Revised Kalenjin Bible (KAPR)
90

KITABUUT NE PO ANG'WAN

(T.Kal 90—106)

Kamuktaindet ne po Koigeny ak Chii

901Ee Kiptaiyat, ki iegu ole ki menye Eng' ibinwek tugul.

2Ye kitom kobiit tuloonook,

Anan ye kitom iyai emet ak ng'wonyut,

Ii Kamuktaindet, kobooch keny agoi koigeny.

3Iweektoi chiito kwo temburyek;

Ak ileen, “Oweege, okweek weeriigap piik.”

4

90.4:
2Pet 3.8
Amu kergei kenyiisyek eliphuut eng' taing'ung'

Ak amut ne kogosiirto,

Ak ko uu riipseet ne po kemoi.

5Imuti koba ko uu mogoochek; uu icheek kanuuget:

Uu icheek karon susweek che piitos.

6Ing'atos karon, ak koeegitu;

Kitemei koskoleny, ak koresyo.

7Amu kagiwong'wech eng' nereegeguk,

Ak ki aragendosi eng' nyitateng'ung'.

8Ki inde tengekwogikyok taing'ung',

Ak ki inde tengekwogikyok che ung'ootiin lapkeiyetap togeng'ung'.

9Amu ki kosiirto peetuusyekyok tugul eng' nereegeguk:

Kiwong'u acheek kenyiisyekyok ko uu atindyot ne ki kimwa.

10Peetuusyegap kenyiisyekyok koitei kenyiisyek tamanwogik tisap,

Ago eng' che kiimeen koitei tamanwogik sisiit;

Ago menatennywa ko nyalilda ak arageneet;

Amu choktoi ko uu nooto, ak keebe kesiirte.

11Ng'oo ne ingen kimnateetap nereegeguk,

Ak nereegeguk che ng'woneen, ko uu ye nyoljin kiywein?

12Ineetech anyun kiit peetuusyekyok,

Si kobiit kesich muguleldo ne po utaatyet.

13Weeguge, ee Kamuktaindet ne Toroor; tyanitu?

Ak irireegei kiboitiniguk.

14Ee, paech kebiye eng' rireeneng'ung' karon;

Si kobiit keboiboitu ak kigaskei eng' peetuusyekyok tugul.

15Ibaibaech eng' peetuusyek che tee che ki inyalilech,

Che tee kenyiisyek che ki kigeer yaityet.

16Ingotook poisyoniguk eng' kiboitiniguk,

Ak telunateng'ung' eng' lagokwak.

17Ak ingotebenech karaaranindap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo:

Ak igimitwech poisyonigap eunekyok;

Ee, igimit poisyonigap eunekyok.

91

Riipseetap Kamuktaindet

911Ineendet ne menyei ole ung'aat ne po Ineendet Ne Toroor Miising'

Kotebee nooto urwetap Ineendet Ne po Kamuktaet.

2Amwae agobo Kamuktaindet ne Toroor ale, Ineendet ole amwechini ak ko irimennyu;

Kamuktaindennyu ne amang'u.

3Amu saruun eng' mesteetap namindetap toriitik,

Ak eng' koroito ne parisyei.

4Tugenen koroorikyik,

Ak inyooru ole imwechini eng' kebebaikyik:

Imandanyi ko long'eet ak ne kiteektoegei.

5Meiywei kamuisetap kemoi,

Anan kipchabet ne kimwoktoi peet;

6Anan koroito ne wendoti eng' mesundeito,

Anan ng'emisyet ne parisyei peet.

7Ibutos eliphuut eng' ole neegiteenen,

Ak ibutos eliphuusyek tamanu eng' ole neegitee eung'ung' ne po tai;

Ago mariikyinin.

8Ago igeere eng' konyeguk,

Igeere melektap kiptengeginik.

9Amu inyee Kamuktaindet ne Toroor, ko ii ole amwechini!

Ki iyai Ineendet Ne Toroor Miising' koek meng'ooteng'ung';

10Ma nyoorun yaityet age tugul,

Mariikyin koong'ung' koroito age tugul.

11

91.11:
Mat 4.6; Luk 4.10
Amu iyomisi malaikaisyekyik koriibin,

Si koriibin eng' ortinweguk tugul.

12

91.12:
Mat 4.6; Luk 4.11
Kanabin eng' eunekwak,

Si marus koita keeldong'ung'.

13

91.13:
Luk 10.19
Ityeche ng'etundo ak ereneet:

Ityeche eng' keelyeguk ng'etundo ne neran ak cheluguit.

14Amu kigochama, asaru eng' nooto anyun:

Atoroori ineendet, amu ki konai kainennyu.

15Kuura, ak aitenji;

kitebyei tuwai eng' nyalilda,

asaru ineendet ak agoonyit.

16Agoochini ineendet kosap kenyiisyek che chaang',

Ak aboorchini yetunennyu.

92

Kogoitoetap Kongoi

921Kiit ne myee ko keeweekyi kongoi Kamuktaindet ne Toroor,

Ak ketyenji kaineng'ung' eng' kalasunoik, ee inyee Ne Toroor Miising':

2Kibarta chamyeng'ung' ne tala karon,

Ak imandang'ung' lagatut age tugul,

3Eng' kibugandet ne tinyei inoik taman, ak kibugandet age;

Kobooto ketubet ne cheei miising'.

4Amu ki ibaibaa, ee Kamuktaindet ne Toroor, eng' poisyeng'ung':

Agasigei eng' poisyonigap euneguk.

5Eechen ne tya poisyoniguk, ee Kamuktaindet ne Toroor!

Ma tinyei ole poochin kabwaatutiguk.

6Ma ingen chiito ne uu tyony;

Ama iguitos ne perber;

7Ye kaeegitu kiptengeginik ko uu susweek,

Ak ye kanyoor perurto yaigap tengekto;

Ko si keng'em agoi koigeny:

8Ago inyee, ee Kamuktaindet ne Toroor, imi parak agoi koigeny.

9Amu, keero, ee Kamuktaindet ne Toroor, puuniguk,

Amu, keero, lustos puuniguk.

Kiyestooti yaigap tengekto tugul.

10Ago kiitoroor kuinennyu ko uu kuinetap soet:

Kagiilena mwaita ne karaaran.

11Kogogeer konyekyuk ak icheek magennyu eng' puunikyuk,

Ak kogogas itiikyuk magennyu eng' yaigap yaityo che setyina.

12Sabei ne po imanda ko uu tiiret:

piitei ko uu tarakwetap Lebanon.

13Icheeget che ki kiminji kootap Kamuktaindet ne Toroor

Koeegitu eng' seremusyegap kootap Kamuktaindennyo.

14Ta koiitos agot ko kagoosegitu;

Tuonitu amu peek che eei, ak kotunendos:

15Si kobiit kobarta kole po iman Kamuktaindet ne Toroor;

Ineendet rwandennyu, ama mi kiy ne ma po iman eng' ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]