Revised Kalenjin Bible (KAPR)
4

Kaboorunetap Abraham

41Kimwae nee anyun agobo Abraham, kwandanyo, kinyoor nee eng' atebeetap poorto? 2Amu nda kiga kiityi Abraham imanda eng' poisyonik, kotinyei ineendet ne ilasunegei; ago ma eng' taitap Kamuktaindet. 3

4.3:
Tau 15.6; Gal 3.6
Mwaei nee anyun siruutik? Ki iyan `Abraham Kamuktaindet, ak ki kiityi ineendet imanda. 4Ago ineendet ne poisyei, koma kiityin melekto keele po myeeindo, ago po pesendo. 5Ago eng' ineendet ne ma poisyei, ago iyani ineendet ne iityin imanda chii ne ya, kiiti kayanennyi keele po imanda. 6Agot ko uu ye ki mwa Daudi agine agobo kaberuretap chiito ne iityin Kamuktaindet imanda ama eng' poisyonik, 7
4.7-8:
T.Kal 32.1-2
kole,

Poiboen icheek che kigenyochi kaat tengekwogikwak,

Ak che kigetuch tengekwogikwak.

8Paibai chiito ne ma tuun iityin kiptaiyat tengekto.

9Tos kimwae kaberuroni agobo che ki kimuratan, anan che ma kimuratan ak icheek? Amu kimwae keele, Ki kiityi Abraham kayanennyi kobunji imanda. 10Ki kiityindo ano anyun? Ye kiga kimuratan anan ye kitom kimuratan? Ma eng' kamuratanet, ago ye kitom kimuratan: 11

4.11:
Tau 17.10
kitaach kaboorunetap kamuratanet, ng'ookset ne po imandap kayaneet ne ki tinyei ye kitom kimuratan: si kobiit koek kwandap icheek tugul che kiyani, agot ye kitom kimuratan, si kobiit kiityi icheek imanda; 12ak koek kwandap che imuratanotiin eng' icheek che ma po kamuratanet kityo, ago che pendi ak icheek eng' tyegutigap kayanonooto po kwandanyo Abraham ne ki tinyei ye kitom kimuratan.

Kayomisetap Kamuktaindet kenyooru eng' kayaneet

13

4.13:
Tau 17.4-6; 22.17-18; Gal 3.29
Amu ki ma kigoochi Abraham ak kesweekyik arorutyet eng' ooreet ne po Ng'atuutyet keele kobunji ng'wony, ago eng' imanda ne po kayaneet. 14
4.14:
Gal 3.18
Amu ngot koek che namei tuguuk, icheek che po Ng'atuutyet, ko kagoek puch kayaneet, ak kageyai arorutyet koek ne ma tilei kiy: 15amu ibu Ng'atuutyet nereegek; ago ole ma mi ng'atuutyet, koma mi pistoet.

16

4.16:
Gal 3.7
Punu kayaneet amu niito, si kobiit koek ne po myeeindo; si ma walak arorutyet eng' iyoteet tugul; ma chooto po Ng'atuutyet kityo, ago chooto ak icheek che po kayaneetap Abraham, ne kwandanyo acheek tugul 17
4.17:
Tau 17.5
(ko uu ye siraat kole, “Kaayain iegu kwandap pororyosyek che chaang' ”) eng' taitap ne ki koyan ineendet, nooto ko Kamuktaindet, ne isoobi che ki kobek, ak koguurei tuguuk che ma mi, ko uu che mi. 18
4.18:
Tau 15.5
Ki iyan eng' kamang'unet ye ki ma komi kiy ne kimang'u, si kobiit koek kwandap pororyosyek che chaang', kiga kemwa ko uu nooto keele, “Tenitu chooto iyoteng'ung'.” 19
4.19:
Tau 17.17
Ak ki ma nyalul eng' kayaneet ye ki ibwaati poortanyi ne uu ne ki kome, (ye kiga kotar olo po kenyiisyek pogol) ak Sara ne kiga kosiirto peetuusyegap iyoteet: 20ee, ki ma sage kobistoe ye ki ibwaati arorutyetap Kamuktaindet, ago kitesak kogimit eng' kayaneet, kotoroori Kamuktaindet, 21ak ki ingen komyee kole kiit ne kiga koaror ineendet, komuuchi koyai kosulda. 22Eng' nooto anyun, ko ki kiityi ineendet imanda. 23Ago ki ma kisir agobo ineendet ineegei, keele ki kiityi ineendet; 24ago amu acheek agacheek, che tuun kiityin, che iyani ineendet ne ki ing'eet Jeso Kiptaiyandennyo komong' eng' che ki pek, 25
4.25:
Isa 53.4-5
ne ki kigoito amu pistautikyok, ak ki king'eet si kobiit kiityech imanda.

5

Kiit ne pitunee kayaneet

51Ki tinyei kaalyeet ak Kamuktaindet eng' Kiptaiyandennyo Jeso Kristo amu ki kiityech imanda eng' kayaneet; 2ak ki kenyooru eng' ineendet agine kemong'ji eng' kayaneet myeinooto kitonone; ak ongeboiboitu eng' kamang'unetap toroornatetap Kamuktaindet. 3Ak ma uu nooto kityo, ago ongeboiboitu eng' nyalilwogikyok: kingen keele ibu nyalilda muitaet; 4ak ibu muitaet tyemisyet; ak ibu tyemisyet kamang'unet: 5ma koonu kamang'unet kililan; amu kigerong'ji chamyetap Kamuktaindet mugulelwekyok eng' Kabuuset ne Tiliil ne kigegoonech.

6Amu ye kita ko kinyalulyotin, kome Kristo agobo che yaacheen eng' peetuut ne kiga kelewen. 7Amu pichiy kome chii agobo chii ne po imanda: ago abeere kanyei chiito age kome agobo chii ne myee. 8Ago iboorwech acheek Kamuktaindet chamyennyi, amu ye kita ko ki kiptengeginik, kome Kristo agobo acheek. 9Ak ne siirei miising' anyun, ko kagiityech imanda eng' korotiikyik, kesarwech eng' nereegegap Kamuktaindet eng' ineendet. 10Amu ye kita ko ki puunik, ko ki kituiyech ak Kamuktaindet eng' meetap Weeriinnyi, ne siirei miising' anyun, koga kituiyech, kesarwech eng' saboondanyi. 11Ak ma uu nooto kityo, ago kiboiboi agacheek eng' Kamuktaindet eng' Kiptaiyandennyo Jeso Kristo, amu ki kenyooru eng' ineendet katuiyet.

Adam ak Kristo

12

5.12:
Tau 3.6
Nooto anyun, ko uu ye ki mong'ji ng'wony tengek eng' chiito agenge, ak meet amu tengek; koityi anyun meet piik tugul, amu ki yai tugul tengek 13amu ki mi ng'wony tengek agoi koit Ng'atuutik, ago ma kiiti tengek ye ma mi ng'atuutik. 14Ago kiboi meet kobooch Adam agoi Musa, agot eng' icheek che ki ma yai tengekto ne kergei ak pistoetap Adam, ne ki itoondap ineendet ne kitun konyo. 15Ago ma uu pistoet, konunetap chamyet. Amu ngo ki pek che chaang' eng' pistoetap agenge, ko kitesak miising' kosiir eng' che chaang', myeeindap Kamuktaindet, ak konunet eng' myeeindap chiito agenge, Jeso Kristo. 16Ak ma kergei kiit ne pitunee konunet ak kiit ne pitunee tengektap chiito agenge: amu ki nyo kirwooget eng' agenge agoi kagikyinet, ago ki nyo konunetap chamyet eng' pistautik che chaang' agoi kaiityinetap imanda. 17Amu ngo kiboi meet eng' pistoetap agenge; ne siirei miising' anyun, kobou eng' saboondo icheek che taachei chaang'indap myeeindo ak konunet ne po imanda eng' agenge, nooto Jeso Kristo.

18Nooto anyun, ko uu ye ki nyoonji piik tugul kirwooget agoi kagikyinet eng' pistoetap agenge; ko uu nooto ki nyoonji piik tugul konunet ne kigoitoi puch, agoi kaiityinetap imanda ne po saboondo eng' pistoet agenge ne po imanda. 19Amu ko uu ye ki ek che chaang' kiptengeginik eng' pistoetap chiito agenge, ko uu nooto kiyaei che chaang' kobunji imanda eng' kasetap iit ne po agenge.

20Ak ki nyo Ng'atuutyet, si kobiit kotesak pistoet; ago ye kitesak tengekto, ko kitesak myeeindo miising' kosiir: 21si, ko uu ye kiboi tengekto eng' meet, ko uu nooto pou myeeindo eng' imanda agoi saboondap koigeny eng' Jeso Kristo Kiptaiyandennyo.

6

Kisabe eng' Kristo

61Kimwae nee anyun? Ki testai ketebi eng' tengek, si kobiit kotesak myeeindo? 2Achicha, ma uu nooto. Acheek che kigebekyi tengek, kota kesoptoi ano eng' tengek? 3Anan ma onai ole acheek tugul che ki kibatisanjech Jeso Kristo ko ki kibatisanjech meennyi? 4

6.4:
Kol 2.12
Nooto anyun kigetubech kobooto ineendet eng' kabatisanet agoi meet: si ko uu ye ki king'eet Kristo eng' che ki pek eng' toroornatetap Kwanda, ko uu nooto, kibendoti agacheek eng' saboondo ne leel.

5Amu ngo ki kituiyech ak ineendet eng' kergeindap meennyi, ke uu nooto agacheek eng' kergeindap ng'eetyeennyi; 6kingen ni, keele ki kigartaat chiinyo ne po keny kobooto ineendet, si kong'emak poortap tengek, si mata koratech tengekto kogeny. 7Amu ineendet ne ki kome kotyagat eng' tengek. 8Ago ngo kigebegu kobooto Kristo, kiyani kora keele kisoptosi kobooto ineendet; 9kingen keele ki king'eet Kristo komong' eng' che ki kobek: ma komeei kogeny; ma kotinyei meet pounateet eng' ineendet kogeny. 10Amu meet ne kime, kogimechi tengek konyil agenge ak koyam; ago sabeet ne sabei ineendet kosabei eng' Kamuktaindet. 11Ko uu nooto oiityige ak okweek ole ki obekyi tengek, ago osaptosi eng' Kamuktaindet eng' Kristo Jeso.

12Nooto anyun amochamji tengek koboi poorwekwok che pegu, si ogas iit maguutikwak: 13anan ogoochi tengek kebeberwegap poorwekwok koek kariik che ma po iman; ago ogoochigei Kamuktaindet, ko uu che saptos che kamang'une che ki pek, ak ogoochi Kamuktaindet kebeberwegap poorwekwok koek kariigap imanda. 14Amu ma tinyei tengek pounateet eng' okweek: amu ma omi eng' Ng'atuutik, ago eng' myeeindo.

Otwogigap imanda

15Nee anyun, ki yai tengek, amu ma kemi eng' Ng'atuutik, ago eng' myeeindo? Achicha, ma uu nooto. 16Mongen ole, ineendet ne ogoochinigei oegu otwogik agoi kasetap iit, ko oo otwogigap ineendet ne ogase iit; ngo po tengekto agoi meet, anan ngo po kasetap iit agoi imanda? 17Ago kimwachini Kamuktaindet kongoi, amu, okweek che ki oo otwogigap tengekto, ko ki ogas iit eng' muguleldo kaneetisyet ne uu ne kigegoonok okweek; 18ak ye kingi tyachak eng' tengek, oegu otwogigap imanda. 19Ang'alaali ko uu piteetap piik amu nyalulet ne po poorwekwok: amu ko uu ye ki ogoite kebeberwegap poorwekwok koek otwogigap murwoonindo ak tengek agoi tengek, ko uu nooto anyun ogoite kebeberwegap poorwekwok koek otwogigap imanda agoi tiliilindo.

20Amu ye kita ko oo otwogigap tengekto, ko ki otyagotin eng' imanda. 21Ki otinye logoek nee eng' peetuusyechooto eng' tuguuk che olilane nguno? Amu kagesunetap tuguuchooto ko meet. 22Ago nguno ko kagityaachak eng' tengekto, ak kaoegu otwogigap Kamuktaindet, otinye logoekwok agoi tiliilindo, ak kagesunet ko saboondap koigeny. 23Amu melektap tengek ko meet; ago konunetap chamyet ne po Kamuktaindet ko saboondap koigeny eng' Kristo Jeso Kiptaiyandennyo.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]