Revised Kalenjin Bible (KAPR)
9

91Ki kuut malaikaiyatap muut, ak ki ageer kecheiyat kobunu kipsengwet kobutyi ng'wony. Ak ki kigoochi ineendet yaateiwot ne po keriinget ne ma igoksei. 2

9.2:
Tau 19.28
Kingo yaat keriingonooto; kotogosta iyeto komang'une yooto, ne uu iyeto ne po maat ne oo miising'. Ak ki imenit asiista ak soet amu iyetap keriingonooto. 3
9.3:
Kom 10.12-15
Ak ki mang'une chereng'enyinik iyeto kobwa ng'wony; ak ki kigoochi icheek kimnateet, ko uu ye tinyei kimnateet melmelwegap ng'wony. 4
9.4:
Ezk 9.4
Ki kimwachi icheek keleenji amat kong'em susweegap ng'wony, anan kiy age tugul ne tuon, anan ko keetit age tugul, ago pichooto icheegei che ma tinyei ng'ooksetap Kamuktaindet eng' togoochikwak. 5Ki king'at icheek ko mat kobar pichooto, ago si kobiit konyaliil icheek arawek muut. Ki uu kanyalilennywa kanyaliiletap melmeldo, ye kauut chiito. 6
9.6:
Job 3.21; Jer 8.3
Ak tuun cheeng'ei piik meet eng' peetuusyechooto ago ma nyooru; ak machei kole kobek, ago mweei meet eng' icheek.

7

9.7:
Joel 2.4
Ki uu itoonwegap chereng'enyinichooto paraisisyek che chobootiin koba lugeet. Ak ki uu yo mi metowekwak kutonook che kergei ak thahabu, ak ki uu togoochikwak togoochigap piik. 8
9.8:
Joel 1.6
Ki tinyei suumeek che uu suumeegap kwonyiik ak ki uu kelekwak kelegap ng'etuunyik. 9
9.9:
Joel 2.5
Ak ki tinyei tuguuk che ki ilaakyi tegeet ko uu che po kariik; ak ki uu cheetap kebebaikwak cheetap chepkichutisyek, che po paraisisyek che chaang' che rwaei kobendi lugeet. 10Ak kotinyei katutaik ak katook che uu che po melmelwek, ak mi kimnateennywa katutaikwak ne inyaliile piik eng' arawek muut. 11Ki tinyei icheek laitoryat ne pou, nooto ko malaikaiyatap keriinget ne ma igoksei; ne kainennyi eng' kutitap Yahudik ko9:11 Yahudik ko: ko Ng'emisyet., ak eng' Yunanik ko Apollyon9:11 Apollyon: ko Ng'emindet..

12Kagosiirto nyalilda ne po tai; ak pwanei nyalilwogik alage aeng'u.

13

9.13:
Kom 30.1-3
Ki kuut malaikaiyatap lo, ak ki agas kutit ne mang'une kuinoigap kapkorosutap thahabu ne mi taitap Kamuktaindet, 14komwachin age malaikaiyandanooto po lo, ne ki tinyei iryageet, koleenji, “Ityach malaikaisyek ang'wan che ratotiin eng' aineet ne po Yufrets.” 15Ki kityaach anyun malaikaisyechooto ang'wan, che kiga kechop agobo sait ak peetuut ak arawet ak kenyiit, si kobar kebeberta agenge eng' somok ne po piik. 16Ak ki ek koitetap lugoosyek che po piik che ketei paraisisyek million pogol aeng'; ki agas koiitennywa. 17Ki ageer eng' ng'ang'utyet paraisisyek ak icheeget che ketei, kotinyei tuguuk che kilaakyin tegetik che uu maat ak che uu huakinto ak che uu koik che laldos. Ak ki uu metowegap paraisisyek metowegap ng'etuunyik, ak komang'une kutusweekwak maat ak iyeto ak koik che laldos. 18Ak ki kibare `korotwechooto somok kebeberta agenge eng' somok ne po piik, eng' maat, iyeto ak eng' koik che laldos che ki mang'une kutusweekwak. 19Amu mi kimnateetap paraisisyek kutusweekwak ak katutaikwak, amu kergei katutaikwak ak erenook, ak kotinyei metowek; ak konyalilsye tuguuchooto.

20

9.20:
T.Kal 115.4-7; 135.15-17; Dan 5.23
Ak ma sik piik che kiga ng'et, che ki ma ki par eng' korotwechooto eng' poisyonigap eunekwak; ak ma meto kosa oik, ak kanamonigap thahabu, ak che po fedha, ak che po sugunonik, ak che po koik, ak che po keetiik; kanamonik che ma imuuchi kogeerto, anan kogasta anan kobendat. 21Ak ma sik eng' rumisyosyekwak, anan eng' panisyosyekwak, anan eng' soksennywa, anan eng' choorsosyekwak.

10

Malaikaiyat ak Bukuit ne ming'in

101Ak ki ageer malaikaiyat age ne kiim kochoorugei eng' kipsengwet, kolaachi pooldet; ak ki mi chepkuinobor paragutap metinnyi, ak ki uu togeennyi asiista, ak ki uu keelyekyik tolochigap maat; 2ak ki tinyei eng' eunnyi bukuit ne ming'in ne yaataat: ak ki inde keldanyi ne po tai nyanjet, ak ki inde ne po kaataam emet; 3ak kitwek eng' kutit ne oo, ko uu ye morori ng'etundo. Ak ye kingo kagotwek, kobolyo tuloosyek tisabu. 4Ak ye kingo kagobolyo tuloosyek tisabu, amach asir: ak ki agas kutit ne punu kipsengwet kole, “Ng'ooch tuguuk che kamwa tuloosyek tisabu, amesir.”

5

10.5-7:
Kom 20.11; NKNg'a 32.40; Dan 12.7; Amo 3.7
Ak ki namji parak eunnyi ne po tai kotokyi kipsengwet malaikaiyat ne ki ageer kotonone nyanjet ak emet, 6ak ki iyasyo eng' ineendet ne sabei koigeny ak koigeny, ne ki tau koyaei kipsengwet ak tuguuk che miitei olooto, ak ng'wony ak tuguuk che mi olooto, ak nyanjet ak tuguuk che mi oriit, kole ma komi kagaetapkei: 7ago eng' peetuusyegap kutitap malaikaiyatap tisap, ye tuun machei koguut, kogeskei ung'ootyetap Kamuktaindet ko uu Logoiywek che Myachen che ki mwachi otwogikyik maotik.

8

10.8-10:
Ezk 2.8-3.3
Ak tuugeet ne ki agas kobunu kipsengwet ko ki ng'alaalwo kogeny, koleen, “Ui nam bukuit ne yaataat eng' eutap malaikaiyat ne tononi eng' nyanjet ak eng' emet ne yamaat.” 9Awe anyun ole mi malaikaiyat, ak aleenji kogoono bukuinooto ming'in. Ak koleenjo, “Nam ak iam, si kogoochi kong'wanit moeng'ung', ago anyinyitu eng' kuting'ung' ko uu kuumyaat.”

10Ak ki anam bukuit ne ming'in eng' eutap malaikaiyat, ak aam; ak ki anyiny eng' kutinnyu ko uu kuumyaat, ak kingo kaam, kong'wanit moennyu. 11Ak komwaiwo, kole, “Kanyool imaoten agobo piik che chaang' ak pororyosyek ak kutusweek ak laitorinik.”

11

Paorinik aeng'

111

11.1:
Ezk 40.3; Zek 2.1-2
Ak ki kigoono tegat ne uu kirokto: ak ki leenjo age, Ng'eet, ak ikwa hekaluutap Kamuktaindet, ak kapkorosuut, kobooto icheeget che saaei eng' olooto. 2
11.2:
Luk 21.24
Ago pagakte, amat ikwa seremut ne miitei Hekaluut saang'; amu ki kigoochi Pororyosyek: ak kotyechei eng' keelyekwak nganaseet ne tiliil eng' arawek artam ak aeng'. 3Ak agoochini paorinikyuk aeng' komaoten peetuusyek eliphuut agenge pogol aeng' ak tamanwogik lo, kolaachi kuniok.

4

11.4:
Zek 4.3,11-14
Chooto ko keetiik aeng' che po mseituni, ak keelyek aeng' che po taisyek, kotonondos eng' taitap Kiptaiyat ne po ng'wony. 5Ak ngot komachei chii konyaliil icheek, komang'une maat kutusweekwak, ak kobar puunikwak: ak ngot komachei chii konyaliil icheek, kebarei ko uu niito matiny. 6
11.6:
1Lai 17.1; Kom 7.17-19; 1Sam 4.8
Tinyei chuuto kimnateet koger kipsengwet, si ma robon eng' peetuusyegap maonatennywa: ak kotinyei kimnateet kowal peek koek korotiik, ak kobir ng'wony eng' koroita age tugul, kotugul ko uu ye machei.

7

11.7:
Dan 7.7,21; Ng'a 13.5-7; 17.8
Ak ye tuun kagogees paornatennywa, koyai lugeet tyondo ne mang'une keriinget ne ma igoksei, ak koterteer icheek, ak kobar icheek. 8
11.8:
Isa 1.9-10
Ak tebyei muuswekwak eng' ooreetap nganaseet ne oo, ne kiguure eng' kalewenet Sodom ak Misiri, ole kiga kigartate Kiptaiyannywa agine. 9Ak keerei muuswekwak alak eng' piik ak ortinwek ak kutusweek ak pororyosyek eng' peetuusyek somok ak kebebertap peetuut, ama chamdoi ketup muuswekwak eng' kererit. 10Ak poiboitu icheek che menyei ng'wony agobo icheeget, ak kogasegei; ak koyookyingei konunoik, amu ki inyalili maotichuuto aeng' icheek che menyei ng'wony. 11
11.11:
Ezk 37.10
Ak ye kingo pata peetuusyechooto somogu ak kebeberta kochut icheek kabuusetap saboondo ne punu Kamuktaindet, ak kotononio eng' keelyekwak; ak konam kaiyweisyet ne oo icheek che ki keer. 12
11.12:
2Lai 2.11
Ak ki kas kutit ne oo ne punu kipsengwet koleenji icheek, Otogosu oli. Ak kitogosta koba kipsengwet eng' pooldet; ak kogeerot icheek puunikwak. 13
11.13:
Ng'a 6.12; 16.18
Ak ki piit eng' sainooto potanet ne oo ne po emet, ak kiluul kebeberta agenge eng' taman ne po nganaseet; ak ki kibar eng' potanonooto piik eliphuusyek tisap; ak ki aragenso che kiga ng'et, ak ki igoochi toroornatet Kamuktaindet ne po kipsengwet. 14Kagosiirto Nyalilda ne po aeng': ogeero, nyoonei Nyalilda ne po somok kochogu.

Iryageet ne po tisap

15

11.15:
Kom 15.18; Dan 2.44; 7.14,27
Ak ki kuut malaikaiyatap tisap; ak ki piit tweguunoik che eecheen eng' kipsengwet, ak ki mwa kole, “Kagoek laitornatetap ng'wony laitornatetap Kiptaiyandennyo, ak ne po Kristo; ak laitorani inee koigeny ak koigeny.” 16Ak ki ibutyi ng'wony poisyek tiptemu ak ang'wan, che tebee taitap Kamuktaindet eng' ng'echerokwak che po toroornatet, ak kolas Kamuktaindet, 17kole,

“Kimwaun kongoi, ee Kiptaiyat Kamuktaindet, Ne po Kamuktaet,

ne imi ak ki imi;

amu ka inam kamuktaeng'ung' ne oo,

ak ibou.

18

11.18:
T.Kal 2.5; 110.5; 115.13
Ki nereekso pororyosyek,

ak kagonyo nereeknateng'ung'.

Kagoit peetuut ne kirwookyinee piik che ki kobek,

ak peetuut ne kigoochinee otwogiguk maotik melekwek,

ak piik che tiliileen ak icheek che iywei kaineng'ung',

che mengeechen ak che eecheen;

ak keng'em icheek che ng'emei ng'wony.”

19

11.19:
Ng'a 8.5; 16.18,21
Ak ki kiyaat hekaluutap Kamuktaindet eng' kipsengwet; ak ki took eng' hekalunnyi moingetap arorutyennyi; ak ki piit kalyelosyek, ak kutusweek, ak tuloosyek, ak potaneetap ng'wony, ak koik che eecheen che po ropta.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]