet:

Kiim eung'ung', ak toroor eung'ung' ne po tai.

14Ole tebee ng'echereeng'ung' ne po pounateet ko imanda ak kirwooget:

Indoenen rireenetapkei ak imanit.

15Poiboen piik che ingen tyendap poiboiyet:

Pendote icheek lapkeiyetap togeng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor.

16Igasegei peetuut komugul eng' kaineng'ung':

Ak kitoroori icheek eng' imandang'ung'.

17Amu inyee karaaranindap kimnateennywa:

Ak kitoroori kuinennyo eng' chameng'ung'.

18Amu po Kamuktaindet ne Toroor long'ennyo;

Ak po Ineendet ne Tiliil ne po Israel laitoryandennyo.

19Ki ing'alaalji anyun cheguuk che tiliileen eng' ng'ang'utik,

Ak ileenjini, Kaalaakyi toreteet ineendet ne nyigan;

Ki atoroor ne ki kilewen eng' piik.

20

89.20:
1Sam 13.14; 16.12; Poi 13.22
Ki anyooru Daudi kiboityondennyu;

Ki aiile ineendet mwaitanyu ne tiliil:

21Ne tuun kimitu eunnyu eng' ineendet;

Igimiiti agine eunnyu ineendet.

22Ma imuuchi puunyoot koyachi ineendet kiy ne ya;

Anan konyaliil weeriitap yaityet ineendet.

23Atuatui puunikyik eng' tainnyi,

Ak abir che wechei ineendet.

24Ak tebyei kobooto ineendet imandanyu ak rireenennyu;

Ak tororitu kuinennyi eng' kainennyu.

25Agoochini eunnyi koboi nyanjet,

Ak koboi ainoosyek eunnyi ne po tai.

26Riirchino koleen, Ii abba inyee,

Kamuktaindennyu, ak rwandetap yetunennyu.

27

89.27:
Ng'a 1.5
Ayae ineendet koek taaitanyu,

Koeet kosiir laitorinik tugul che po ng'wony.

28Agonorchini rireenennyu koigeny,

Ak tononi eng' kimnateet kayomisennyu kobooto ineendet.

29Achamjini iyotennyi agine kotebi koigeny.

Ak ng'echerennyi ne po laitornatet ko uu peetuusyegap kipsengwet.

30Ago ngo pagaakta lagokyik ng'atuutyennyu,

Ak ngo ma pendatee kirwoogutikyuk;

31Ngot kobut kaneetisyosyekyuk,

ak ngo ma riip ng'atuutikyuk;

32atigoone anyun pistoennywa kirokto,

ak atigoone tengektonywa pirutik.

33Ago ma istoi rireenennyu kot kogestagei eng' ineendet,

Amayae koek puch imandanyu.

34Mabute kayomisennyu,

Amawale kiit ne ki mang'une kutinnyu.

35Ki ayosye konyil agenge eng' tiliilindanyu;

Ale, Ma perberi Daudi;

36Tebyei iyotennyi koigeny,

Ak ng'echerennyi ne po laitornatet ko uu asiista eng' tainnyu.

37Ki kimiti koigeny ko uu arawet,

Ak ko uu paornateet ne po iman ne mi parak.

38Ago kiitimde ak ieesye,

Ki inereekyi neng'ung' ne iilaat.

39Ki isas kayomiset ne po kiboityondeng'ung';

ak ki ing'wanit naaryeennyi ne po laitornatet kot iwiirchi ng'wony.

40Ki ibut ng'otonokyik tugul;

Ki iluul irimoikyik.

41Rebe ineendet tuguukyik piik che siirtoi:

Ki koek ne iteweerat eng' piigap kokwennyi.

42Ki itoroor eutap tai ne po puunikyik;

Ki igoochi puunikyik tugul koboiboitu.

43Ee, ki iweekyi let ng'atiibiindap rotwennyi ne po chok,

Ama igoochi kobelis eng' lugeet.

44Ki iunde tiliilindanyi kogeskei.

Ak ki iwiirchi ng'wony ng'echerennyi ne po laitornatet.

45Ki itil kong'ering'itu peetuusyegap ming'inatennyi;

Ki ilaakyi ineendet teweernateet.

46Iunyegei kot kotyanit, ee Kamuktaindet ne Toroor?

Laldos nereegeguk ko uu maat kot kotyanit?

47Ee, ibwaat ole tee nwagindap peetuusyekyuk:

Ki itau iyai weeriik tugul che po piik koek puch agobo nee?

48Tos ng'oo chii ne sabei ne ma keerei meet,

Ne tos sar saboondanyi eng' kimnateetap meet?

49Ee, Kiptaiyat, mi ano rireenosyeguk che po keny,

Che ki iyasyechi Daudi eng' imandang'ung'?

50Ibwaat, ee Kiptaiyat, sastaet ne po kiboitiniguk;

Ko uu ye aiboti eng' tegeennyu kereetap kong' ne po piik tugul che chaang';

51Nooto ne ki kogerisye kong' puuniguk, ee Kamuktaindet ne Toroor,

Che ki kogerate kong' kakwautigap neng'ung' ne iilaat.

52Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor agoi koigeny. Amen, ak Amen.

90

KITABUUT NE PO ANG'WAN

(T.Kal 90—106)

Kamuktaindet ne po Koigeny ak Chii

901Ee Kiptaiyat, ki iegu ole ki menye Eng' ibinwek tugul.

2Ye kitom kobiit tuloonook,

Anan ye kitom iyai emet ak ng'wonyut,

Ii Kamuktaindet, kobooch keny agoi koigeny.

3Iweektoi chiito kwo temburyek;

Ak ileen, “Oweege, okweek weeriigap piik.”

4

90.4:
2Pet 3.8
Amu kergei kenyiisyek eliphuut eng' taing'ung'

Ak amut ne kogosiirto,

Ak ko uu riipseet ne po kemoi.

5Imuti koba ko uu mogoochek; uu icheek kanuuget:

Uu icheek karon susweek che piitos.

6Ing'atos karon, ak koeegitu;

Kitemei koskoleny, ak koresyo.

7Amu kagiwong'wech eng' nereegeguk,

Ak ki aragendosi eng' nyitateng'ung'.

8Ki inde tengekwogikyok taing'ung',

Ak ki inde tengekwogikyok che ung'ootiin lapkeiyetap togeng'ung'.

9Amu ki kosiirto peetuusyekyok tugul eng' nereegeguk:

Kiwong'u acheek kenyiisyekyok ko uu atindyot ne ki kimwa.

10Peetuusyegap kenyiisyekyok koitei kenyiisyek tamanwogik tisap,

Ago eng' che kiimeen koitei tamanwogik sisiit;

Ago menatennywa ko nyalilda ak arageneet;

Amu choktoi ko uu nooto, ak keebe kesiirte.

11Ng'oo ne ingen kimnateetap nereegeguk,

Ak nereegeguk che ng'woneen, ko uu ye nyoljin kiywein?

12Ineetech anyun kiit peetuusyekyok,

Si kobiit kesich muguleldo ne po utaatyet.

13Weeguge, ee Kamuktaindet ne Toroor; tyanitu?

Ak irireegei kiboitiniguk.

14Ee, paech kebiye eng' rireeneng'ung' karon;

Si kobiit keboiboitu ak kigaskei eng' peetuusyekyok tugul.

15Ibaibaech eng' peetuusyek che tee che ki inyalilech,

Che tee kenyiisyek che ki kigeer yaityet.

16Ingotook poisyoniguk eng' kiboitiniguk,

Ak telunateng'ung' eng' lagokwak.

17Ak ingotebenech karaaranindap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo:

Ak igimitwech poisyonigap eunekyok;

Ee, igimit poisyonigap eunekyok.

91

Riipseetap Kamuktaindet

911Ineendet ne menyei ole ung'aat ne po Ineendet Ne Toroor Miising'

Kotebee nooto urwetap Ineendet Ne po Kamuktaet.

2Amwae agobo Kamuktaindet ne Toroor ale, Ineendet ole amwechini ak ko irimennyu;

Kamuktaindennyu ne amang'u.

3Amu saruun eng' mesteetap namindetap toriitik,

Ak eng' koroito ne parisyei.

4Tugenen koroorikyik,

Ak inyooru ole imwechini eng' kebebaikyik:

Imandanyi ko long'eet ak ne kiteektoegei.

5Meiywei kamuisetap kemoi,

Anan kipchabet ne kimwoktoi peet;

6Anan koroito ne wendoti eng' mesundeito,

Anan ng'emisyet ne parisyei peet.

7Ibutos eliphuut eng' ole neegiteenen,

Ak ibutos eliphuusyek tamanu eng' ole neegitee eung'ung' ne po tai;

Ago mariikyinin.

8Ago igeere eng' konyeguk,

Igeere melektap kiptengeginik.

9Amu inyee Kamuktaindet ne Toroor, ko ii ole amwechini!

Ki iyai Ineendet Ne Toroor Miising' koek meng'ooteng'ung';

10Ma nyoorun yaityet age tugul,

Mariikyin koong'ung' koroito age tugul.

11

91.11:
Mat 4.6; Luk 4.10
Amu iyomisi malaikaisyekyik koriibin,

Si koriibin eng' ortinweguk tugul.

12

91.12:
Mat 4.6; Luk 4.11
Kanabin eng' eunekwak,

Si marus koita keeldong'ung'.

13

91.13:
Luk 10.19
Ityeche ng'etundo ak ereneet:

Ityeche eng' keelyeguk ng'etundo ne neran ak cheluguit.

14Amu kigochama, asaru eng' nooto anyun:

Atoroori ineendet, amu ki konai kainennyu.

15Kuura, ak aitenji;

kitebyei tuwai eng' nyalilda,

asaru ineendet ak agoonyit.

16Agoochini ineendet kosap kenyiisyek che chaang',

Ak aboorchini yetunennyu.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]