Revised Kalenjin Bible (KAPR)
10

Malaikaiyat ak Bukuit ne ming'in

101Ak ki ageer malaikaiyat age ne kiim kochoorugei eng' kipsengwet, kolaachi pooldet; ak ki mi chepkuinobor paragutap metinnyi, ak ki uu togeennyi asiista, ak ki uu keelyekyik tolochigap maat; 2ak ki tinyei eng' eunnyi bukuit ne ming'in ne yaataat: ak ki inde keldanyi ne po tai nyanjet, ak ki inde ne po kaataam emet; 3ak kitwek eng' kutit ne oo, ko uu ye morori ng'etundo. Ak ye kingo kagotwek, kobolyo tuloosyek tisabu. 4Ak ye kingo kagobolyo tuloosyek tisabu, amach asir: ak ki agas kutit ne punu kipsengwet kole, “Ng'ooch tuguuk che kamwa tuloosyek tisabu, amesir.”

5

10.5-7:
Kom 20.11; NKNg'a 32.40; Dan 12.7; Amo 3.7
Ak ki namji parak eunnyi ne po tai kotokyi kipsengwet malaikaiyat ne ki ageer kotonone nyanjet ak emet, 6ak ki iyasyo eng' ineendet ne sabei koigeny ak koigeny, ne ki tau koyaei kipsengwet ak tuguuk che miitei olooto, ak ng'wony ak tuguuk che mi olooto, ak nyanjet ak tuguuk che mi oriit, kole ma komi kagaetapkei: 7ago eng' peetuusyegap kutitap malaikaiyatap tisap, ye tuun machei koguut, kogeskei ung'ootyetap Kamuktaindet ko uu Logoiywek che Myachen che ki mwachi otwogikyik maotik.

8

10.8-10:
Ezk 2.8-3.3
Ak tuugeet ne ki agas kobunu kipsengwet ko ki ng'alaalwo kogeny, koleen, “Ui nam bukuit ne yaataat eng' eutap malaikaiyat ne tononi eng' nyanjet ak eng' emet ne yamaat.” 9Awe anyun ole mi malaikaiyat, ak aleenji kogoono bukuinooto ming'in. Ak koleenjo, “Nam ak iam, si kogoochi kong'wanit moeng'ung', ago anyinyitu eng' kuting'ung' ko uu kuumyaat.”

10Ak ki anam bukuit ne ming'in eng' eutap malaikaiyat, ak aam; ak ki anyiny eng' kutinnyu ko uu kuumyaat, ak kingo kaam, kong'wanit moennyu. 11Ak komwaiwo, kole, “Kanyool imaoten agobo piik che chaang' ak pororyosyek ak kutusweek ak laitorinik.”

11

Paorinik aeng'

111

11.1:
Ezk 40.3; Zek 2.1-2
Ak ki kigoono tegat ne uu kirokto: ak ki leenjo age, Ng'eet, ak ikwa hekaluutap Kamuktaindet, ak kapkorosuut, kobooto icheeget che saaei eng' olooto. 2
11.2:
Luk 21.24
Ago pagakte, amat ikwa seremut ne miitei Hekaluut saang'; amu ki kigoochi Pororyosyek: ak kotyechei eng' keelyekwak nganaseet ne tiliil eng' arawek artam ak aeng'. 3Ak agoochini paorinikyuk aeng' komaoten peetuusyek eliphuut agenge pogol aeng' ak tamanwogik lo, kolaachi kuniok.

4

11.4:
Zek 4.3,11-14
Chooto ko keetiik aeng' che po mseituni, ak keelyek aeng' che po taisyek, kotonondos eng' taitap Kiptaiyat ne po ng'wony. 5Ak ngot komachei chii konyaliil icheek, komang'une maat kutusweekwak, ak kobar puunikwak: ak ngot komachei chii konyaliil icheek, kebarei ko uu niito matiny. 6
11.6:
1Lai 17.1; Kom 7.17-19; 1Sam 4.8
Tinyei chuuto kimnateet koger kipsengwet, si ma robon eng' peetuusyegap maonatennywa: ak kotinyei kimnateet kowal peek koek korotiik, ak kobir ng'wony eng' koroita age tugul, kotugul ko uu ye machei.

7

11.7:
Dan 7.7,21; Ng'a 13.5-7; 17.8
Ak ye tuun kagogees paornatennywa, koyai lugeet tyondo ne mang'une keriinget ne ma igoksei, ak koterteer icheek, ak kobar icheek. 8
11.8:
Isa 1.9-10
Ak tebyei muuswekwak eng' ooreetap nganaseet ne oo, ne kiguure eng' kalewenet Sodom ak Misiri, ole kiga kigartate Kiptaiyannywa agine. 9Ak keerei muuswekwak alak eng' piik ak ortinwek ak kutusweek ak pororyosyek eng' peetuusyek somok ak kebebertap peetuut, ama chamdoi ketup muuswekwak eng' kererit. 10Ak poiboitu icheek che menyei ng'wony agobo icheeget, ak kogasegei; ak koyookyingei konunoik, amu ki inyalili maotichuuto aeng' icheek che menyei ng'wony. 11
11.11:
Ezk 37.10
Ak ye kingo pata peetuusyechooto somogu ak kebeberta kochut icheek kabuusetap saboondo ne punu Kamuktaindet, ak kotononio eng' keelyekwak; ak konam kaiyweisyet ne oo icheek che ki keer. 12
11.12:
2Lai 2.11
Ak ki kas kutit ne oo ne punu kipsengwet koleenji icheek, Otogosu oli. Ak kitogosta koba kipsengwet eng' pooldet; ak kogeerot icheek puunikwak. 13
11.13:
Ng'a 6.12; 16.18
Ak ki piit eng' sainooto potanet ne oo ne po emet, ak kiluul kebeberta agenge eng' taman ne po nganaseet; ak ki kibar eng' potanonooto piik eliphuusyek tisap; ak ki aragenso che kiga ng'et, ak ki igoochi toroornatet Kamuktaindet ne po kipsengwet. 14Kagosiirto Nyalilda ne po aeng': ogeero, nyoonei Nyalilda ne po somok kochogu.

Iryageet ne po tisap

15

11.15:
Kom 15.18; Dan 2.44; 7.14,27
Ak ki kuut malaikaiyatap tisap; ak ki piit tweguunoik che eecheen eng' kipsengwet, ak ki mwa kole, “Kagoek laitornatetap ng'wony laitornatetap Kiptaiyandennyo, ak ne po Kristo; ak laitorani inee koigeny ak koigeny.” 16Ak ki ibutyi ng'wony poisyek tiptemu ak ang'wan, che tebee taitap Kamuktaindet eng' ng'echerokwak che po toroornatet, ak kolas Kamuktaindet, 17kole,

“Kimwaun kongoi, ee Kiptaiyat Kamuktaindet, Ne po Kamuktaet,

ne imi ak ki imi;

amu ka inam kamuktaeng'ung' ne oo,

ak ibou.

18

11.18:
T.Kal 2.5; 110.5; 115.13
Ki nereekso pororyosyek,

ak kagonyo nereeknateng'ung'.

Kagoit peetuut ne kirwookyinee piik che ki kobek,

ak peetuut ne kigoochinee otwogiguk maotik melekwek,

ak piik che tiliileen ak icheek che iywei kaineng'ung',

che mengeechen ak che eecheen;

ak keng'em icheek che ng'emei ng'wony.”

19

11.19:
Ng'a 8.5; 16.18,21
Ak ki kiyaat hekaluutap Kamuktaindet eng' kipsengwet; ak ki took eng' hekalunnyi moingetap arorutyennyi; ak ki piit kalyelosyek, ak kutusweek, ak tuloosyek, ak potaneetap ng'wony, ak koik che eecheen che po ropta.

12

Kwondo ak maswetit ne oo

121Ak ki took kaboorunet ne oo eng' kipsengwet; kwondo ne ki ilaachi asiista, ak komi arawet keluutap keldebesaikyik, ak ki mi metinnyi kuutweetap kecheik taman ak aeng'. 2Ak kitamono: ak kowaachei, kotinyei ng'wanindap sigisyet, ak eng' ng'wanindo komachei kosigiis.

3

12.3:
Dan 7.7
Ak ki took kaboorunet age eng' kipsengwet; ak ogeero, maswetit ne oo ne piriir, ne tinyei metowek tisap ak kuinoik taman, ak ki miitei metowekyik naryosyek tisabu. 4
12.4:
Dan 8.10
Ak ichuuti katutyennyi kebeberta agenge eng' somok ne po kecheigap kipsengwet, ak kowiirchi ng'wony. Ki tonon maswetit eng' taitap kwonyooto ne kimachei kosigiis, kole si ye sigis, koam lakweet. 5
12.5:
Isa 66.7; T.Kal 2.9
Ak ki sich lakweet ne weeriit, ne tuun pou pororyosyek tugul eng' koroktap karnet: ak ki kimut lakweennyi kwo ole mi Kamuktaindet, agoi ng'echerennyi ne po laitornatet. 6Ak ki mwei kwonyooto kwo surkwen, ole kiting'e komosta ne kiga kochopchi Kamuktaindet, si kobiit kobai ineendet eng' olooto peetuusyek eliphuut agenge pogol aeng' ak tamanwogik lo.

7

12.7:
Dan 10.13,21;12.1; Jud 9
Ak ki piit lugeet eng' kipsengwet: ki wo Mikael kobooto malaikaisyekyik kobargei ak maswetit; ak ki yai lugeet maswetinooto ak malaikaisyekyik; 8ago ma iterteeris, amata kosich oldanywa kogeny eng' kipsengwet. 9
12.9:
Tau 3.1; Luk 10.18
Ak ki kiturur maswetinooto oo konyo ng'wony, ereneet ne po keny, ne kiguure Chesawilyet ak keguure Setani, kaberberindetap ng'wony komugul; ki kiturur konyo ng'wony, ak ki kiturur malaikaisyekyik kobooto ineendet.

10

12.10:
Job 1.9-11; Zek 3.1
Ak ki agas kutit ne oo eng' kipsengwet, kole, “Kagonyo nguno yetunet, ak kamuktaet, ak laitornatetap Kamuktaindet nenyo, ak kimnateetap Kristo nenyi; amu kagetururto kataamindetap che kitupche kwo ng'wony, ne itaami icheek eng' taitap Kamuktaindet nenyo peet ak kemoi. 11Ak ki iterteer `icheek ineendet amu korotiigap Aarwet, ak amu ng'olyootap paornatennywa; ama cham saboonwekwak agoi meet. 12Nooto anyun oboiboitu, okweek kipsengwet, ak okweek che omenye olooto. Pwo agobo ng'wony ak nyanjet, amu kachoorgei chesawilyet konyo ole omi, kotinyei nereeknateet ne oo, amu ingen kole tinyei peetuusyek che ng'ering' kityo.”

13Ak ye kingo keer maswetit kole kageturur konyo ng'wony, kous kwonyi kasichei weeriit. 14

12.14:
Dan 7.25; 12.7
Ak ki kigoochi kwonyooto kebebaik aeng' che po kipsiichit ne oo, si kobiit kotirirene kwo surkwen agoi oldanyi, ole kibae, eng' peetuusyek, ak peetuusyek alak, ak kebebertap peetuusyek, koistoegei togeetap ereneet. 15Ak king'ut ereneet peek eng' kutinnyi che tee aineet, kosube kwonyooto, kole si kobiit koip ineendet ainonooto. 16Ak kitoret ng'wony kwonyooto, ak ki yaat kutinnyi ng'wony, ak kolugui aineet ne kang'utu maswetit eng' kutinnyi. 17Ak ki nereekyi maswetit kwonyooto, ak kwo kobargei ak kesweekyik che ki ng'et, che riibei ng'atuutigap Kamuktaindet, ak kotinyei paornateetap Jeso, 18ak kitonone ng'aniegap nyanjet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]