Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Chepkugoniot ne oo ak tyondo

171

17.1:
Jer 51.13
Ki nyo age eng' malaikaisyechooto tisap che ki tinyei taabook tisap, ak konyo kong'alaalwo, kole, “Nyoo yu, si aboorun kirwoogetap chepkugoniot ne oo ne tebee peek che chaang'; 2
17.2:
Isa 23.17; Jer 51.7
ne ki yai sokseet laitorinigap ng'wony ak ineendet, ak kibogityo icheek che menyei ng'wony, eng' divaigap soksennyi.”

3

17.3:
Ng'a 13.1
Ara ki imuta eng' Kabuuset ne Tiliil agoi surkwen: ak ki ageer kobogoryot kotebee tyondo ne piriir, ne nyiitaat kainaigap chubisyet, ne tinyei metowek tisap ak kuinoik taman. 4
17.4:
Jer 51.7
Ak ki ilaachi kobogoryot ngoroik che arusen ne piriir ak che piriireen, ak ki kilelesanjine thahabu ak koik che po kamanuutyet ne oo miising' ak sonoek che korooron, ak kotinyei eng' eunnyi kigombet ne po thahabu ne nyiitaat tuguuk che kiwechei, tuguugap simdo che po soksennyi, 5ak ki kisirchi togeennyi kainet keele, “Ung'ootyet, Babilon ne oo, kametap chepkugonik ak ne po tuguuk che kiwechei che po ng'wony.” 6Ak ki ageer kwonyooto ko kagobogit eng' korotiigap piik che tiliileen, ak eng' korotiigap paorinigap Jeso. Ye kinga keer ineendet, akwong' eng' kwong'eet ne oo. 7Ak ki leenjo malaikaiyat, “Kekwong' amu nee? Amache amwaun ung'ootyetap kwonyito ak ne po tyondo ne keseni ineendet, ne tinyei metowek tisap ak kuinoik taman. 8
17.8:
Dan 7.7; Ng'a 11.7; T.Kal 69.28
Tyonyi kegeere komi, ama komi; ak ko neegit komong' eng' keriinget ne ma igoksei, ak kwo luseet. Ak kwong'dos icheek che menyei ng'wony, che ki ma kisirchi kainaikwak bukuitap saboondo kobooch ngap kelumda ng'wony, ye keer tyondo, amu ki mi, ama komi, ak kota konyonei.

9“Mi yu kaguiyet ne po utaatyet. Metowechooto tisap ko tuloonook tisap, che tebee kwonyooto, 10ak chooto ko laitorinik tisap; kogobutyo muutu, miitei agenge, tomo konyo age; ak ye nyo, konyaaljin kotep ne matya. 11Ak tyonyooto ki mi, ama komi, ineendet ko ne po sisiit, ak ta ko agenge eng' chuun tisap; ak kowendi luseet.

12

17.12:
Dan 7.24
“Ak kuinoichooto taman che kegeer ko laitorinik taman che tomo konam laitornatet; ak konyooru kimnateet ko uu laitorinik, kobooto tyondo, eng' poroindap sait agenge. 13Tinyei chuuto kabwaatet agenge, ak kogoochin icheek kamugennywa tyondo ak kimnateennywa. 14Paregei chuuto ak Aarwet ak koterteer Aarwet icheek, amu ineendet ko Kiptaiyatap kiptainik, ak ko Laitoryatap laitorinik; ak icheeget che mi kobooto ineendet, che ki kiguur ak che ki kilewen ak che kiyani.”

15Ak ki leenjo, “Peechu kegeere, che katebee chepkugoniot, ko piik, tuiyosyek, pororyosyek ak kutusweek. 16Ak kuinoichu kegeere taman, ak tyondo, ko tuun wechei chepkugoniot ak kometo kotebi ineegei, komi aach ngor, ak koam panyeekyik, ak kobeel ineendet eng' maat kogeskei. 17Amu ki inde Kamuktaindet mugulelwekwak koyai ko uu ye ibwaati, ak kosich tugul kabwaatet agenge, ak kogoochi tyondo laitornatennywa, agoi kosulda ng'aleegap Kamuktaindet.

18“Ak kwonyi kegeere ko nganaseet ne oo, ne pou laitorinigap ng'wony.”

18

Luuleetap Babilon

181Kingo pata tuguuchu, ageer malaikaiyat age kochoorugei eng' kipsengwet, ne tinyei kimnateet ne oo; ak kooluu ng'wony eng' liilindanyi. 2

18.2:
Isa 13.21; 21.9; Jer 50.39; 51.8; Ng'a 14.8
Ak kiwaach eng' kutit ne kiim kole, “Kagoluul, kagoluul Babilon ne oo, ak kagoek ole menyei oik, ak irimeetap tamirmiryet age tugul ne murwoon, ak irimeetap toriit age tugul ne murwoon ak ne kiwechei. 3
18.3:
Isa 23.17; Jer 51.7
Kagobutyo pororyosyek tugul amu divaigap koroomnatetap soksennyi. Ak kisokso laitorinigap ng'wony ak ineendet, ak ki ek mogoreek chemung'arainigap ng'wony eng' kimnateetap kaseretap tuguukyik.”

4

18.4:
Isa 48.20; Jer 50.8; 51.6,45
Ak ki agas kutit age kobunu kipsengwet, kole,

“Omang'une ineendet, okweek piikyuk,

si moyamde tengekwogikyik,

si monyooru korotwekyik.

5

18.5:
Tau 18.20-21; Jer 51.9
Amu ki koit tengekwogikyik kipsengwet,

ak kagobwaat Kamuktaindet tengekwogikyik.

6

18.6:
T.Kal 137.8; Jer 50.29
Oweekyi ineendet ko uu ye ki koyai,

ak oyaakyi ineendet konyil aeng' ko uu poisyonikyik;

kigombet ne kiburuge, oburukyi ineendet konyil aeng'.

7

18.7-8:
Isa 47.7-9
Ko uu ye ki iloskei ak koser tuguukyik,

ogoochi ineendet ng'wanindo ak arageneet ko uu nooto.

Amu mwaei ineendet eng' muguleldanyi kole, ‘Atebye ko aa laitoryat ne kwondo,

ma aa mosok ak ma koi ageer riirek.’

8Nooto anyun itu korotwekyik eng' peetuunak,

meet, riirek, ak rubeet;

ak kebeel ineendet eng' maat kogeskei;

amu kiim Kiptaiyat Kamuktaindet ne ki irwookyi ineendet.”

9

18.9-10:
Ezk 26.16-17
Ak riirtos ak koteeitos agobo ineendet laitorinigap ng'wony, che kisokso ak kotebyei kobooto ineendet eng' kaseretap tuguuk, ye keer iyetap lalennyi, 10kotonondos eng' ole loo amu kayweetap ng'wanindanyi, koleen, “Pwo! Pwo! Wee nganaseet ne oo, Babilon, nganaseet ne kiim! Amu kait kirwoogeng'ung' eng' sait agenge.”

11

18.11:
Ezk 27.31,36
Ak koriirtos chemung'arainigap ng'wony ak koteeitos agobo ineendet, amu ma koalei chii kogeny tuguukwak che aldoi; 12
18.12-13:
Ezk 27.12-13,22
tuguugap thahabu, ak fedha, ak koik che pichiien eng' alet, ak sonoek che korooron, ak katanisyek che korooron, ak ngoroik che arusen ne piriir, ak aririsyek, ak ngoroik che piriireen; ak keetit age tugul ne nyamdut, ak kiit age tugul ne po kelegap peeleek, ak kiit age tugul ne ki kiyae keetit ne po kamanuutyet ne oo, ak che po sugunonik, ak kariik, ak koik che leelachen; 13ak kinamon, ak nyamdutik, ak nyamdutik che kibeelei, ak mwanik che ki ilegei, ak tuguuk che nyamdut, ak divaik, ak mwanik, ak peek che ng'ootiin che tambulul, ak nganuuk, ak tuuga, ak keechiirek; ak paraisisyek ak chepkichutisyek ak mutwoorik; ak saboonwegap piik. 14Ak ki kobetenen logoek che kigase myat saboondang'ung' ak ki kobetenen tuguuk tugul che anyiny ak che myachen, ama kenyooru kogeny agoi. 15
18.15:
Ezk 27.31,36
Tonondos eng' ole loo chemung'arainigap tuguuchuuto, che ki ek mogoreek eng' ineendet, amu kayweetap ng'wanindanyi, ak koriirtos ak koteeitos; 16koleen, “Pwo! Pwo! Wee nganaseet ne oo, ne ki ilaachi katanisyek che korooron, ak ngoroik che arusen ne piriir ak che piriireen, ne ki kilelesanjine thahabu ak koik che po kamanuutyet ne oo ak sonoek che korooron! 17
18.17:
Isa 23.14; Ezk 27.26-30
Amu kabetyo eng' sait agenge mogornatosyek che eecheen che uu chooto.”

Ak kitonondos eng' ole loo kiptaiyat age tugul ne po moinget, ak age tugul ne punei moinget kowendi oldo tugul, ak piik che poisyei eng' melisyek, ak tugul che nyooru porotennywa eng' nyanjet, 18

18.18:
Ezk 27.32
ak koriiryo ye kingo keer iyetap lalennyi, kole, “Mi nee ne kergei ak nganasani oo?” 19
18.19:
Ezk 27.30-34
Ak kolakyin temburyek metowekwak, ak kowaachei, koriirtos ak koteeitos, koleen, “Pwo! Pwo! Wee nganasani oo, ole ki egune mogore piik tugul che ki tinyei melisyekwak eng' nyanjet amu ooindap kamanuutyennyi! Amu kait ng'emisyennyi eng' sait agenge.

20

18.20:
NKNg'a 32.43; Jer 51.48
“Paibaitu eng' ineendet inyee kipsengwet, ak okweek che oo tiliileen, ak okweek che kiyooktoi, ak okweek maotik; amu kagorwookyi `Kamuktaindet ineendet amu okweek.”

21

18.21:
Jer 51.63-64; Ezk 26.21
Ak kisut malaikaiyat ne kiim koita ne uu koitap pai ne oo, ak kowiirchi nyanjet, kole, “Ki wiirtoi Babilon nganaseet ne oo, kobut ko uu nooto eng' kabutet ne oo, ama kenyooru kogeny agoi. 22
18.22:
Ezk 26.13; Isa 24.8
18.22-23:
Jer 7.34; 25.10
Ama kegasei kogeny eng' inyee putigap ketubosyek ak che tyendos ak putigap ndurerusyek ak che kuutei iryagook; ama kenyooru musogindet ne po musoknateet age tugul eng' inyee kogeny agoi; ama kegasei cheetap koitap pai eng' inyee kogeny agoi; 23ama kokweng'sei lapkeiyetap tait eng' inyee kogeny agoi; ama kegasei kutitap sandet ak murereet eng' inyee kogeny agoi; amu ki piik che eecheen che po ng'wony chemung'arainiguk; amu ki kiberber pororyosyek tugul eng' panisyeng'ung'.”

24

18.24:
Jer 51.49
Ak ki kinyoorchi ineendet korotiigap maotik ak che po piik che tiliileen, ak che po tugul che ki kibar eng' ng'wony.

19

191Kingo pata tuguuchu, agas kiit ne uu kutit ne oo ne po tuiyet ne oo eng' kipsengwet, kole, “Haleluya! Po Kamuktaindet nenyo yetunet, toroornatet, ak kamuktaet; 2

19.2:
NKNg'a 32.43; 2Lai 9.7
amu po iman ak ko po imanda kirwoogutikyik; amu kagorwookyi chepkugoniot ne oo, ne ki imurwon ng'wony eng' soksennyi, ak kagoyaakta mugetuut ne po korotiigap otwogikyik eng' eutap kwonyooto.” 3
19.3:
Isa 34.10
Ak ki mwa kogeny ne po aeng' kole, “Haleluya! Togostoi iyetanyi koigeny ak koigeny.” 4Ak ki ibutyi ng'wony poisyek tiptemu ak ang'wan che saptos ak kolas Kamuktaindet ne tebee ng'echereetap laitornatet, komwaei koleen, “Amen! Haleluya!”

Poiboiyet ne po Katunisyetap Aarwet

5

19.5:
T.Kal 115.13
Ak ki mong' kutit eng' ng'echereetap laitornatet, kole, “Olasu Kamuktaindet nenyo, okweek tugul otwogikyik che oiywei ineendet, che mengeechen ak che eecheen.” 6
19.6:
Ezk 1.24; T.Kal 93.1; 97.1; 99.1
Ak ki agas kiit ne uu kutitap tuiyet ne oo, ak ko uu cheetap peek che chaang', ak ko uu cheetap tuloosyek che kiimeen, kole,

“Haleluya! Amu laitorani Kiptaiyat Kamuktaindennyo Ne po Kamuktaet.

7Ongeboiboitu ak kigaske miising',

ak kigoochi toroornatet ineendet.

Amu kagoit katunisyetap Aarwet,

ak kagochopkei osotyonnyi.

8Ki kigoochi ineendet kolaachkei eng'

katanit ne karaaran, ne leel kot ak ko tiliil.” Amu katanit ne karaaran ko poisyonigap imanda che po piik che tiliileen.

9

19.9:
Mat 22.2-3
Ak koleenjo, “Sir ile: Poiboen icheek che keguurchin igoortap katunisyetap Aarwet.” Ak ki leenjo, “Chu ko ng'aleegap iman che po Kamuktaindet.” 10Ak ki abutyi keelyekyik alasu ineendet. Ak koleenjo, “Ameyai ko uu nooto! Ki otwogik tuwai kobooto tupchosyeguk che tinyei paornateet ne po Jeso. Ilasu Kamuktaindet: amu paornateetap Jeso ko Kabuusetap maonateet.”

Paraisiit ne leel

11

19.11:
Ezk 1.1; T.Kal 96.13; Isa 11.4
Ak ki ageer koyaatak kipsengwet, ak ogeero, paraisiit ne leel, ak ineendet ne kitebee, ko ki kiguuree Ne Kiyani ak ko Iman; ak korwoochi ak koyaei lugeet eng' imanda. 12
19.12:
Dan 10.6
Ak ki uu konyekyik liplibenetap maat, ak ki mi metinnyi naryosyek che chaang'; ak kotinyei kainet ne ki kisir, ne ma mi chii ne ingen kobatee ineendet ineegei. 13Ak ki ilaachi ngoryeet ne ki kiroong'ji korotiik: ak kiguure kainennyi “Ng'olyootap Kamuktaindet.” 14Ak ki isubi ineendet lugoosyek che mi kipsengwet che ketei paraisisyek che leelach, kolaachi katanisyek che korooron che leelach kot ak ko tiliileen. 15
19.15:
T.Kal 2.9; Isa 63.3; Joel 3.13; Ng'a 14.20
Ak ki mang'une kutinnyi rotwetap chok ne ng'atip, si kobiit kobire pororyosyek: ak koboi icheek eng' kirokto ne po karnet: ak kotyech sabibuk eng' ole kituisye che po koroomnateet ne po nereegegap Kamuktaindet Ne po Kamuktaet. 16Ak kotinyei eng' ngoryennyi ak eng' kubestanyi kainet ne ki kisir kole, “Laitoryat ne po Laitorinik ak Kiptaiyat ne po Kiptainik.”

17

19.17-18:
Ezk 39.17-20
Ak ki ageer malaikaiyat kotononi eng' asiista; ak kiwaach eng' kutit ne oo, koleenji toriitik tugul che tirirendos eng' kwenutap kipsengwet, “Obwa otuiyechi igoorto ne oo ne po Kamuktaindet, 18si kobiit oam poorwegap laitorinik, ak poorwegap kiptainigap lugeet, ak poorwegap piik che kiimeen, ak poorwegap paraisisyek ak che po che laanyei icheek, ak poorwegap piik tugul, che ityagotiin ak che ratotiin, ak che mengeechen ak che eecheen.”

19Ki ageer tyondo ak laitorinigap ng'wony kobooto lugosyekwak, ko kaiyomogei koyai lugeet ak ineendet ne kiga tebee paraisiit, ak lugeennyi. 20

19.20:
Ng'a 13.1-18
Ak ki kinam tyondo, kobooto maotyondonooto ki po lembech ne kiyaei kaboorunoik eng' tainnyi, ne ki iberberi che kiga kinde perutyetap tyondo, ak icheek che ki ilasu kanamwennyi. Ki kiwiirchi chooto tuwai kosaptos araraita ne po maat ne lalei eng' koik che laldos. 21Ak ki kibar icheek che ki ng'et eng' rotwetap chok ne ki mang'une kutitap ineendet ne kitebee paraisiit, ak kibiyong'so toriitik tugul eng' poorwekwak.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]