Revised Kalenjin Bible (KAPR)
7

Piik eliphuusyek pogol ak artam ak ang'wan che ki king'ooch

71

7.1:
Jer 49.36; Dan 7.2; Zek 6.5
Kingo pata niito ageer malaikaisyek ang'wan kotonondos eng' luukwek ang'wan che po ng'wony, konamei usoonaik ang'wan che po ng'wony, si mata kousyi usoonet ng'wony, anan nyanjet, anan keetit age tugul. 2Ak ki ageer malaikaiyat age kotogosta kobunei kong'asiis, kotinyei ng'ooksetap Kamuktaindet ne sabei. Ki mwachi ineendet eng' kutit ne oo malaikaisyek ang'wan che ki kigoochi kong'em ng'wony ak nyanjet 3
7.3:
Ezk 9.4,6
koleenji, “Among'em ng'wony, anan nyanjet, anan keetiik, kot kinde ng'ookset togoochigap otwogigap Kamuktaindet nenyo.” 4Ak ki agas koitetap icheeget che ki king'ooch, ko ki ek eliphuusyek pogol ak artam ak ang'wan, che ki king'ooch eng' ooreet age tugul ne po piigap Israel.

5Ki king'ooch eliphuusyek taman ak aeng' che po ooreetap Judah,

che po ooreetap Reuben ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Gad ko eliphuusyek taman ak aeng',

6che po ooreetap Asher ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Naphtali ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Manasseh ko eliphuusyek taman ak aeng',

7che po ooreetap Simion ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Lawi ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Issakar eliphuusyek taman ak aeng',

8che po ooreetap Zebulun ko eliphuusyek taman ak aeng',

che po ooreetap Joseph ko eliphuusyek taman ak aeng',

ak che po ooreetap Benjamin ko eliphuusyek taman ak aeng'.

Chaang'indap Piik che punu pororyet age tugul

9Kingo pata tuguuchu, ageer tuiyet ne oo ne ki ma komuuchi chii koiit, che punu pororyet age tugul, ooreet age tugul, piik ak kutusweek, kotonondos eng' taitap ng'echereetap laitornatet ak eng' taitap Aarwet. Ki ilaachi ngoroik che leelach ak kotinyei mooriigap sosik eng' eunekwak. 10Kimwaei eng' kutit ne oo koleen,

“Po Yetunet Kamuktaindet nenyo

ne tebee ng'echereetap laitornatet,

ak ko po Aarwet.”

11Ak kitonondos malaikaisyek tugul ko kayiem ng'echereetap laitornatet ak ko kayiem poisyek ak tyong'ik ang'wan che saptos. Ki ibutyi ng'wony eng' taitap ng'echereetap laitornatet ak kolas Kamuktaindet, 12koleen,

“Amen!

Po Kamuktaindet nenyo

kaberuret ak toroornatet,

utaatyet ak kongoi ak teegisto,

ak kamuktaet ak kimnateet,

koigeny ak koigeny.

Amen!”

13Ak kimwaiwo age eng' poisyek, koleenjo, “Chu ilaachi ngoroik che leelachen ko ng'oo, ak kobunu ano?” 14

7.14:
Dan 12.1; Mat 24.21; Mar 13.19
Ki aleenji ineendet, “Kiptaiyandennyu, ingen inyee.” Koleenjo anyun, “Chu ko icheek che punu nyalilda ne oo; ak ki komwet ngoroikwak koleelagitu eng' korotiigap Aarwet.

15Mi anyun icheek taitap ng'echereetap laitornatet ne po Kamuktaindet,

ak koboisyechin ineendet peet ak kemoi eng' hekalunnyi,

ak koiito ineendet ne tebee ng'echereetap laitornatet emainnyi eng' paragunnywa.

16

7.16:
Isa 49.10
Ma kogasei rubeet kogeny,

ama koamei melelda kogeny.

Ma kobirei icheek asiista,

ama kobeelei icheek maat age tugul;

17

7.17:
T.Kal 23.1; Ezk 34.23; T.Kal 23.2; Isa 49.10; 25.8
amu egu Mestowonnywa Aarwet ne mi kwenutap ng'echereetap laitornatet,

ak kondochin icheek koba kong'igap peek che saptos.

Ak kouus Kamuktaindet peegap kong' alak tugul eng' konyekwak.”

8

Ng'oksetap tisap ak kapkorosutap thahabu

81Ye kingo yaat ng'ookset ne po tisap, kosiis kipsengwet olo po kebebertap sait. 2Ak ki ageer malaikaisyek tisap che kitonondos eng' taitap Kamuktaindet; ak ki kigoochi iryagook tisap.

3

8.3:
Amo 9.1; Kom 30.1,3
Ki nyo malaikaiyat age kotinyei tereet ne po thahabu ne kibeelee nyamdutik, konyo kotonone ole po kapkorosuut. Ki kigoochi nyamdutik che chaang' che kibeelei si kogoito kobooto saautigap che tiliileen tugul eng' kapkorosutap thahabu, ne ki mi taitap ng'echereetap laitornatet. 4Ki togosta iyetap nyamdutik che kibeelei kobooto saautigap piik che tiliileen, eng' taitap Kamuktaindet eng' eutap malaikaiyat. 5
8.5:
A.La 16.12; Ezk 10.2; Kom 19.16; Ng'a 11.19; 16.18
Ak ki ip malaikaiyat teronooto ak konde maatap kapkoros konyi, ak kowiirchi ng'wony; ak ki piit tuloosyek, ak kutusweek ak kalyelosyek, ak potaneetap ng'wony.

Iryagook tisap

6Ak kochopkei malaikaisyek tisabu che ki tinyei iryagook tisap si koguut.

7

8.7:
Kom 9.23-25; Ezk 38.22
Ki kuut malaikaiyat ne po tai, ak ki piit koigap ropta ak maat che purugotin ak korotiik, ak ki kiwiirchi ng'wony; ak ki lal kebeberta agenge eng' somok ne po ng'wony, ak ki lal kebeberta agenge eng' somok ne po keetiik, ak kilalyo susweek tugul che tuonen.

8Ki kuut malaikaiyatap aeng', ak ki kiwiirchi nyanjet kiit ne uu tulweet ne oo kolalei; ak ki ek korotiik kebeberta agenge eng' somok ne po nyanjet. 9Kime kebeberta agenge eng' somok ne po tyong'ik che kisaptos che ki mi nyanjet, ak ki king'em kebeberta agenge eng' somok ne po melisyek.

10

8.10:
Isa 14.12
Ki kuut malaikaiyatap somok, ak kirorok kecheiyat ne oo eng' kipsengwet, kolalei ko uu tait, ak ki ibutyi kebeberta agenge eng' somok ne po ainoosyek, ak kondametusyegap peek. 11
8.11:
Jer 9.14
Ki kiguure kainetap kecheiyandanooto Ng'wanindo. Ak king'wanit kebeberta agenge eng' somok ne po peek, ak ki pek piik che chaang' eng' peechooto, amu kiga kiyai kong'woneegitu.

12

8.12:
Isa 13.10; Ezk 32.7; Joel 2.10,31; 3.15
Ki kuut malaikaiyatap ang'wan, ak ki kikwer kebeberta agenge eng' somok ne po asiista, ak kebeberta agenge eng' somok ne po arawet, ak kebeberta agenge eng' somok ne po kecheik, si koimenit kebeberta agenge eng' somok ne po tuguuchooto. Ak kebeberta agenge eng' somok ne po peetuut koma iluu, ak koigei nooto agine kemout.

13Ak ki ageer kipsiichit kotirireni eng' kwenutap kipsengwet, ak agas koleen eng' kutit ne oo, “Pwo! Pwo! Pwo agobo icheek che menyei ng'wony, amu cheosyek alak che po iryagook che po malaikaisyek somok che ta koguutei!”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]